• Ανάπτυξη 3d περιβάλλοντος δράσης και συνεργασίας απομακρυσμένων χρηστών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λασηθιωτάκη, Μάρθα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-03-2009
  H XML σχεδιάστηκε με πρωταρχικό στόχο να επιτρέψει τη χρήση της SGML στο διαδίκτυο. Οι αρχικές προσπάθειες κινήθηκαν προς τη δημιουργία μιας νέας έκδοσης της SGML κατάλληλης για το Web, αλλά οδήγησαν τελικά στη δημιουργία ...
 • Ανάπτυξη online εφαρμογής παραγγελιών και ενσωμάτωσή της σε πλατφόρμα cms.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αργυρούλης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2014
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός online συστήματος παραγγελιών. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στον επισκέπτη να δημιουργεί λογαριασμό και να διαλέγει από κάποιο μενού τα προϊόντα που επιθυμεί. ...
 • Ανάπτυξη web εφαρμογής ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού με παραγωγούς τους ίδιους τους χρήστες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νίκας, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2008
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός διαδικτυακού, ελεύθερου ραδιοφώνου το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα, σε όποιο χρήστη ενδιαφέρεται, να κάνει τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή από το σπίτι του ή ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής για την θεωρητική εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δελητζάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Κλεισαρχάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-03-2012
  Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός , η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής η οποία θα βοηθήσει τους υποψήφιους οδηγούς αυτοκινήτων στην θεωρητική εκπαίδευση τους. Σε αυτή ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής βασισμένη σε τεχνολογία AJAX.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παύλου, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2011
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την τεχνική προγραμματισμού AJAX. Στις σελίδες της παρούσας εργασίας περιγράφεται η λειτουργία της τεχνικής AJAX, καθώς και μια σύντομη αναφορά στις επιμέρους γλώσσες ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής προβολής ηλεκτρονικού καταλόγου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κυριάκος, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2011
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή στοχεύει στην ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής προβολής ηλεκτρονικού καταλόγου (στην εργασία χρησιμοποιήθηκε σαν παράδειγμα ο κατάλογος μιας βιοτεχνίας προκατασκευασμένων τσιμεντένιων προϊόντων) ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακού παραθυρικού περιβάλλοντος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Διαλεκτού, Χαρά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η εργασία που υλοποιήθηκε έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού παραθυρικού περιβάλλοντος, το οποίο χρησιμοποιείται μέσα σε ένα site και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού και χρηστικού περιβάλλοντος. Με ...
 • Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας με το σύστημα δυναμικής διαχείρισης ιστοσελίδων Joomla.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσικρικονάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2013
  Η συγκριμένη πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ειδησεογραφικού ιστοτόπου με κύριο αντικείμενο και σκοπό την πλήρη ενημέρωση του ηλεκτρονικού αναγνώστη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. ...
 • Ανάπτυξη εικονικού διαδραστικού μουσείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χαραλαμπάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη εικονικού διαδραστικού λαογραφικού μουσείου. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη του παραδοσιακού κρητικού σπιτιού και όλων των αντικειμένων που το αποτελούν. Στη συνέχεια με κατάλληλο ...
 • Ανάπτυξη εμπορικής εφαρμογής σε περιβάλλον .NET.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαλαμπούκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-12-2011
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία μέρους μιας εμπορικής εφαρμογής και ειδικότερα τη διαχείριση αποθήκης. Η διαχείριση αποθήκης είναι από τα βασικότερα τμήματα μια εμπορικής διαχείρισης και συναντάται σε όλες ...
 • Ανάπτυξη επιδεικτικού περιβάλλοντος βασισμένο στις τεχνολογίες Metaverse.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μηλαθιανάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-27
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη και ανάπτυξη για τη δημιουργία ενός metaverse περιβάλλοντος. Επίσης γίνεται αναφορά για την επαυξημένη πραγματικότητα και τα παρακλάδια της, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής αποστολής σύντομων ειδοποιήσεων για την πλατφόρμα Android.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοτσυφός, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2013
  Η Android πλατφόρμα προσφέρει πολλές και ποικίλες εφαρμογές με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Είτε με χρήση video, είτε μέσω μηνυμάτων ή φωνής, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους. Σκοπός αυτής ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης συλλόγου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουντάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2011
  Το αντικείμενο της Πτυχιακής ήταν η δημιουργία μίας εφαρμογής με σκοπό τη διαχείριση των εργασιών ενός Συλλόγου. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τουλάχιστον οι παρακάτω επεκτάσεις: • Το σχεδιαστικό κομμάτι της εφαρμογής σε Sun ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής παρουσίασης επιχείρησης διαδικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αγγελή, Χρυσάνθη-Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-02-2013
  Ανάπτυξη εφαρμογής παρουσίασης επιχείρησης διαδικτύου. Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας Ιστοσελίδας προβολής περιεχομένου που θα προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα να ενημερώνονται ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής προσομοίωσης εικονικού μουσείου σε τριδιάστατο περιβάλλον με στοιχεία adventure game.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπολωνάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-08-2013
  Στόχος αυτού του συγγράμματος είναι να παρατηρήσουμε βήμα προς βήμα την ανάπτυξη μιας εφαρμογής χρησιμοποιόντας σαν κύρια προγραμματιστικά εργαλεία το 3D Studio Max (πρόγραμμα δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών και animation) ...
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσίασης και πώλησης ακινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλλέργη, Ελένη-Μαρία; Φαναριώτη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2009
  Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή αλλιώς e-commerce είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών, μέσω internet, συνήθως, έναντι αμοιβής. Συνδεόμαστε με μια ιστοσελίδα, η οποία προσφέρει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευόμαστε τον ...
 • Ανάπτυξη ιστοχώρου προβολής φωτογραφιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φουντάλη, Χριστίνα-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2010
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής (ιστοσελίδα), η οποία θα φιλοξενεί μια φωτογραφική κοινότητα και θα λειτουργεί ως διαδικτυακός χώρος έκθεσης εικόνων (Image ...
 • Ανάπτυξη ντοκιμαντέρ με open source προγράμματα με θέμα την μουσική του δρόμου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γκόνζεν, Πήτερ
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2015
  Πρόκειται για τη διαδικασία δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ και την επεξήγηση των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτού. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 45 λεπτών αποτυπώνοντας μέσα από ...
 • Ανάπτυξη παιχνιδιού αναζήτησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαννόπουλος, Παναγιώτης; Ζαμπετάκης, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-10-2014
  Η εργασία αυτή είναι ένα παιχνίδι που έχει σαν θέμα την πορεία μας στην σχολή του ΕΠΠ. Υπάρχει ένα κεντρικό περιβάλλον στο οποίο είναι τοποθετημένες τρεις πίστες οι οποίες η κάθε μια είναι ένα διαφορετικό μάθημα(ψηφιακή ...
 • Ανάπτυξη παιχνιδιού σε πλατφόρμα Unity3d με θέμα την Κνωσό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καρέντζος, Κωνσταντίνος; Χατζηδήμος, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Η πτυχιακή μας εργασία είναι ένα τρισδιάστατο παιχνίδι περιπέτειας που δημιουργήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε ο παίκτης μπορεί να αποκτήσει κάποιες γνώσεις σχετικά με τη μεγάλη πόλη της Μινωικής Κρήτης, την Κνωσό. ...