Εμφάνιση απλής εγγραφής

Analysis of the concept of Energy Communities.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚουβίδη, Γεωργίαel
dc.creatorKouvidi, Georgiaen
dc.date.accessioned2021-09-15T16:37:31Z
dc.date.available2021-09-15T16:37:31Z
dc.date.issued2021-09-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10024
dc.description.abstractΣε αυτήν την πτυχιακή εργασία ερευνήθηκαν τόσο οι βασικές αρχές του Συνεταιρισμού ως νομική μορφή όσο και οι τρόποι λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, έγινε μία αναφορά στο ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα, καθώς και μία εκτενής ανάλυση των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολούθως, αναλύθηκαν οι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί βάση του νέο νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή των Ελλήνων, καθώς και τι χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούν ώστε να επιτύχουν την υλοποίηση των στόχων τους σε κάθε περίπτωση. Τέλος, αναλύθηκε η διεθνής εμπειρία από αντίστοιχους Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και οι πρώτες προσπάθειες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.el
dc.description.abstractIn this thesis, both the basic principles of the Partnerships were investigated as the legal form and ways of their operation. Then, a reference was made to the energy system in Greece, as well as a comprehensive analysis of Renewable Energy Forms at a global level. Moreover, Energy Communities were analyzed based on the new legislation that was deposited to the Greek Parliament, as well as the financial instruments that can be used to achieve their goals in each case. Finally, in the firth chapter the international experience of corresponding Energy Communities at the global level was exposed, as well as the first efforts of Energy Communities that were made in Greece.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΑνάλυση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων.el
dc.titleAnalysis of the concept of Energy Communities.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚουβίδη, Γεωργίαel
heal.creatorNameKouvidi, Georgiaen
heal.publicationDate2021-09-15
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10024
heal.abstractΣε αυτήν την πτυχιακή εργασία ερευνήθηκαν τόσο οι βασικές αρχές του Συνεταιρισμού ως νομική μορφή όσο και οι τρόποι λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, έγινε μία αναφορά στο ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα, καθώς και μία εκτενής ανάλυση των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολούθως, αναλύθηκαν οι Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί βάση του νέο νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή των Ελλήνων, καθώς και τι χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούν ώστε να επιτύχουν την υλοποίηση των στόχων τους σε κάθε περίπτωση. Τέλος, αναλύθηκε η διεθνής εμπειρία από αντίστοιχους Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και οι πρώτες προσπάθειες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.el
heal.abstractIn this thesis, both the basic principles of the Partnerships were investigated as the legal form and ways of their operation. Then, a reference was made to the energy system in Greece, as well as a comprehensive analysis of Renewable Energy Forms at a global level. Moreover, Energy Communities were analyzed based on the new legislation that was deposited to the Greek Parliament, as well as the financial instruments that can be used to achieve their goals in each case. Finally, in the firth chapter the international experience of corresponding Energy Communities at the global level was exposed, as well as the first efforts of Energy Communities that were made in Greece.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΑνάλυση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων.el
heal.titleAnalysis of the concept of Energy Communities.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσυνεταιρισμός, ανανεώσιμεσ πηγές ενέργειας, ενέργεια, ενεργειακή κοινότηταel
heal.keywordpartnerships, energy system , renewable energy forms , energy communitiesen
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής