Show simple item record

Health education and eating habits of preschool children.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚάργατζη, Σοφίαel
dc.creatorΤσιώλη, Σταυρούλαel
dc.creatorKargatzi, Sofiaen
dc.creatorTsioli, Stavroulaen
dc.date.accessioned2021-11-10T08:12:08Z
dc.date.available2021-11-10T08:12:08Z
dc.date.issued2021-11-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10101
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της διατροφικής κατάστασης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατά πόσο αυτή συμβαδίζει με το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, πως επηρεάζεται από γενικούς και συγκεκριμένους φορείς πχ γονείς, αλλά και πως επηρεάζει την υγεία. Τέλος, επιδιώκεται να γίνει εμφανής η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας στα σχολεία. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 45 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 4,5 ετών εκ των οποίων τα 24 ήταν κορίτσια και τα 21 αγόρια. Δόθηκε στους κηδεμόνες τους το ερωτηματολόγιο KIDMED ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό ακολουθείται η Μεσογειακή διατροφή. Το δείγμα καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας έλαβε χώρα σε νηπιαγωγεία της Ρόδου και της Λάρισας. Τα αγόρια αποτελούν το 46,70%. Ο μέσος όρος του ΔΜΣ των παιδιών είναι 16,8 kg/m2,με τις καμπύλες ανάπτυξης του WHO τα 26 παιδιά έχουν φυσιολογική ανάπτυξη. Τα 13 παιδιά έχουν φυσιολογικό βάρος, 7 είναι λιποβαρή, 5 υπέρβαρα και 7 παιδιά παχύσαρκα. Η κατανάλωση πρωινού των νηπίων ανέρχεται στο 91,1%, η κατανάλωση δεκατιανού 73,3%, μεσημεριανού 100% και βραδινού 93,3% ενώ η κατανάλωση απογευματινού στο 77,8%. Σύμφωνα με το KIDMED score, υπάρχει 24,4% με χαμηλή ποιότητα διατροφής, 26,7% με μέτρια ποιότητα διατροφής και 48,9% υγιής ποιότητα διατροφής. Οι νηπιαγωγοί ενώ είναι πρόθυμοι να καθοδηγήσουν τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες, φαίνεται να δυσκολεύονται στην πραγματοποίηση εξαιτίας της έλλειψης εγκαταστάσεων και κατάλληλου εξοπλισμού. Οι γνώσεις και η διατροφική συμπεριφορά των γονέων φαίνεται να χρειάζονται καθοδήγηση για να διαμορφώσουν τις σωστές διατροφικές συνήθειες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. Τα παιδιά καταναλώνουν φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, σαν σνακ, εφόσον τους είναι διαθέσιμα. Στην πλειοψηφία τους έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες οι οποίες τα κρατούν ενεργά για τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο παρακολουθούν τηλεόραση και παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια περισσότερη ώρα σε σύγκριση με τις εργάσιμες μέρες. Τα περισσότερα παιδιά έχουν υψηλή συμμόρφωση απέναντι στη Μεσογειακή διατροφή.el
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to study the nutritional status of preschool children, whether it is in line with the Mediterranean diet, how it is affected by general and specific parameters such as parents, but also how it affects health. Finally, the aim is to make clear the importance and necessity of having a Health Education program in schools. A total of 45 children with an average age of 4.5 years participated in this study, 24of which were girls and 21 boys. Their guardians were given the KIDMED questionnaire so that the extent to which the Mediterranean diet is followed will be determined. Both the sample and the comparison of the results of the specific thesis took place in kindergartens of Rhodes and Larissa. Boys constitute 46.70% of the total sample. The average child BMI is 16.8 kg/m2, with WHO growth curves 26 children have normal growth. Thirteen of the children sample are normal weight, seven are underweight, five are overweight and seven are obese. The consumption of breakfast of infants amounts to 91.1%, the consumption of tithe is 73.3%, of lunch is 100% and dinner is 93.3% while the consumption of evening meal is up to 77.8%. According to the KIDMED score,24.4% consumes low quality food, 26.7% of them consumes moderate quality food and 48.9% of them eats healthy quality food. While kindergarten teachers are willing to guide children to acquire proper eating habits, it seems that they face difficulty to accomplish this, due to lack of facilities and appropriate equipment. It seems that parents' knowledge and eating behavior needs guidance in forming proper eating habits of both themselves and their children. Children eat fruits, vegetables and cereals as snacks, when they are available. Most of them have extracurricular activities that keep them active for at least 1 hour a day. At the weekend they watch TV and play video games more than on weekdays. Most children comply largely to the Mediterranean diet.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΑγωγή υγείας και διατροφικές συνήθειες παιδιών προσχολικής ηλικίας.el
dc.titleHealth education and eating habits of preschool children.en

healMeta

heal.creatorNameΚάργατζη, Σοφίαel
heal.creatorNameΤσιώλη, Σταυρούλαel
heal.creatorNameKargatzi, Sofiaen
heal.creatorNameTsioli, Stavroulaen
heal.publicationDate2021-11-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10101
heal.abstractΣκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της διατροφικής κατάστασης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατά πόσο αυτή συμβαδίζει με το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, πως επηρεάζεται από γενικούς και συγκεκριμένους φορείς πχ γονείς, αλλά και πως επηρεάζει την υγεία. Τέλος, επιδιώκεται να γίνει εμφανής η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας στα σχολεία. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 45 παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 4,5 ετών εκ των οποίων τα 24 ήταν κορίτσια και τα 21 αγόρια. Δόθηκε στους κηδεμόνες τους το ερωτηματολόγιο KIDMED ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό ακολουθείται η Μεσογειακή διατροφή. Το δείγμα καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας έλαβε χώρα σε νηπιαγωγεία της Ρόδου και της Λάρισας. Τα αγόρια αποτελούν το 46,70%. Ο μέσος όρος του ΔΜΣ των παιδιών είναι 16,8 kg/m2,με τις καμπύλες ανάπτυξης του WHO τα 26 παιδιά έχουν φυσιολογική ανάπτυξη. Τα 13 παιδιά έχουν φυσιολογικό βάρος, 7 είναι λιποβαρή, 5 υπέρβαρα και 7 παιδιά παχύσαρκα. Η κατανάλωση πρωινού των νηπίων ανέρχεται στο 91,1%, η κατανάλωση δεκατιανού 73,3%, μεσημεριανού 100% και βραδινού 93,3% ενώ η κατανάλωση απογευματινού στο 77,8%. Σύμφωνα με το KIDMED score, υπάρχει 24,4% με χαμηλή ποιότητα διατροφής, 26,7% με μέτρια ποιότητα διατροφής και 48,9% υγιής ποιότητα διατροφής. Οι νηπιαγωγοί ενώ είναι πρόθυμοι να καθοδηγήσουν τα παιδιά ώστε να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες, φαίνεται να δυσκολεύονται στην πραγματοποίηση εξαιτίας της έλλειψης εγκαταστάσεων και κατάλληλου εξοπλισμού. Οι γνώσεις και η διατροφική συμπεριφορά των γονέων φαίνεται να χρειάζονται καθοδήγηση για να διαμορφώσουν τις σωστές διατροφικές συνήθειες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. Τα παιδιά καταναλώνουν φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, σαν σνακ, εφόσον τους είναι διαθέσιμα. Στην πλειοψηφία τους έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες οι οποίες τα κρατούν ενεργά για τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο παρακολουθούν τηλεόραση και παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια περισσότερη ώρα σε σύγκριση με τις εργάσιμες μέρες. Τα περισσότερα παιδιά έχουν υψηλή συμμόρφωση απέναντι στη Μεσογειακή διατροφή.el
heal.abstractThe purpose of this thesis is to study the nutritional status of preschool children, whether it is in line with the Mediterranean diet, how it is affected by general and specific parameters such as parents, but also how it affects health. Finally, the aim is to make clear the importance and necessity of having a Health Education program in schools. A total of 45 children with an average age of 4.5 years participated in this study, 24of which were girls and 21 boys. Their guardians were given the KIDMED questionnaire so that the extent to which the Mediterranean diet is followed will be determined. Both the sample and the comparison of the results of the specific thesis took place in kindergartens of Rhodes and Larissa. Boys constitute 46.70% of the total sample. The average child BMI is 16.8 kg/m2, with WHO growth curves 26 children have normal growth. Thirteen of the children sample are normal weight, seven are underweight, five are overweight and seven are obese. The consumption of breakfast of infants amounts to 91.1%, the consumption of tithe is 73.3%, of lunch is 100% and dinner is 93.3% while the consumption of evening meal is up to 77.8%. According to the KIDMED score,24.4% consumes low quality food, 26.7% of them consumes moderate quality food and 48.9% of them eats healthy quality food. While kindergarten teachers are willing to guide children to acquire proper eating habits, it seems that they face difficulty to accomplish this, due to lack of facilities and appropriate equipment. It seems that parents' knowledge and eating behavior needs guidance in forming proper eating habits of both themselves and their children. Children eat fruits, vegetables and cereals as snacks, when they are available. Most of them have extracurricular activities that keep them active for at least 1 hour a day. At the weekend they watch TV and play video games more than on weekdays. Most children comply largely to the Mediterranean diet.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΑγωγή υγείας και διατροφικές συνήθειες παιδιών προσχολικής ηλικίας.el
heal.titleHealth education and eating habits of preschool children.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπροσχολική ηλικία, διατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία, KIDMED, toybox, αγωγή υγείας.el
heal.keywordpreschool age, eating habits, obesity, KIDMED, toybox, health education.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣφακιανάκη, Ειρήνηel
heal.advisorNameSfakianaki, Eirinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record