• Ανάλυση των Αρχών του Συστήματος (HACCP) ISO 22000 Νοσοκομειακής Μονάδας Εστίασης σε Νοσοκομείο Αθήνας ( Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς )

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Ανδρουλιδάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαπιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-12
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση ενός συστήματος HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) αλλά και πρακτική μέσω της εφαρμογής του σε μονάδα εστίασης νοσοκομείου. Η ...
 • Διερεύνηση συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Κασιώτη, Σοφία; Νικολού, Σεβαστή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2009
  Η πρόσβαση στην αγορά ασφαλών τροφίμων είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή , την επεξεργασία, την πώληση και παροχή τροφίμων έχουν ως ρόλο να εξασφαλίσουν ότι τα τρόφιμα που φτάνουν στο τραπέζι ...
 • Η σήμανση ως παράγοντας διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
  Συγγραφείς: Αθανασόπουλος, Αστέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-05-2009
  Η προτεινόμενη πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την διερεύνηση των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από την σήμανση των τροφίμων, σχετικά με την ποιότητα ,την υγιεινή, την θρεπτική άξια και την πιθανή επικινδυνότητα από αλλεργιογόνες ...