Εμφάνιση απλής εγγραφής

Ability to reduce energy consumption and CO2 emissions in private buildings in Crete / Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΨαράκη, Δανάηel
dc.creatorPsaraki, Danaien
dc.date.accessioned2021-11-05T16:35:27Z
dc.date.available2021-11-05T16:35:27Z
dc.date.issued2021-11-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10100
dc.description.abstractΗ εργασία αναφέρεται σε οικιστικά κτίρια που καταναλώνουν ενέργεια προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, με αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Σκοπός είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να γίνει αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτά, καθώς κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλα τα νέα κτίρια μετά το 2020 να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας διάφορες αξιόπιστες και αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως είναι η στερεά βιομάζα και η ηλιακή ενέργεια για την παροχή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται σε ένα οικιακό κτίριο, σε ένα κτίριο γραφείου ή σε ένα ξενοδοχείο, που θεωρείται ότι βρίσκεται στην Κρήτη/ Ελλάδα. Προκύπτει ότι τα συστήματα ΑΠΕ που προαναφέρθηκαν για τα κτίρια κατοικιών αλλά και γραφείων μπορούν να εφαρμοστούν και σε ξενοδοχεία και είναι αξιόπιστα και οικονομικώς αποτελεσματικά, καθώς και η εφαρμογή τους θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχείου αφού θα ευαισθητοποιήσει και την περιβαλλοντική συνείδηση των τουριστών που θα τα επισκέπτονται.el
dc.description.abstractThis Thesis refers to residential buildings that consume energy to meet their needs and as a result they are responsible for significant CO2 emissions. The aim is to reduce energy consumption and to replace fossil fuels with renewable energy sources (RES), as the main objective of the European Union is that all new buildings will have almost zero energy consumption after 2020. This will be achieved by using a variety of reliable and efficient RES such as solid biomass and solar power to provide heat and electricity required in a residential building, an office building or a hotel which is assumed to be located in Crete / Greece. It is concluded that the renewable energy systems mentioned above for both residential and office buildings can be applied to hotels and are reliable and cost-effective, and their application will increase the hotel's competitiveness by sensitizing the environmental consciousness of tourists.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΔυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε ιδιωτικά κτίρια σε Κρήτη/Ελλάδα.el
dc.titleAbility to reduce energy consumption and CO2 emissions in private buildings in Crete / Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΨαράκη, Δανάηel
heal.creatorNamePsaraki, Danaien
heal.publicationDate2021-11-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10100
heal.abstractΗ εργασία αναφέρεται σε οικιστικά κτίρια που καταναλώνουν ενέργεια προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, με αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Σκοπός είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να γίνει αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αυτά, καθώς κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλα τα νέα κτίρια μετά το 2020 να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας διάφορες αξιόπιστες και αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως είναι η στερεά βιομάζα και η ηλιακή ενέργεια για την παροχή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται σε ένα οικιακό κτίριο, σε ένα κτίριο γραφείου ή σε ένα ξενοδοχείο, που θεωρείται ότι βρίσκεται στην Κρήτη/ Ελλάδα. Προκύπτει ότι τα συστήματα ΑΠΕ που προαναφέρθηκαν για τα κτίρια κατοικιών αλλά και γραφείων μπορούν να εφαρμοστούν και σε ξενοδοχεία και είναι αξιόπιστα και οικονομικώς αποτελεσματικά, καθώς και η εφαρμογή τους θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχείου αφού θα ευαισθητοποιήσει και την περιβαλλοντική συνείδηση των τουριστών που θα τα επισκέπτονται.el
heal.abstractThis Thesis refers to residential buildings that consume energy to meet their needs and as a result they are responsible for significant CO2 emissions. The aim is to reduce energy consumption and to replace fossil fuels with renewable energy sources (RES), as the main objective of the European Union is that all new buildings will have almost zero energy consumption after 2020. This will be achieved by using a variety of reliable and efficient RES such as solid biomass and solar power to provide heat and electricity required in a residential building, an office building or a hotel which is assumed to be located in Crete / Greece. It is concluded that the renewable energy systems mentioned above for both residential and office buildings can be applied to hotels and are reliable and cost-effective, and their application will increase the hotel's competitiveness by sensitizing the environmental consciousness of tourists.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΔυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε ιδιωτικά κτίρια σε Κρήτη/Ελλάδα.el
heal.titleAbility to reduce energy consumption and CO2 emissions in private buildings in Crete / Greece.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεκπομπές CO2, κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, βιομάζα, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςel
heal.keywordCO2 emissions, residential buildings, office buildings, hotels, biomass, solar, geothermal, renewable energyen
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής