Show simple item record

Seasonality of tourism in Greece.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαργάκη, Ειρήνηel
dc.creatorKargaki, Eirinien
dc.date.accessioned2021-12-14T11:44:15Z
dc.date.available2021-12-14T11:44:15Z
dc.date.issued2021-12-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10135
dc.description.abstractΗ εποχικότητα του τουρισμού προδηλώνει την τουριστική δραστηριότητα κατά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενός έτους. Η τοποθέτησή της σε μια συγκεκριμένη περίοδο είναι αποτέλεσμα δύο βασικών παραγόντων. Πρωτίστως της κλιματικής ταυτότητας, και δευτερευόντως των θεσμικών παραγόντων ενός πολιτισμού όπως για παράδειγμα, της εποχής των σχολικών διακοπών ή των θρησκευτικών ή εθνικών εορτών των πολιτισμών. Οι θεσμοί που προαναφέρθηκαν είναι αυτοί που δημιουργούν τη συνήθεια των μελών της κοινωνίας στην οποία έχουν γεννηθεί και αναπτύσσονται. Παράλληλα με την Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος αλλά και η Πορτογαλία, είναι τουριστικοί προορισμοί. Η ανταγωνιστικότητα αυτών των προορισμών είναι εγγενής και οφείλεται στην επιλογή κυρίως των τουριστών και είναι αλληλένδετη με τη χώρα προέλευσης καθώς όπως θα αναλυθεί και σε επόμενο κεφάλαιο, η χώρα προέλευσης ταυτίζεται με τη χώρα υποδοχής ως προς τις συνήθειες και το κλίμα. Μια απλή οικονομετρικής μέθοδος είναι ικανή να αναδείξει τη διασύνδεση της εποχικότητας σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Η μελέτη των διαθέσιμων μεθοδολογικών εργαλείων για την προσέγγιση της εποχικότητας της χώρας μας αποδεικνύει την κατάταξη της σε σύνολο των τουριστικών χωρών της Ευρώπης και ταυτόχρονα επισημαίνει τα σημεία και τις περιφέρειες όπου κρίνεται αναγκαία η πολιτική παρέμβαση. Έπειτα ελέγχεται η εποχικότητα στη χώρα και η παρουσία της ως εξέλιξη καθώς και η παρουσία της στις ανταγωνίστριες τουριστικές χώρες και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτή την κατάταξη. Σε επόμενο στάδιο μελετάται στην παρούσα εργασία η προέλευση των τουριστών και οι λόγοι που συμβάλλουν για την επιλογή της Ελλάδας ανάλογα με τη χώρα προέλευσης αλλά και οι λόγοι που συμβάλλουν στην εποχικότητα ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και ανάλογα με την κλιματική ταυτότητα της χώρας προορισμού. Τέλος στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και ορισμένες πολιτικές παρέμβασης ώστε να βελτιωθεί η τουριστική εικόνα της χώρας και το branding του τουρισμού να συμβάλλει στην άμβλυνση της εποχικότητας.el
dc.description.abstractSeasonality of tourism predicts touristic activity for a certain period of the year. This assignment to a specific period of time is the result of two basic factors. Those are fundamentally the climate identity and secondary the institutional agents of the civilization in question such as period of school vacations or religious or national holidays. The institutions mentions above create the custom of the members of the society where they have been and born and grown up. Not only Greece but also Spain, Italy, Cyprus and Portugal are touristic destinations. The competition of these destinations is innately given; it appears due to the choice of tourists and is interdependent with the country of origin. As it will be analyzed in a proceeding chapter, the country of origin identifies with the country of reception as regards the habits and the climate. A simple econometric method can underline the interconnection between seasonality weather conditions prevailing in our country. The study of the available methodological tools for the approach of our country’s seasonality proves its placing among all the European touristic countries and at the same time points out the areas where civil intervention is needed. Afterwards, seasonality in our country is being controlled, in terms of how it has developed, seasonality of competitive countries is found as well as the position of Greece of the seasonality rank. At a next stage, in this study, the origin of tourists of Greece, the reasons that contribute to their choosing our country as a resort as well as the reasons for the seasonality that depend on the country of origin and the climate identity of the country of destination are studied. Lastly, in this study some political interventions are presented in order for the country to improve its perception to tourists and so that the branding of our touristic industry can encourage the mitigation of tourism seasonality.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα.el
dc.titleSeasonality of tourism in Greece.en

