Εμφάνιση απλής εγγραφής

Quality profit and company decisions.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠολοπετράκη, Παναγιώταel
dc.creatorPolopetraki, Panagiotaen
dc.date.accessioned2020-07-09T11:41:03Z
dc.date.available2020-07-09T11:41:03Z
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9574
dc.description.abstractΣτο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ποιότητα των κερδών και η χειραγώγηση αυτών. Μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και από την ανάλυση αυτών παίρνουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για την εκάστοτε επιχείρηση. Σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων και στο οποίο οι χρήστες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή είναι τα κέρδη. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί γεγονότα χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων και κυρίως χειραγώγηση των κερδών με σκοπό την παρουσίαση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω. Στη παρούσα εργασία μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζουμε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στη διαχείριση των κερδών. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζουμε της στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη παραποίηση τους έπειτα τα κίνητρα που οδηγούν στη χειραγώγηση των κερδών και τέλος τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ώστε να καταφέρουν να τα παραποιήσουν. Στη συνέχεια γίνεται μια ανασκόπηση στη θεωρία των δεδουλευμένων και εξηγούμε πως μέσω αυτών μπορούν να παραποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις. Ακόμα, παρουσιάζονται τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί , μέσω των διαφοροποιημένων και μη διαφοροποιημένων δεδουλευμένων, αν γίνεται ή όχι χειραγώγηση των κερδών. Τέλος, έπειτα από την ανάλυση των αριθμοδεικτών , οι οποίοι αποτελούν μια σημαντική μέθοδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η εργασία ολοκληρώνεται με το εμπειρικό κομμάτι το οποίο μελετάει τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Κρήτης στο Χρηματιστήριο και τη πορεία της κερδοφορία τους στα χρόνια της κρίσης από το 2011-2018. Μέσα από την έρευνα βγαίνουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα και θέτονται κάποια ερωτήματα και θέματα που θα μπορούσαν να διερευνηθούν μελλοντικά.el
dc.description.abstractThis paper is focused on the quality of business profit and the way to control and manage it. Through analysis of financial statements, we can discover important information for each company. An important element of financial statements where users mainly pay attention is the profits. In recent years, there have been findings of manipulation in financial statements, mainly on profits, in order for the businesses to present a good performance to the rest of the world. In this paper, after a brief introduction into financial statements, we will make a review of Profit Management. Specifically, we will first present the strategies used for counterfeiting, then the reason that leads to profit manipulation and finally the techniques used for Profit management. Afterwards, a review of accrual theories will be done that will explain how financial statements can be counterfeited. Furthermore, the applicable financial models will be presented in order to define if profits can be managed; this will be achieved with the use of discretionary and non-discretionary accruals. Finally, after a ratio analysis , an important method of financial analysis, the paper closes with the empirical part that studies the listed companies of Crete on the Stock Market and the course of profitability during the crisis period from 2011-2018. Some important conclusions and questions can be drawn from the research for future exploration.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES) MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠοιότητα κερδών και εταιρικές αποδόσεις.el
dc.titleQuality profit and company decisions.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠολοπετράκη, Παναγιώταel
heal.creatorNamePolopetraki, Panagiotaen
heal.publicationDate2020-07-09
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9574
heal.abstractΣτο επίκεντρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ποιότητα των κερδών και η χειραγώγηση αυτών. Μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και από την ανάλυση αυτών παίρνουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για την εκάστοτε επιχείρηση. Σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων και στο οποίο οι χρήστες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή είναι τα κέρδη. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί γεγονότα χειραγώγησης των οικονομικών καταστάσεων και κυρίως χειραγώγηση των κερδών με σκοπό την παρουσίαση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω. Στη παρούσα εργασία μετά από μια σύντομη εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζουμε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στη διαχείριση των κερδών. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζουμε της στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη παραποίηση τους έπειτα τα κίνητρα που οδηγούν στη χειραγώγηση των κερδών και τέλος τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ώστε να καταφέρουν να τα παραποιήσουν. Στη συνέχεια γίνεται μια ανασκόπηση στη θεωρία των δεδουλευμένων και εξηγούμε πως μέσω αυτών μπορούν να παραποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις. Ακόμα, παρουσιάζονται τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί , μέσω των διαφοροποιημένων και μη διαφοροποιημένων δεδουλευμένων, αν γίνεται ή όχι χειραγώγηση των κερδών. Τέλος, έπειτα από την ανάλυση των αριθμοδεικτών , οι οποίοι αποτελούν μια σημαντική μέθοδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η εργασία ολοκληρώνεται με το εμπειρικό κομμάτι το οποίο μελετάει τις εισηγμένες επιχειρήσεις της Κρήτης στο Χρηματιστήριο και τη πορεία της κερδοφορία τους στα χρόνια της κρίσης από το 2011-2018. Μέσα από την έρευνα βγαίνουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα και θέτονται κάποια ερωτήματα και θέματα που θα μπορούσαν να διερευνηθούν μελλοντικά.el
heal.abstractThis paper is focused on the quality of business profit and the way to control and manage it. Through analysis of financial statements, we can discover important information for each company. An important element of financial statements where users mainly pay attention is the profits. In recent years, there have been findings of manipulation in financial statements, mainly on profits, in order for the businesses to present a good performance to the rest of the world. In this paper, after a brief introduction into financial statements, we will make a review of Profit Management. Specifically, we will first present the strategies used for counterfeiting, then the reason that leads to profit manipulation and finally the techniques used for Profit management. Afterwards, a review of accrual theories will be done that will explain how financial statements can be counterfeited. Furthermore, the applicable financial models will be presented in order to define if profits can be managed; this will be achieved with the use of discretionary and non-discretionary accruals. Finally, after a ratio analysis , an important method of financial analysis, the paper closes with the empirical part that studies the listed companies of Crete on the Stock Market and the course of profitability during the crisis period from 2011-2018. Some important conclusions and questions can be drawn from the research for future exploration.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES) MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΠοιότητα κερδών και εταιρικές αποδόσεις.el
heal.titleQuality profit and company decisions.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordδιαχείριση κερδών, κερδοφορία, επιχείρησηel
heal.keywordearnings management, profitability, enterpriseen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States