Εμφάνιση απλής εγγραφής

Intestinal microbiome and the Mediterranean Diet.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒεργούλη, Παναγιώταel
dc.creatorVergouli, Panagiotaen
dc.date.accessioned2022-04-07T09:28:39Z
dc.date.available2022-04-07T09:28:39Z
dc.date.issued2022-04-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10214
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συσχετιστεί η καλή υγεία του εντερικού μικροβιώματος με την κατανάλωση τροφών που ανήκουν στο φάσμα της λεγόμενης «Μεσογειακής Διατροφής (ΜΔ)» και να παρουσιαστούν τα ευεργετικά οφέλη αυτής της δίαιτας, για την καλή υγεία του ανθρώπου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την παρουσίαση μιας σειράς άλλων - εναλλακτικών - διατροφικών συνηθειών και τις συγκρίνει με το περιεχόμενο της ΜΔ και τα οφέλη των τροφών που ανήκουν σε αυτή, με ορισμένα από τα πλέον βασικά να είναι τα όσπρια, το ελαιόλαδο, τα φρούτα κ.ά. Σημειωτέον μάλιστα, η πλειοψηφία των τροφών που συναντώνται στη ΜΔ, συναντώνται επίσης και στην παραδοσιακή ελληνική διατροφή, καθιστώντας την έτσι μια από τις πλέον υγιεινές επιλογές, ιδίως για άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως ο Διαβήτης Τύπου ΙΙ, διάφορα καρδιαγγειακά νοσήματα και παχυσαρκία. Συμπερασματικά λοιπόν, η ΜΔ περιλαμβάνει μια πληθώρα τροφών που βοηθούν την ανάπτυξη «καλών» (ευεργετικών) μικροοργανισμών στο ανθρώπινο μικροβίωμα, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εμφάνισης ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζουν από τη ΜΔ τα - αποδεδειγμένα - βλαβερά trans λιπαρά, συστήνεται περιορισμός στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος, αλκοολούχων ποτών και ζάχαρης, ενώ «σχεδόν απαγορεύονται» τα επεξεργασμένα κρέατα, η σύσταση των οποίων βλάπτει το εντερικό μικροβίωμα και ενισχύει την εμφάνιση μικροοργανισμών που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών. Η ΜΔ όμως προωθεί την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες (όσπρια, λαχανικά), βιταμίνες (φρούτα, ξηροί καρποί) και ευεργετικά λιπαρά (ελαιόλαδο, Ω3), αφήνοντας μικρό περιθώριο στην κατανάλωση κρέατος, δίνοντας εν γένει βάση στην ισορροπημένη κατανάλωση τροφών και ποτών. Η εργασία αποτελείται συνολικά από 5 κεφάλαια, όπου στο πρώτο παρουσιάζεται το περιεχόμενο της ΜΔ και στο δεύτερο αναλύεται το εντερικό μικροβίωμα και οι ιδιότητές του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίδραση των τροφών του Μεσογειακού φάσματος στο μικροβίωμα του εντέρου, ενώ στο 4ο και 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες εναλλακτικές διατροφικές συνήθειες, σε αντιπαραβολή με τη Μεσογειακή.el
dc.description.abstractThe purpose of the present study is to correlate the gut microbiome’s health to the consumption of food belonging to the so-called “Mediterranean Diet, MD”, as well as to present the benefits of this diet, for an overall fine human health. For this reason, methodology followed includes the presentation of a series of other - alternative - eating habits occasionally suggested by scientists, while comparing them to MD’s content and the benefits emanating from its food, with some of the most basic categories be legumes, olive oil, fruits and nuts. In fact, the majority of the food belong to MD, also belong to traditional Greek diet, thus making it one of the healthiest nutritional choices, especially for those with chronic diseases such as Type II Diabetes II, various cardiovascular diseases and obesity. In conclusion, MD includes a variety of food which help the “good” (beneficial) microorganisms for the human microbiome, growth, thus resulting in a significant decrease of the possibility, a person to get sick. More specifically, there is a total absence of the - proven to be - harmful trans fats from the MD, restrictions in the consumption of red meat, sugar and alcoholic drinks also take place, while processed meat is “almost forbidden” because their composition harms gut microbiome as well as boosts the development of diseases. In contrast, MD promotes the consumption of food rich in fiber (legumes, vegetables), vitamins (fruits, nuts) and beneficial fats (olive oil, Ω3) leaving just a little space for meat consumption, mostly white, focusing mainly on a most balanced consumption of food and drinks. The present study consists of a total of 5 chapters, where the 1st one presents the MD’s content, while the 2nd one analyses the gut microbiome, as well as its properties. In the 3rd chapter, the effect of MD’s food to the gut microbiome. Finally, in the 4th and 5th chapters a few alternative eating habits (diets) are presented, in contrast to MD.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΕντερικό μικροβίωμα και Μεσογειακή Διατροφή.el
dc.titleIntestinal microbiome and the Mediterranean Diet.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒεργούλη, Παναγιώταel
heal.creatorNameVergouli, Panagiotaen
