Εμφάνιση απλής εγγραφής

Financial analysis and efficiency of construction companies in Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΡουκουνάκη, Ευαγγελίαel
dc.creatorRoukounaki, Evangeliaen
dc.date.accessioned2020-04-03T12:33:54Z
dc.date.available2020-04-03T12:33:54Z
dc.date.issued2020-04-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9326
dc.description.abstractΗ χρηματοοικονομική κρίση που συνεχίζει να πλήττει την Ελλάδα από το 2008 επηρέασε ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Στην παρούσα εργασία διενεργείται η χρηματοοικονομική ανάλυση των πέντε μεγαλύτερων και σημαντικότερων εισηγμένων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών: J&PΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΑΕΓΕΚ. Η χρηματοοικονομική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια αριθμοδεικτών με δεδομένα που λήφθηκαν από τους ετήσιους ισολογισμούς τους κατά την περίοδο 2012-2017. Υπολογίστηκαν οι βασικότεροι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες από τις κατηγορίες της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της δραστηριότητας, της διάρθρωσης κεφαλαίου και των επενδύσεων και συγκρίθηκαν ως προς την πορεία τους ανά έτος αλλά και μεταξύ των εταιρειών. Παράλληλα λήφθηκαν οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος των μετοχών για τα έτη 2008-2018 με τις οποίες υπολογίστηκε η ημερήσια μεταβλητότητα της απόδοσης της μετοχής. Από τα αποτελέσματα της πορείας που ακολουθούν οι αριθμοδείκτες κατά την εξεταζόμενη περίοδο διαπιστώθηκε η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκονται σχεδόν όλες οι εταιρείες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μεγάλο μέρος της πορείας του κατασκευαστικού κλάδου. Τα αποτελέσματα που παράχθηκαν ωστόσο ήταν αναμενόμενα καθώς η περίοδος για την οποία εξετάσθηκαν ήταν επιζήμια γενικά για την ελληνική οικονομία. Μια μικρή ανάκαμψη εντούτοις έχει αρχίσει να εμφανίζεται από το 2015 και μετά, με μια μικρή καμπή το 2016. Ενδιαφέροντα ωστόσο ήταν και τα αποτελέσματα της απόδοσης των μετοχών μιας και υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ετών στα οποία έλαβε η κάθε εταιρεία τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της.el
dc.description.abstractThe global financial crisis of 2008 still continues to hassle the Greek economy. Furthermore, it cast a major impact on the construction sector, which is one of the major contributors of the Greek GDP. The current thesis attempts to perform a financial analysis of the five largest and most important Greek construction companies: J&P AVAX, TERNA, AKTOR, INTRAKAT and AEGEK. The analysis was performed with Ratios which were calculated from data derived from their annual balance sheets for the period 2012-2017. The Ratios calculated were those of liquidity, profitability, activity, capital structure and investment, next they were compared on a yearly basis and among companies. The daily closing values of the shares for the years 2008-2018 were determined by calculating the daily volatility of the stock's performance. The results of the Ratios performance during the examined period indicate the adverse situation for all the investigated companies, which also reflects a large part of the performance of the whole construction sector. This outcome however was expected, as the examined period was generally detrimental to the Greek economy. However, a slight uptick has begun to emerge from 2015 and onwards, with a slight downturn in 2016. Finally the results of the stocks performance were also interesting, as there were differences between the years in which each company received its maximum and minimum prices.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση και αποτελεσματικότητα των κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα.el
dc.titleFinancial analysis and efficiency of construction companies in Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΡουκουνάκη, Ευαγγελίαel
heal.creatorNameRoukounaki, Evangeliaen
heal.publicationDate2020-04-03
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9326
heal.abstractΗ χρηματοοικονομική κρίση που συνεχίζει να πλήττει την Ελλάδα από το 2008 επηρέασε ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Στην παρούσα εργασία διενεργείται η χρηματοοικονομική ανάλυση των πέντε μεγαλύτερων και σημαντικότερων εισηγμένων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών: J&PΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ και ΑΕΓΕΚ. Η χρηματοοικονομική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια αριθμοδεικτών με δεδομένα που λήφθηκαν από τους ετήσιους ισολογισμούς τους κατά την περίοδο 2012-2017. Υπολογίστηκαν οι βασικότεροι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες από τις κατηγορίες της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της δραστηριότητας, της διάρθρωσης κεφαλαίου και των επενδύσεων και συγκρίθηκαν ως προς την πορεία τους ανά έτος αλλά και μεταξύ των εταιρειών. Παράλληλα λήφθηκαν οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος των μετοχών για τα έτη 2008-2018 με τις οποίες υπολογίστηκε η ημερήσια μεταβλητότητα της απόδοσης της μετοχής. Από τα αποτελέσματα της πορείας που ακολουθούν οι αριθμοδείκτες κατά την εξεταζόμενη περίοδο διαπιστώθηκε η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκονται σχεδόν όλες οι εταιρείες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μεγάλο μέρος της πορείας του κατασκευαστικού κλάδου. Τα αποτελέσματα που παράχθηκαν ωστόσο ήταν αναμενόμενα καθώς η περίοδος για την οποία εξετάσθηκαν ήταν επιζήμια γενικά για την ελληνική οικονομία. Μια μικρή ανάκαμψη εντούτοις έχει αρχίσει να εμφανίζεται από το 2015 και μετά, με μια μικρή καμπή το 2016. Ενδιαφέροντα ωστόσο ήταν και τα αποτελέσματα της απόδοσης των μετοχών μιας και υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ετών στα οποία έλαβε η κάθε εταιρεία τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της.el
heal.abstractThe global financial crisis of 2008 still continues to hassle the Greek economy. Furthermore, it cast a major impact on the construction sector, which is one of the major contributors of the Greek GDP. The current thesis attempts to perform a financial analysis of the five largest and most important Greek construction companies: J&P AVAX, TERNA, AKTOR, INTRAKAT and AEGEK. The analysis was performed with Ratios which were calculated from data derived from their annual balance sheets for the period 2012-2017. The Ratios calculated were those of liquidity, profitability, activity, capital structure and investment, next they were compared on a yearly basis and among companies. The daily closing values of the shares for the years 2008-2018 were determined by calculating the daily volatility of the stock's performance. The results of the Ratios performance during the examined period indicate the adverse situation for all the investigated companies, which also reflects a large part of the performance of the whole construction sector. This outcome however was expected, as the examined period was generally detrimental to the Greek economy. However, a slight uptick has begun to emerge from 2015 and onwards, with a slight downturn in 2016. Finally the results of the stocks performance were also interesting, as there were differences between the years in which each company received its maximum and minimum prices.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση και αποτελεσματικότητα των κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα.el
heal.titleFinancial analysis and efficiency of construction companies in Greece.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordκατασκευαστικός κλάδος, κατασκευαστική εταιρεία, χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτεςel
heal.keywordconstruction industry, construction enterprise, financial analysis, ratiosen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.advisorID.emailcfloros@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States