• Σχεδιασμός και υλοποίηση turn-based card game στη Unity.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Σαριδάκης, Αναστάσιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-01
    Στόχος της πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός δυσδιάστατου παιχνιδιού πολλών παικτών με ψηφιακές κάρτες,. Οι παίκτες έχουν την δυνατότητα να μπορούν να συνδεθούν στο παιχνίδι με τον δικό τους προσωπικό λογαριασμό ...