healMeta

heal.creatorNameΚαργάκη, Ειρήνηel
heal.creatorNameKargaki, Eirinien
heal.publicationDate2021-12-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10135
heal.abstractΗ εποχικότητα του τουρισμού προδηλώνει την τουριστική δραστηριότητα κατά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενός έτους. Η τοποθέτησή της σε μια συγκεκριμένη περίοδο είναι αποτέλεσμα δύο βασικών παραγόντων. Πρωτίστως της κλιματικής ταυτότητας, και δευτερευόντως των θεσμικών παραγόντων ενός πολιτισμού όπως για παράδειγμα, της εποχής των σχολικών διακοπών ή των θρησκευτικών ή εθνικών εορτών των πολιτισμών. Οι θεσμοί που προαναφέρθηκαν είναι αυτοί που δημιουργούν τη συνήθεια των μελών της κοινωνίας στην οποία έχουν γεννηθεί και αναπτύσσονται. Παράλληλα με την Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος αλλά και η Πορτογαλία, είναι τουριστικοί προορισμοί. Η ανταγωνιστικότητα αυτών των προορισμών είναι εγγενής και οφείλεται στην επιλογή κυρίως των τουριστών και είναι αλληλένδετη με τη χώρα προέλευσης καθώς όπως θα αναλυθεί και σε επόμενο κεφάλαιο, η χώρα προέλευσης ταυτίζεται με τη χώρα υποδοχής ως προς τις συνήθειες και το κλίμα. Μια απλή οικονομετρικής μέθοδος είναι ικανή να αναδείξει τη διασύνδεση της εποχικότητας σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Η μελέτη των διαθέσιμων μεθοδολογικών εργαλείων για την προσέγγιση της εποχικότητας της χώρας μας αποδεικνύει την κατάταξη της σε σύνολο των τουριστικών χωρών της Ευρώπης και ταυτόχρονα επισημαίνει τα σημεία και τις περιφέρειες όπου κρίνεται αναγκαία η πολιτική παρέμβαση. Έπειτα ελέγχεται η εποχικότητα στη χώρα και η παρουσία της ως εξέλιξη καθώς και η παρουσία της στις ανταγωνίστριες τουριστικές χώρες και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτή την κατάταξη. Σε επόμενο στάδιο μελετάται στην παρούσα εργασία η προέλευση των τουριστών και οι λόγοι που συμβάλλουν για την επιλογή της Ελλάδας ανάλογα με τη χώρα προέλευσης αλλά και οι λόγοι που συμβάλλουν στην εποχικότητα ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και ανάλογα με την κλιματική ταυτότητα της χώρας προορισμού. Τέλος στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και ορισμένες πολιτικές παρέμβασης ώστε να βελτιωθεί η τουριστική εικόνα της χώρας και το branding του τουρισμού να συμβάλλει στην άμβλυνση της εποχικότητας.el
heal.abstractSeasonality of tourism predicts touristic activity for a certain period of the year. This assignment to a specific period of time is the result of two basic factors. Those are fundamentally the climate identity and secondary the institutional agents of the civilization in question such as period of school vacations or religious or national holidays. The institutions mentions above create the custom of the members of the society where they have been and born and grown up. Not only Greece but also Spain, Italy, Cyprus and Portugal are touristic destinations. The competition of these destinations is innately given; it appears due to the choice of tourists and is interdependent with the country of origin. As it will be analyzed in a proceeding chapter, the country of origin identifies with the country of reception as regards the habits and the climate. A simple econometric method can underline the interconnection between seasonality weather conditions prevailing in our country. The study of the available methodological tools for the approach of our country’s seasonality proves its placing among all the European touristic countries and at the same time points out the areas where civil intervention is needed. Afterwards, seasonality in our country is being controlled, in terms of how it has developed, seasonality of competitive countries is found as well as the position of Greece of the seasonality rank. At a next stage, in this study, the origin of tourists of Greece, the reasons that contribute to their choosing our country as a resort as well as the reasons for the seasonality that depend on the country of origin and the climate identity of the country of destination are studied. Lastly, in this study some political interventions are presented in order for the country to improve its perception to tourists and so that the branding of our touristic industry can encourage the mitigation of tourism seasonality.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΗ εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα.el
heal.titleSeasonality of tourism in Greece.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordτουριστική εποχικότητα, άμβλυνση τουριστικής εποχικότητας, πολιτικές άμβλυνσης τουριστικής εποχικότητας, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξηel
heal.keywordtourism seasonality, mitigation of tourism seasonality, policies on reducing tourism seasonality, sustainable touristic developmenten
heal.advisorNameΜαρκάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameMarkaki, Mariaen
heal.advisorID.emailmmarkaki@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States