• Σχεδίαση και υλοποίηση οντολογίας του σημασιολογικού ιστού για τα τμήματα διοίκησης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-13
  Η πρόοδος στον τομέα των υπολογιστών και των επικοινωνιών έχει αλλάξει σημαντικά όλες σχεδόν τις πτυχές της καθημερινής μας δραστηριότητας. Σε αυτόν τον κυκεώνα των αλλαγών δεν μπορεί να μείνει αμέτοχο το κράτος και η ...
 • Αναβάθμιση υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πρασανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε μια μακρόχρονη και δύσκολη πορεία εξέλιξης σε ένα κατακερματισμένο διοικητικό σύστημα εξαρτώμενο κατά τα προηγούμενα χρόνια από την κεντρική εξουσία και έχει εισπράξει αυστηρή κριτική ...
 • Γραφειοκρατία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: η γνώμη εργαζομένων και πολιτών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κανακουσάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο να διερευνήσει την άποψη των πολιτών αλλά και των εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου σε σχέση με την γραφειοκρατία στις δημοτικές υπηρεσίες. Στο πρώτο μέρος της εργασίας ...
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιονουδάκη, Εμμανουέλα; Νικηφοράκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακωνάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-05-2010
  Η ραγδαία ανάπτυξη του internet έχει επιτρέψει την εμφάνιση νέων εφαρμογών και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government). Οι ραγδαίες εξελίξεις που μας έχουν ...
 • Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Μελέτη των πλατφορμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης : Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Μπρα, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-24
  Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα και με την υπαγόρευση αλλεπάλληλων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, η χώρα μας σταδιακά εισάγεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στη χρήση δηλαδή, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ...
 • Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως παράγοντας διοικητικής μεταρρύθμισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κέντρα, Αρμίσα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-08-19
  Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της ...
 • Η σημασία της διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Παντελή, Άρτεμις
  Επιβλέπων καθηγητής: Περακάκης, Μάνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-06-2014
  Οι Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αποτελούν τους επίσημους κυβερνητικούς εκπροσώπους μιας περιοχής. Οι Ο.Τ.Α πέρα από τους διοικητικούς στόχους που θέτουν για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής , ...
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και εφαρμογές cloud computing: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκούρας, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα βοηθήσει να ...
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Καραγιάννη, Μιχαέλα; Φρουδαράκη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αστρουλάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-20
  Στην παρούσα εργασία αναλύεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συνήθεια και έχει μπει στην καθημερινή ζωή των πολιτών τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. ...
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κρητικός, Αντώνιος; Στυλιανίδης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-10-07
  Πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο αντικείμενο αυτό, αναλύοντας την προέλευση του ορισμού και πραγματοποιώντας μία επισκόπηση στις λειτουργίες και ...
 • Ηλεκτρονική διευθέτηση ανώνυμης εταιρείας προς το δημόσιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοκκινάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κώστας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-05-2009
  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ε.Ε είναι «η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του ...
 • Ηλεκτρονικό επιχειρήν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δημητρόπουλος, Θαρρενός; Ζηρδέλης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βάρδας, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται το ηλεκτρονικό επιχειρήν ως μια νέα μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Σε πρώτη φάση παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί όροι ώστε να γίνει ...