Εμφάνιση απλής εγγραφής

Wind and Solar Systems

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜέξη, Εμμανουέλαel
dc.creatorMexi, Emmanouelaen
dc.date.accessioned2021-09-13T17:02:31Z
dc.date.available2021-09-13T17:02:31Z
dc.date.issued2021-09-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10017
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των δύο επικρατέστερων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Αιολικής και της Ηλιακής. Σε γενικές γραμμές η μεν Αιολική ενέργεια παράγεται με την χρήση γεννητριών, των οποίων η περιστροφική κίνηση τους επιτυγχάνεται με τον αέρα μέσω πτερύγων, η δε Ηλιακή, με την χρήση πλήθους φωτοβολταϊκών πλαισίων ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη τάση και ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητη. Η εργασία επικεντρώνεται στην τεχνική περιγραφή των συστημάτων αυτών, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την θεωρητική κατάρτιση των ενδιαφερομένων στοχεύοντας κυρίως σε εκείνους που προσβλέπουν να δουλέψουν με τα συστήματα αυτά.el
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the description of the two most prevalent systems of renewable energy sources, wind and solar. Generally wind energy is generated by using generators whose rotary motion is achieved with air through wings, and solar using a variety of photovoltaic panels to generate the needed proper voltage and electricity power. The thesis focuses on the technical description of these systems to be used for theoretical training of those interested, focusing mainly on those who are looking to work on these systems.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΣυστήματα Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας.el
dc.titleWind and Solar Systemsen

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜέξη, Εμμανουέλαel
heal.creatorNameMexi, Emmanouelaen
heal.publicationDate2021-09-13
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10017
heal.abstractΑντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των δύο επικρατέστερων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Αιολικής και της Ηλιακής. Σε γενικές γραμμές η μεν Αιολική ενέργεια παράγεται με την χρήση γεννητριών, των οποίων η περιστροφική κίνηση τους επιτυγχάνεται με τον αέρα μέσω πτερύγων, η δε Ηλιακή, με την χρήση πλήθους φωτοβολταϊκών πλαισίων ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη τάση και ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητη. Η εργασία επικεντρώνεται στην τεχνική περιγραφή των συστημάτων αυτών, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την θεωρητική κατάρτιση των ενδιαφερομένων στοχεύοντας κυρίως σε εκείνους που προσβλέπουν να δουλέψουν με τα συστήματα αυτά.el
heal.abstractThe subject of this thesis is the description of the two most prevalent systems of renewable energy sources, wind and solar. Generally wind energy is generated by using generators whose rotary motion is achieved with air through wings, and solar using a variety of photovoltaic panels to generate the needed proper voltage and electricity power. The thesis focuses on the technical description of these systems to be used for theoretical training of those interested, focusing mainly on those who are looking to work on these systems.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΣυστήματα Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας.el
heal.titleWind and Solar Systemsen
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκά, ενέργεια, συσσωρευτές, μπαταρίεςel
heal.keywordrenewable energy sources, wind energy ,photovoltaic panels , electricity poweren
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής