Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Πλέσσας, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία γράφτηκε για να μελετηθεί η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις Σχολές Μηχανικών. Αρχικά αναφέρεται η ποιότητα ως όρος μέσα από μία ιστορική αναδρομή, ...
 • Προκλήσεις και προοπτικές αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων για βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Τζιάβας, Περικλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασσάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Oι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει τα δεδομένα ως έναν από τους πιο σημαντικούς αύλους πόρους της οικονομίας, σε όλους τους τομείς της, ιδιωτικό και δημόσιο. Στη διαδρομή της αλυσίδας ...
 • Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καστρινός, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βερνάρδου, Δήμητρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ολοκληρώθηκε μέσα από οκτώ κεφάλαια, όπου πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο αφορά την εισαγωγή και τα εισαγωγικά στοιχεία. Το δεύτερο εστίασε στην ...
 • Η ανάπτυξη της πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Το θεωρητικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός πολιτικών και οι πρακτικές εφαρμογές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αδαμαντίδης, Λεωνίδας; Ρεμπελάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία ανάλυση των προοπτικών για την προώθηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και, συγχρόνως, μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πολιτικών και πρακτικών που ...
 • Audiom: ηλεκτρονικό όργανο μουσικής επαύξησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Τσάμης, Κωνσταντίνος-Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πασχαλίδου, Παναγιώτα-Στυλιανή; Βαλσαμάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-26
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής ενός επαυξημένου ηλεκτρονικού μουσικού οργάνου η οποία απευθύνεται σε μουσικούς που θέλουν να επεκτείνουν τις δυνατότητες του ήδη υπάρχοντος ...

Δείτε περισσότερα