Εμφάνιση απλής εγγραφής

Factors that influence the choice of food and the eating habits in the workplace of the Anti-cancer hospital of Piraeus “METAXA”.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚουρούσιας, Γεώργιοςel
dc.creatorKourousias, Georgiosen
dc.date.accessioned2021-10-18T08:28:17Z
dc.date.available2021-10-18T08:28:17Z
dc.date.issued2021-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10066
dc.description.abstractΣκοπός της μελέτης είναι να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επιδρά το εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου στη διατροφή των επαγγελματιών υγείας, αλλά και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τροφίμων, τη συχνότητα, τη σύνθεση των γευμάτων καθώς και τις αντιλήψεις πάνω στο θέμα της διατροφής. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 50 εργαζόμενοι του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Μεταξά», εκ των οποίων 38 (76%) ήταν γυναίκες και 12 (24%) ήταν άνδρες. Χρησιμοποιήθηκαν τροποποιημένα ερωτηματολόγια διατροφικής συχνότητας (FFQ) τα οποία βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε έρευνα για την εργασιακή ικανοποίηση του Βρετανικού Ινστιτούτου καρδιάς4 (British Heart Foundation). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν υπέρβαροι (50%), ενώ παχύσαρκοι ήταν το 22%. Μετακινείται με αυτοκίνητο το 62%, καταναλώνει 0-1 φρούτα το 48% και παίρνει πρωινό το 42%. Κατανάλωναν συχνότερα στον χώρο εργασίας μαγειρεμένο φαγητό, τοστ – σάντουιτς και γλυκά. Αντιθέτως, κατανάλωναν σπάνια, αναψυκτικά, πατατάκια, σαλάτα και μπάρα δημητριακών, ενώ με μέτρια συχνότητα κατανάλωναν τυρόπιτα (σφολιάτες), χυμό και φρούτα. Τα τρόφιμα προέρχονται από τον φούρνο (35%), το σπίτι (32%) και την καφετέρια (24%). Το ωράριο εργασίας (32%), οι ψυχολογικοί παράγοντες (27%) και το κόστος τροφίμων (16%) αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την επιλογή των τροφίμων που καταναλώνονται στον χώρο εργασίας. Τα κυριότερα εμπόδια για την υγιεινή διατροφή στον χώρο εργασίας τους ήταν το ωράριο εργασίας, το άγχος και η ψυχολογία, το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και η απαιτητική φύση της εργασίας, η ανεπαρκής αμοιβή και η μη εύκολη πρόσβαση σε υγιεινές τροφές. Τα παχύσαρκα άτομα λάμβαναν λιγότερα γεύματα και κατανάλωναν πιο συχνά πατατάκια και λιγότερο συχνά σαλάτα και χυμό-φρούτα, σε σύγκριση με τους υπέρβαρους και με φυσιολογικό βάρος. Τα άτομα με φυσιολογικό βάρος κατανάλωναν τρόφιμα που προέρχονταν κυρίως από το σπίτι, ενώ τα υπέρβαρα άτομα επέλεγαν από την καφετέρια. Επίσης οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η ψυχολογία τους κατά τη διάρκεια της εργασίας και το περιβάλλον εργασίας επηρεάζει τις διατροφικές τους επιλογές. Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες και τις γευματικές επιλογές εν ώρα εργασίας φάνηκε να είναι κυρίως η ψυχολογία, το ασταθές ωράριο εργασίας, η προσβασιμότητα σε τρόφιμα στο χώρο εργασίας κα οι οικονομικές απολαβές. Τα παχύσαρκα άτομα κατανάλωναν γλυκά και αλμυρά σνακ, ενώ ήταν μειωμένη η κατανάλωση φρούτων. Η προέλευση των τροφίμων και ο αριθμός των γευμάτων επηρεάζεται από το ΔΜΣ. Τέλος, για τα υπέρβαρα άτομα οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των τροφίμων στον χώρο εργασίας ήταν το κόστος των τροφίμων και η ψυχολογία.el
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the extent to which the working environment of the hospital affects the diet of health professionals, As well as the factors that influence food choice, frequency, composition of meals and perceptions about nutrition. The sample of the research consisted of 50 participating employees of the Anti-cancer Hospital of Piraeus "Metaxa", of which 38 (76%) were women and 12 (24%) were men. Modified Dietary Frequency Questionnaires (FFQs) were used, which relied heavily on the British Heart Foundation job satisfaction survey4 The majority of participants were overweight (50%), while 22% were obese. 62% travel by car, 48% consume 0-1 fruits and 42% have breakfast. They more often ate cooked food, toast - sandwiches and sweets at work. On the contrary, they rarely consumed soft drinks, chips, salad, and cereal bar, while with moderate frequency they consumed cheese pie (puff pastry), juice and fruit. Food comes from the bakery (35%), the house (32%) and the cafeteria (24%). Working hours (32%), psychological factors (27%) and food costs (16%) were the main factors that seem to influence the choice of food consumed in the workplace. The main obstacles to healthy eating in their workplace were working hours, stress and psychology, difficult working environment and demanding nature of work, insufficient pay and difficult access to healthy food. Obese people ate fewer meals and ate chips more often and less often salad and fruit juices, compared with overweight and normal weight people. People with normal weight consumed food that came mainly from home, while overweight people chose from the cafeteria. Participants also stated that their psychology during work and work environment influences their food choices. Factors influencing eating habits and meal choices at work seemed to be mainly psychological, unstable working hours, access to food in the workplace and financial rewards. Obese people were found eating sweet and savory snacks more often, while fruit consumption was lower than normal weight respondents. The origin of the food and the number of meals is affected by the BMI. Finally, for overweight people the factors influencing food choice in the workplace were food costs and psychological stress.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΠαράγοντες που επηρεάζουν στην επιλογή τροφής και τις γευματικές συνήθειες στο χώρο εργασίας του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιώς «ΜΕΤΑΞΑ».el
dc.titleFactors that influence the choice of food and the eating habits in the workplace of the Anti-cancer hospital of Piraeus “METAXA”.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚουρούσιας, Γεώργιοςel
heal.creatorNameKourousias, Georgiosen
heal.publicationDate2021-10-18
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10066
heal.abstractΣκοπός της μελέτης είναι να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επιδρά το εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου στη διατροφή των επαγγελματιών υγείας, αλλά και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τροφίμων, τη συχνότητα, τη σύνθεση των γευμάτων καθώς και τις αντιλήψεις πάνω στο θέμα της διατροφής. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 50 εργαζόμενοι του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Μεταξά», εκ των οποίων 38 (76%) ήταν γυναίκες και 12 (24%) ήταν άνδρες. Χρησιμοποιήθηκαν τροποποιημένα ερωτηματολόγια διατροφικής συχνότητας (FFQ) τα οποία βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε έρευνα για την εργασιακή ικανοποίηση του Βρετανικού Ινστιτούτου καρδιάς4 (British Heart Foundation). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν υπέρβαροι (50%), ενώ παχύσαρκοι ήταν το 22%. Μετακινείται με αυτοκίνητο το 62%, καταναλώνει 0-1 φρούτα το 48% και παίρνει πρωινό το 42%. Κατανάλωναν συχνότερα στον χώρο εργασίας μαγειρεμένο φαγητό, τοστ – σάντουιτς και γλυκά. Αντιθέτως, κατανάλωναν σπάνια, αναψυκτικά, πατατάκια, σαλάτα και μπάρα δημητριακών, ενώ με μέτρια συχνότητα κατανάλωναν τυρόπιτα (σφολιάτες), χυμό και φρούτα. Τα τρόφιμα προέρχονται από τον φούρνο (35%), το σπίτι (32%) και την καφετέρια (24%). Το ωράριο εργασίας (32%), οι ψυχολογικοί παράγοντες (27%) και το κόστος τροφίμων (16%) αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την επιλογή των τροφίμων που καταναλώνονται στον χώρο εργασίας. Τα κυριότερα εμπόδια για την υγιεινή διατροφή στον χώρο εργασίας τους ήταν το ωράριο εργασίας, το άγχος και η ψυχολογία, το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και η απαιτητική φύση της εργασίας, η ανεπαρκής αμοιβή και η μη εύκολη πρόσβαση σε υγιεινές τροφές. Τα παχύσαρκα άτομα λάμβαναν λιγότερα γεύματα και κατανάλωναν πιο συχνά πατατάκια και λιγότερο συχνά σαλάτα και χυμό-φρούτα, σε σύγκριση με τους υπέρβαρους και με φυσιολογικό βάρος. Τα άτομα με φυσιολογικό βάρος κατανάλωναν τρόφιμα που προέρχονταν κυρίως από το σπίτι, ενώ τα υπέρβαρα άτομα επέλεγαν από την καφετέρια. Επίσης οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η ψυχολογία τους κατά τη διάρκεια της εργασίας και το περιβάλλον εργασίας επηρεάζει τις διατροφικές τους επιλογές. Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες και τις γευματικές επιλογές εν ώρα εργασίας φάνηκε να είναι κυρίως η ψυχολογία, το ασταθές ωράριο εργασίας, η προσβασιμότητα σε τρόφιμα στο χώρο εργασίας κα οι οικονομικές απολαβές. Τα παχύσαρκα άτομα κατανάλωναν γλυκά και αλμυρά σνακ, ενώ ήταν μειωμένη η κατανάλωση φρούτων. Η προέλευση των τροφίμων και ο αριθμός των γευμάτων επηρεάζεται από το ΔΜΣ. Τέλος, για τα υπέρβαρα άτομα οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των τροφίμων στον χώρο εργασίας ήταν το κόστος των τροφίμων και η ψυχολογία.el
heal.abstractThe purpose of this study is to investigate the extent to which the working environment of the hospital affects the diet of health professionals, As well as the factors that influence food choice, frequency, composition of meals and perceptions about nutrition. The sample of the research consisted of 50 participating employees of the Anti-cancer Hospital of Piraeus "Metaxa", of which 38 (76%) were women and 12 (24%) were men. Modified Dietary Frequency Questionnaires (FFQs) were used, which relied heavily on the British Heart Foundation job satisfaction survey4 The majority of participants were overweight (50%), while 22% were obese. 62% travel by car, 48% consume 0-1 fruits and 42% have breakfast. They more often ate cooked food, toast - sandwiches and sweets at work. On the contrary, they rarely consumed soft drinks, chips, salad, and cereal bar, while with moderate frequency they consumed cheese pie (puff pastry), juice and fruit. Food comes from the bakery (35%), the house (32%) and the cafeteria (24%). Working hours (32%), psychological factors (27%) and food costs (16%) were the main factors that seem to influence the choice of food consumed in the workplace. The main obstacles to healthy eating in their workplace were working hours, stress and psychology, difficult working environment and demanding nature of work, insufficient pay and difficult access to healthy food. Obese people ate fewer meals and ate chips more often and less often salad and fruit juices, compared with overweight and normal weight people. People with normal weight consumed food that came mainly from home, while overweight people chose from the cafeteria. Participants also stated that their psychology during work and work environment influences their food choices. Factors influencing eating habits and meal choices at work seemed to be mainly psychological, unstable working hours, access to food in the workplace and financial rewards. Obese people were found eating sweet and savory snacks more often, while fruit consumption was lower than normal weight respondents. The origin of the food and the number of meals is affected by the BMI. Finally, for overweight people the factors influencing food choice in the workplace were food costs and psychological stress.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΠαράγοντες που επηρεάζουν στην επιλογή τροφής και τις γευματικές συνήθειες στο χώρο εργασίας του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιώς «ΜΕΤΑΞΑ».el
heal.titleFactors that influence the choice of food and the eating habits in the workplace of the Anti-cancer hospital of Piraeus “METAXA”.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεργασιακό περιβάλλον, νοσοκομείο, διατροφή.el
heal.keywordwork environment, hospital, nutrition.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣφακιανάκη, Ειρήνηel
heal.advisorNameSfakianaki, Eirinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής