• Ακουστικός χαρακτηρισμός ακουστικής κιθάρας με μοντέρνες τεχνικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Αράπκουλες, Στυλιανός-Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-13
  Στην εργασία αυτή έγινε ακουστικός χαρακτηρισμός μιας εμπορικά διαθέσιμης κιθάρας. Το όργανο μελετήθηκε ως προς τον εκπεμπόμενο από αυτό ήχο, ως προς τη συχνοτική του απόκριση συνέπεια κρουστικής διέγερσης, ενώ τροποποιήθηκε ...
 • Απόπειρα μεταφοράς ενός γραπτού κειμένου σε εικόνες μέσω μίας ταινίας μικρού μήκους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Τσιριγώτη, Μαρία; Τσίτας, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Φιτσανάκης, Μίνως
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-08
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην απόδοση της τελευταίας ανοιχτής επιστολής του Νικόλα Άσιμου σε μια ταινία μικρού μήκους. Το εν λόγω κείμενο αποτελεί βιωματική μάτια του καλλιτέχνη και δεν προοριζόταν για ...
 • Δημιουργία και ηχητικός σχεδιασμός ταινίας μικρού μήκους με εξοπλισμό χαμηλού κόστους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ράλλης, Ιωάννης; Σπυροπούλου, Μελίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Τζεδάκη, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-25
  Στη συγκεκριμένη εργασία θα ερευνηθεί το αν και σε ποιο βαθμό είναι εφικτό, με τη χρήση εξοπλισμού χαμηλού κόστους και αυτοσχέδιων τεχνικών, να παραχθεί μια μικρού μήκους ταινία, η οποία θα είναι άρτια ποιοτικά αλλά και ...
 • Δημιουργία μικρού μήκους ταινίας animation και ηχητικού περιβάλλοντος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Πλουμπίδης, Σίμος-Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-13
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί και να εφαρμοστεί στην πράξη η διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας μικρού μήκους με τεχνική 3D animation. Στο πρώτο μέρος θα γίνει εστίαση στη θεωρητική έρευνα, θα παρουσιαστεί ...
 • Δημιουργία οπτικοακουστικής σύνθεσης (ταινία μικρού μήκους) βασισμένη στα ηχοτοπία ενός ονείρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Βελοπούλου, Ευγενία; Σωτηρόπουλος, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζεδάκη, Αικατερίνη; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-12-2010
  Θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σύνθεση ταινίας μικρού μήκους με θέμα τα ηχοτοπία ενός ονείρου. Στόχος της η αισθητική και τεχνική συνένωση της εικόνας και του ήχου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να περιγράψουν ...
 • Δημιουργία πρωτότυπου θεατρικού δρωμένου με διαδραστικό ηχητικό σχεδιασμό και πρωτότυπης οπτικοακουστικής σύνθεσης με υλικό από τη βιντεοσκόπησή του.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Βασιλείου, Αθανάσιος; Τοντόροβιτς, Άνια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Τζεδάκη, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2015
  Θέμα της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία πρωτότυπου θεατρικού μονόπρακτου με στοιχεία διάδρασης στο ηχητικό και μουσικό μέρος του, καθώς επίσης, και μίας πρωτότυπης οπτικοκουστικής σύνθεσης με υλικά (ηχητικά και οπτικά) ...
 • Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με πολυκάμερο σύστημα και στερεοφωνικό ήχο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Κολισίκας, Σέργριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-09-2014
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης της διαδικασίας της δημιουργίας μιας ταινίας μικρού μήκους, από τη στιγμή της δόμησης της ιδέας, μέχρι την παραγωγή και την μεταπαραγωγή της ταινίας. Το κάθε στάδιο της ...
 • Διασκευή μουσικού κομματιού και παραγωγή μουσικού βίντεο με χρήση animation.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μαρκοπούλου, Τερέζα; Μπακατσέλου, Εύα Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Ξενικάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-06-2015
  Σκοπός της πτυχιακής μας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε αναλυτικά αφενός όλα τα στάδια της διαδικασίας για τη διασκευή του μουσικού κομματιού («Happy» του Pharrell Williams) με ιδιαίτερη έμφαση στην ηχογράφηση και τη μίξη ...
 • Δονητικός χαρακτηρισμός ακουστικών πιεζοηλεκτρικών αισθητηρίων με τη χρήση συμβολομετρικών απεικονιστικών τεχνικών λέιζερ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Σωτήρης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπακαρέζος, Ευθύμιος; Ορφανός, Ιωάννης; Παπαδογιάννης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-11
  Στην εργασία αυτή τροποποιήθηκε κατάλληλα σύστημα χρονικά ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής συμβολομετρίας ψηφίδων (ESPI) του Εργαστηρίου Ακουστικής & Οπτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ...
 • Έρευνα, οπτικοακουστική σύνθεση και ταινία τεκμηρίωσης, με αντικείμενο τις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του σπηλαίου Μελιδονίου, από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι και σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Χατζηπαναγιώτη, Έλενα; Τερζοπούλου, Μαρία; Μπουζιώτης, Στέλιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζεδάκη, Αικατερίνη; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2013
  Η εργασία αυτή συνοδεύει και τεκμηριώνει δυο οπτικοακουστικές συνθέσεις, μια ταινία τεκμηρίωσης (ντοκυμαντέρ) και μια σύνθεση ηλεκτροακουστικής μουσικής, με θέμα το σπήλαιο Μελιδονίου, από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι και ...
 • Εγκαταστάσεις και λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού. Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Καραμπάς, Δημήτρης; Τριανταφυλλόπουλος, Βασίλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-12-2012
  Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού, από τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τους εργαζόμενους μέχρι τους νόμους που ισχύουν για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μέχρι την ποιότητα του ...
 • Εξέλιξη και βασικά τεχνικά στοιχεία της κιθάρας με χρήση 3D μοντελοποίησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ζουβάνη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Ξενικάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-25
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται η μελέτη και ο σχεδιασμός 3D μοντέλων και η χρήση τους για την παρουσίαση ιστορικής εξέλιξης και λειτουργιών της κιθάρας. Στο πρώτο κεφαλαίο αναφέρονται συνοπτικά η ιστορική ...
 • Η διαφήμιση στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο: από τη θεωρία στην πράξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Τσάλη, Πολυξένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Ψυχαράκη, Ουρανία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-12-2010
  Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια εκτενής αναφορά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο ως διαφημιστικά μέσα και αφού προηγηθεί η παρουσίαση της διαφημιστικής εταιρίας και ο τρόπος λειτουργίας της, θα ανακαλύψουμε όλα ...
 • Η εξέλιξη του ήχου στον κινηματογράφο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Ματσαρίδης, Απόστολος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-25
  Κεντρικό θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας αποτελεί ο ήχος ως αναπόσπαστο πλέον και απαραίτητο στοιχείο μιας κινηματογραφικής ταινίας. Στην εργασία θα γίνει η κατά το δυνατόν πληρέστερη και αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση ...
 • Η ιστορία της jazz και η παρουσίαση των πιο σημαντικών άλμπουμ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: -
  Επιβλέπων καθηγητής: Κονδύλη, Γεωργία; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-10
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας εξερευνά και παρουσιάζει τις ρίζες της τζαζ, τις επιρροές που δέχεται από ανθρώπους και πόλεις, κάποιους ...
 • Η ιστορία της ροκ μουσικής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Κουδουνάς, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μποτονάκης, Αντώνιος; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-22
  Η εργασία θα περιλαμβάνει την ιστορία της ροκ μουσικής με τα παρακλάδια της (rock and roll, ψυχεδελικό ροκ, alternative rock, rt rock, hard-rock, instrumental rock, soft rock, heavy metal κ.α), ενώ θα υπάρχει και αναφορά ...
 • Η ιστορία της τζαζ και η παρουσίαση των πιο σημαντικών άλμπουμ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Dimov, Manuil
  Επιβλέπων καθηγητής: Κονδύλη, Γεωργία; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-09
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας εξερευνά και παρουσιάζει τις ρίζες της τζαζ, τις επιρροές που δέχεται από ανθρώπους και πόλεις, κάποιους ...
 • Η ιστορική εξέλιξη του μπουζουκιού στο πέρασμα του χρόνου και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Καλοκύρης, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κονδύλη, Γεωργία; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-06
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει όνομα ΄΄Η ιστορική εξέλιξη του μπουζουκιού στο πέρασμα του χρόνου και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά΄΄ πραγματεύεται την ιστορική μελέτη και την καθολική πορεία της ιστορίας του μπουζουκιού. ...
 • Ηχογράφηση, μίξη και επεξεργασία αυτής με αναλογικά μέσα και δημιουργία οπτικοακουστικού video clip.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
  Συγγραφείς: Αγιομυργιανάκης, Κωνσταντίνος; Λυδάκης, Μιχαήλ-Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξενικάκης, Δημήτριος; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-29
  Στην παρούσα εργασία και συγκεκριμένα στο πρώτο σκέλος της παρουσιάζεται μια διασκευή του γνωστού κομματιού “Μιλώ για Σένα”, σε στίχους και μουσική του καλλιτέχνη Θανάση Παπακωνσταντίνου, με τη διαδικασία μίξης και ...
 • Κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού για χρήστες δημοτικού σχολείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Μήτσης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορναράκης, Γεώργιος; Ορφανός, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2010
  Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, που απευθύνεται σε χρήστες του Δημοτικού σχολείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, όντας ένα τεχνολογικό προϊόν, στηρίχθηκε στη χρήση ...