heal.publicationDate2022-04-07
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10214
heal.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συσχετιστεί η καλή υγεία του εντερικού μικροβιώματος με την κατανάλωση τροφών που ανήκουν στο φάσμα της λεγόμενης «Μεσογειακής Διατροφής (ΜΔ)» και να παρουσιαστούν τα ευεργετικά οφέλη αυτής της δίαιτας, για την καλή υγεία του ανθρώπου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την παρουσίαση μιας σειράς άλλων - εναλλακτικών - διατροφικών συνηθειών και τις συγκρίνει με το περιεχόμενο της ΜΔ και τα οφέλη των τροφών που ανήκουν σε αυτή, με ορισμένα από τα πλέον βασικά να είναι τα όσπρια, το ελαιόλαδο, τα φρούτα κ.ά. Σημειωτέον μάλιστα, η πλειοψηφία των τροφών που συναντώνται στη ΜΔ, συναντώνται επίσης και στην παραδοσιακή ελληνική διατροφή, καθιστώντας την έτσι μια από τις πλέον υγιεινές επιλογές, ιδίως για άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως ο Διαβήτης Τύπου ΙΙ, διάφορα καρδιαγγειακά νοσήματα και παχυσαρκία. Συμπερασματικά λοιπόν, η ΜΔ περιλαμβάνει μια πληθώρα τροφών που βοηθούν την ανάπτυξη «καλών» (ευεργετικών) μικροοργανισμών στο ανθρώπινο μικροβίωμα, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εμφάνισης ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζουν από τη ΜΔ τα - αποδεδειγμένα - βλαβερά trans λιπαρά, συστήνεται περιορισμός στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος, αλκοολούχων ποτών και ζάχαρης, ενώ «σχεδόν απαγορεύονται» τα επεξεργασμένα κρέατα, η σύσταση των οποίων βλάπτει το εντερικό μικροβίωμα και ενισχύει την εμφάνιση μικροοργανισμών που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών. Η ΜΔ όμως προωθεί την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες (όσπρια, λαχανικά), βιταμίνες (φρούτα, ξηροί καρποί) και ευεργετικά λιπαρά (ελαιόλαδο, Ω3), αφήνοντας μικρό περιθώριο στην κατανάλωση κρέατος, δίνοντας εν γένει βάση στην ισορροπημένη κατανάλωση τροφών και ποτών. Η εργασία αποτελείται συνολικά από 5 κεφάλαια, όπου στο πρώτο παρουσιάζεται το περιεχόμενο της ΜΔ και στο δεύτερο αναλύεται το εντερικό μικροβίωμα και οι ιδιότητές του. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επίδραση των τροφών του Μεσογειακού φάσματος στο μικροβίωμα του εντέρου, ενώ στο 4ο και 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες εναλλακτικές διατροφικές συνήθειες, σε αντιπαραβολή με τη Μεσογειακή.el
heal.abstractThe purpose of the present study is to correlate the gut microbiome’s health to the consumption of food belonging to the so-called “Mediterranean Diet, MD”, as well as to present the benefits of this diet, for an overall fine human health. For this reason, methodology followed includes the presentation of a series of other - alternative - eating habits occasionally suggested by scientists, while comparing them to MD’s content and the benefits emanating from its food, with some of the most basic categories be legumes, olive oil, fruits and nuts. In fact, the majority of the food belong to MD, also belong to traditional Greek diet, thus making it one of the healthiest nutritional choices, especially for those with chronic diseases such as Type II Diabetes II, various cardiovascular diseases and obesity. In conclusion, MD includes a variety of food which help the “good” (beneficial) microorganisms for the human microbiome, growth, thus resulting in a significant decrease of the possibility, a person to get sick. More specifically, there is a total absence of the - proven to be - harmful trans fats from the MD, restrictions in the consumption of red meat, sugar and alcoholic drinks also take place, while processed meat is “almost forbidden” because their composition harms gut microbiome as well as boosts the development of diseases. In contrast, MD promotes the consumption of food rich in fiber (legumes, vegetables), vitamins (fruits, nuts) and beneficial fats (olive oil, Ω3) leaving just a little space for meat consumption, mostly white, focusing mainly on a most balanced consumption of food and drinks. The present study consists of a total of 5 chapters, where the 1st one presents the MD’s content, while the 2nd one analyses the gut microbiome, as well as its properties. In the 3rd chapter, the effect of MD’s food to the gut microbiome. Finally, in the 4th and 5th chapters a few alternative eating habits (diets) are presented, in contrast to MD.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΕντερικό μικροβίωμα και Μεσογειακή Διατροφή.el
heal.titleIntestinal microbiome and the Mediterranean Diet.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμεσογειακή διατροφή, εντερικό μικροβίωμα, φυτικές ίνες, ελαιόλαδο.el
heal.keywordmediterranean diet, gut microbiome, dietary fibers, olive oil.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΨαρουδάκη, Αντωνέλλαel
heal.advisorNamePsaroudaki, Antonellaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής