Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2001 και αφορά στη συλλογή, διατήρηση και προβολή, με ενιαίο τρόπο, του πνευματικού έργου που παράγεται κυρίως από τους φοιτητές στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και δεν δημοσιεύεται αλλού.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ιδρυματικό Καταθετήριο για να έχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των πτυχιακών εργασιών. Είναι επιβεβλημένη εντούτοις η αναφορά στη χρήση εργασιών βάσει του νόμου και των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών στην Ελλάδα σήμερα και ο ρόλος των ΜΚΟ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ζαράνη, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου; Σιδέρη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούγιας, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-21
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία με θύματα τις γυναίκες καθώς και τον ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσδιορισμού ...
 • Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση ατόμων και ομάδων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Λαμπονίκος, Γεώργιος; Σαχσανίδου, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-21
  Οι εναλλακτικές θεραπευτικές τεχνικές, οι οποίες είναι περισσότερο διαδεδομένες στο χώρο της κοινωνικής εργασίας και στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και με τις οποίες ασχοληθήκαμε εμείς μπορούμε να πούμε ότι ...
 • Νεανική επιχειρηματικότητα και startups στην Κρήτη–Προκλήσεις και προοπτικές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Εμμανουήλ; Τιγκίρης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασσάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-25
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και των Start up, καθώς και τις προκλήσεις και προοπτικές που προκύπτουν στο Ελληνικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Αρχικά ορίζεται η ...
 • Η χρήση των chatbots για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μπινίκου Κέτσιριπορν, Αναστασία; Μύθη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-25
  Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και η εξέλιξη των ψηφιακών δυνατοτήτων έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους. Η τεχνολογία των chatbots έχει αναδειχθεί ως μία βιώσιμη και ...
 • Απομακρυσμένος Έλεγχος & Διαχείρισης Αυτόνομων Ενεργειακά Καταναλώσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Καπασάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντάρας, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-22
  Το internet στης μέρες μας έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σχεδόν όλοι έχουμε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσο κινητών τηλεφώνων tablet κ.α. μέσα. Μια άλλη τεχνολογία που αυτήν τη στιγμή βρίσκει ευρύ πεδίο ...

Δείτε περισσότερα