Εμφάνιση απλής εγγραφής

Foreign direct investment to rapidly developing countries.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓαρυφάλου, Μαρίαel
dc.creatorGaryfalou, Mariaen
dc.date.accessioned2021-10-18T10:04:12Z
dc.date.available2021-10-18T10:04:12Z
dc.date.issued2021-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10070
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία ασχολείται με τις επιδράσεις -είτε θετικές είτε αρνητικές- των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στις οικονομίες των χωρών υποδοχέων, μελετώντας ειδικότερα την Κίνα, την Ινδία και την Ρωσία. Οι επιδράσεις βέβαια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τις χώρες υποδοχής και από τις πολιτικές που αυτές εφαρμόζουν. Οι ΑΞΕ είναι επιθυμητές από τις χώρες υποδοχής ως πηγές κεφαλαίων και τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική τους ανάπτυξη και ως ένας τρόπος επιμερισμού του κινδύνου που εμπεριέχει ο δανεισμός από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή όμως παραχωρείται μέρος του ελέγχου ευαίσθητων τομέων της οικονομίας και γι’ αυτό αναζητείται το ιδανικό μείγμα πολιτικών προσέλκυσης ΑΞΕ που θα περιορίζει τους κινδύνους. Μέσω των αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι οι χώρες Κίνα και Ινδία διαθέτουν τεράστιους πληθυσμούς, φθηνό εργατικό δυναμικό και επαρκώς ανεπτυγμένες εσωτερικές αγορές με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά αυτά να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης ΑΞΕ. Η Ρωσία αν και εμφανίζει δημογραφικό πρόβλημα με τον πληθυσμό της να γερνάει γρήγορα, διαθέτει αφθονία πλουτοπαραγωγικών πόρων οι οποίοι εγγυώνται ένα επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και μια δυναμική εσωτερική αγορά. Μελετώντας τις εισροές ΑΞΕ κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση 2008-2014, φαίνεται ότι στην περίπτωση της Κίνας και της Ινδίας (αλλά όχι και της Ρωσίας) επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι: οι ΑΞΕ μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά μια χώρα να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση, αλλά οι ροές των ΑΞΕ δεν φαίνεται να επηρεάζονται δραματικά από τις οικονομικές κρίσεις.el
dc.description.abstractThis paper deals with the effects of Foreign Direct Investment (FDI) on the economies of the host countries, studying in particular China, India and Russia. The effects, of course, depend to a large extent on the host countries themselves and on the policies they implement. FDI is desirable by host countries as sources of capital and technology that can support their economic growth and as a way of sharing the risk involved in borrowing from international capital markets. At the same time, however, part of the control of sensitive sectors of the economy is being granted and that is why the ideal mix of FDI-attracting policies that will limit the risks is being sought. The results conclude that China and India have huge populations, cheap labour and well-developed internal markets, making these characteristics the most important factor in attracting FDI. Although Russia presents a demographic problem with its population ageing rapidly, it has an abundance of wealth-producing resources which guarantee a level of economic development and a dynamic internal market. Studying FDI inflows during the recent economic crisis 2008-2014, it seems that in the case of China and India (but not Russia) it is confirmed that: FDI may significantly help a country cope with an economic crisis, but FDI flows do not seem to be dramatically affected by economic crises.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΆμεσες ξένες επενδύσεις προς ραγδαία αναπτυσσόμενες χώρες.el
dc.titleForeign direct investment to rapidly developing countries.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓαρυφάλου, Μαρίαel
heal.creatorNameGaryfalou, Mariaen
heal.publicationDate2021-10-18
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10070
heal.abstractΗ παρούσα εργασία ασχολείται με τις επιδράσεις -είτε θετικές είτε αρνητικές- των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στις οικονομίες των χωρών υποδοχέων, μελετώντας ειδικότερα την Κίνα, την Ινδία και την Ρωσία. Οι επιδράσεις βέβαια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τις χώρες υποδοχής και από τις πολιτικές που αυτές εφαρμόζουν. Οι ΑΞΕ είναι επιθυμητές από τις χώρες υποδοχής ως πηγές κεφαλαίων και τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική τους ανάπτυξη και ως ένας τρόπος επιμερισμού του κινδύνου που εμπεριέχει ο δανεισμός από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή όμως παραχωρείται μέρος του ελέγχου ευαίσθητων τομέων της οικονομίας και γι’ αυτό αναζητείται το ιδανικό μείγμα πολιτικών προσέλκυσης ΑΞΕ που θα περιορίζει τους κινδύνους. Μέσω των αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι οι χώρες Κίνα και Ινδία διαθέτουν τεράστιους πληθυσμούς, φθηνό εργατικό δυναμικό και επαρκώς ανεπτυγμένες εσωτερικές αγορές με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά αυτά να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης ΑΞΕ. Η Ρωσία αν και εμφανίζει δημογραφικό πρόβλημα με τον πληθυσμό της να γερνάει γρήγορα, διαθέτει αφθονία πλουτοπαραγωγικών πόρων οι οποίοι εγγυώνται ένα επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και μια δυναμική εσωτερική αγορά. Μελετώντας τις εισροές ΑΞΕ κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση 2008-2014, φαίνεται ότι στην περίπτωση της Κίνας και της Ινδίας (αλλά όχι και της Ρωσίας) επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι: οι ΑΞΕ μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά μια χώρα να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση, αλλά οι ροές των ΑΞΕ δεν φαίνεται να επηρεάζονται δραματικά από τις οικονομικές κρίσεις.el
heal.abstractThis paper deals with the effects of Foreign Direct Investment (FDI) on the economies of the host countries, studying in particular China, India and Russia. The effects, of course, depend to a large extent on the host countries themselves and on the policies they implement. FDI is desirable by host countries as sources of capital and technology that can support their economic growth and as a way of sharing the risk involved in borrowing from international capital markets. At the same time, however, part of the control of sensitive sectors of the economy is being granted and that is why the ideal mix of FDI-attracting policies that will limit the risks is being sought. The results conclude that China and India have huge populations, cheap labour and well-developed internal markets, making these characteristics the most important factor in attracting FDI. Although Russia presents a demographic problem with its population ageing rapidly, it has an abundance of wealth-producing resources which guarantee a level of economic development and a dynamic internal market. Studying FDI inflows during the recent economic crisis 2008-2014, it seems that in the case of China and India (but not Russia) it is confirmed that: FDI may significantly help a country cope with an economic crisis, but FDI flows do not seem to be dramatically affected by economic crises.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΆμεσες ξένες επενδύσεις προς ραγδαία αναπτυσσόμενες χώρες.el
heal.titleForeign direct investment to rapidly developing countries.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordάμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), οικονομική κρίση, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, παράγοντες προσέλκυσης ΑΞΕel
heal.keywordforeign direct investments (FDI), FDI determinants, economic crisis, China, India, Russiaen
heal.advisorNameΣκουλουδάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameSkouloudakis, Emmanouilen
heal.advisorID.emaileskouloudakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States