Show simple item record

Investigating prospects for the development of wellness tourism in Crete.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜαρντογιάν, Λίλιτel
dc.creatorMarntogian, Liliten
dc.date.accessioned2022-01-14T11:32:17Z
dc.date.available2022-01-14T11:32:17Z
dc.date.issued2022-01-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10154
dc.description.abstractΟ τουρισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Το νησί της Κρήτης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά νησιά της Ελλάδας. Οι ομορφιές του νησιού, τα πλούσια τοπικά προϊόντα του και οι καταγάλανες θάλασσες που διαθέτει συμβάλλουν σημαντικά στην προσέλκυση χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο δύναται να υποστηρίξει πολλά από τα είδη του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα προσφέρεται για μαζικό τουρισμό, για θρησκευτικό τουρισμό για πολιτιστικό τουρισμό, για τουρισμό περιπέτειας, για συνεδριακό τουρισμό για τουρισμό ευεξίας και για πολλά άλλα. Ο τουρισμός ευεξίας περιλαμβάνει διαδικασίες οι οποίες σκοπό έχουν να συνδυάσουν τη χαλάρωση, την υγεία και την ευεξία στο σώμα, το μυαλό και το πνεύμα. Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί ένα ανερχόμενο είδος τουρισμού το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και η Ελλάδα προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό το είδος τουρισμού. Το νησί της Κρήτης διαθέτει πολυάριθμες και πολυτελέστατες ξενοδοχειακές μονάδες από τις οποίες ορισμένες διαθέτουν οργανωμένα τμήματα ευεξίας και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια αποτύπωσης των προοπτικών εξέλιξης του τουρισμού ευεξίας στο νησί της Κρήτης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 5* αστέρων οι οποίες λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους τμήμα ευεξίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαθέτουν ποικίλα προγράμματα ευεξίας στα οποία πολλές φορές γίνεται χρήση και διάφορων τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων τα οποία εκτιμούν ιδιαίτερα οι επισκέπτες οι οποίοι κατά βάση προέρχονται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, οι συνθήκες COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των τουριστικών διαδικασιών. Παρόλα αυτά ο τουρισμός ευεξίας φαίνεται να αποτελεί ένα ανερχόμενο είδος τουρισμού το οποίο θα κυριαρχήσει στο μέλλον.el
dc.description.abstractTourism is one of the most important means of economic development of our country. The island of Crete is one of the most important islands in Greece. The beauties of the island, its rich local products and the clear blue seas that it has, contribute significantly to attracting thousands of visitors every year. Crete is an island that can support many of the types of tourism. More specifically, it is offered for mass tourism, for religious tourism for cultural tourism, for adventure tourism, for conference tourism for wellness tourism and much more. Wellness tourism includes processes that aim to combine relaxation, health and wellness in body, mind and spirit. Wellness tourism is an up-and-coming type of tourism that meets the needs arising from the modern way of life. Many European countries and Greece are adjusting accordingly to be able to support this type of tourism. The island of Crete has numerous and luxurious hotel units, some of which have organized wellness departments and provide specialized services to their guests. In the present dissertation an attempt was made to capture the development prospects of wellness tourism on the island of Crete. The sample of the research consisted of 11 4 * and 5 * star hotel units which operate in their facilities wellness department. According to the research findings, hotel companies have a variety of wellness programs that often use various local and traditional products that are highly valued by visitors who are mainly from Western European countries. However, the COVID-19 conditions have resulted in the reduction of tourism processes. Nevertheless, wellness tourism seems to be an emerging type of tourism that will dominate in the future.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης τουρισμού ευεξίας στην Κρήτη.el
dc.titleInvestigating prospects for the development of wellness tourism in Crete.en

healMeta

heal.creatorNameΜαρντογιάν, Λίλιτel
heal.creatorNameMarntogian, Liliten
heal.publicationDate2022-01-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10154
heal.abstractΟ τουρισμός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Το νησί της Κρήτης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά νησιά της Ελλάδας. Οι ομορφιές του νησιού, τα πλούσια τοπικά προϊόντα του και οι καταγάλανες θάλασσες που διαθέτει συμβάλλουν σημαντικά στην προσέλκυση χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο δύναται να υποστηρίξει πολλά από τα είδη του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα προσφέρεται για μαζικό τουρισμό, για θρησκευτικό τουρισμό για πολιτιστικό τουρισμό, για τουρισμό περιπέτειας, για συνεδριακό τουρισμό για τουρισμό ευεξίας και για πολλά άλλα. Ο τουρισμός ευεξίας περιλαμβάνει διαδικασίες οι οποίες σκοπό έχουν να συνδυάσουν τη χαλάρωση, την υγεία και την ευεξία στο σώμα, το μυαλό και το πνεύμα. Ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί ένα ανερχόμενο είδος τουρισμού το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και η Ελλάδα προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό το είδος τουρισμού. Το νησί της Κρήτης διαθέτει πολυάριθμες και πολυτελέστατες ξενοδοχειακές μονάδες από τις οποίες ορισμένες διαθέτουν οργανωμένα τμήματα ευεξίας και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια αποτύπωσης των προοπτικών εξέλιξης του τουρισμού ευεξίας στο νησί της Κρήτης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 11 ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 5* αστέρων οι οποίες λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους τμήμα ευεξίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαθέτουν ποικίλα προγράμματα ευεξίας στα οποία πολλές φορές γίνεται χρήση και διάφορων τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων τα οποία εκτιμούν ιδιαίτερα οι επισκέπτες οι οποίοι κατά βάση προέρχονται από χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, οι συνθήκες COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των τουριστικών διαδικασιών. Παρόλα αυτά ο τουρισμός ευεξίας φαίνεται να αποτελεί ένα ανερχόμενο είδος τουρισμού το οποίο θα κυριαρχήσει στο μέλλον.el
heal.abstractTourism is one of the most important means of economic development of our country. The island of Crete is one of the most important islands in Greece. The beauties of the island, its rich local products and the clear blue seas that it has, contribute significantly to attracting thousands of visitors every year. Crete is an island that can support many of the types of tourism. More specifically, it is offered for mass tourism, for religious tourism for cultural tourism, for adventure tourism, for conference tourism for wellness tourism and much more. Wellness tourism includes processes that aim to combine relaxation, health and wellness in body, mind and spirit. Wellness tourism is an up-and-coming type of tourism that meets the needs arising from the modern way of life. Many European countries and Greece are adjusting accordingly to be able to support this type of tourism. The island of Crete has numerous and luxurious hotel units, some of which have organized wellness departments and provide specialized services to their guests. In the present dissertation an attempt was made to capture the development prospects of wellness tourism on the island of Crete. The sample of the research consisted of 11 4 * and 5 * star hotel units which operate in their facilities wellness department. According to the research findings, hotel companies have a variety of wellness programs that often use various local and traditional products that are highly valued by visitors who are mainly from Western European countries. However, the COVID-19 conditions have resulted in the reduction of tourism processes. Nevertheless, wellness tourism seems to be an emerging type of tourism that will dominate in the future.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
heal.titleΔιερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης τουρισμού ευεξίας στην Κρήτη.el
heal.titleInvestigating prospects for the development of wellness tourism in Crete.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordτουρισμός ευεξίας, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουριστική ανάπτυξη, Κρήτηel
heal.keywordwellness tourism, alternative forms of tourism, tourism development, Creteen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤριχάς, Νικόλαοςel
heal.advisorNameTrichas, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States