Εμφάνιση απλής εγγραφής

Remote control of house switchboards using mobile phone.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣιγάλας, Μάρκοςel
dc.creatorSigalas, Markosen
dc.date.accessioned2022-05-11T09:30:53Z
dc.date.available2022-05-11T09:30:53Z
dc.date.issued2022-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10263
dc.description.abstractΑντικείμενο της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται είτε ασύρματα είτε χειροκίνητα μια ολόκληρη οικία (φωτισμό, ρευματοδότες, ρολά, θερμοσίφωνα) από διάφορα σημεία (κινητό, ταμπλέτα, υπολογιστή), χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη του ανθρώπου, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη συμβατής εγκατάστασης. Αυτό ονομάζεται έξυπνο σπίτι. Στόχος, είναι η μελέτη - σχεδίαση και υλοποίηση ενός ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της εγκατάστασης από οποιοδήποτε σημείο και να βρίσκεται της εγκατάστασης (εντός ή εκτός οικίας). Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί ένα έξυπνο σπίτι και να κατανοήσουμε τον τρόπο ελέγχου από οποιοδήποτε σημείο και να βρισκόμαστε. Επίσης, θα αναλύσουμε ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του ελέγχου είτε την δυσλειτουργία στην ανταπόκριση του συστήματος ελέγχου. Ποιες παραμέτρους πρέπει να συμπεριληφθούν όπως και το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε.el
dc.description.abstractThe object of the work is to create a system that will be able to manage either wirelessly or manually an entire house (lighting, sockets, shutters, water heater) from various points (mobile, tablet, computer), without the need for the existence of man, even without the existence of a compatible installation. This is called a smart home. The aim is the study - design and implementation of an electrical automation panel aiming at the continuous control of the installation from any point and to be located of the installation (inside or outside the house). The purpose of this thesis is to get to know better how a smart home works and to understand how to control from wherever we are. We will also analyze what are the problems that may occur during the audit or the malfunction in the response of the control system. What parameters should be included as well as the material.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΈλεγχος οικιακών ηλεκτρικών πινάκων μέσω κινητού τηλεφώνου. Υλοποίηση σε εργαστηριακή διάταξη.el
dc.titleRemote control of house switchboards using mobile phone.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣιγάλας, Μάρκοςel
heal.creatorNameSigalas, Markosen
heal.publicationDate2022-05-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10263
heal.abstractΑντικείμενο της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται είτε ασύρματα είτε χειροκίνητα μια ολόκληρη οικία (φωτισμό, ρευματοδότες, ρολά, θερμοσίφωνα) από διάφορα σημεία (κινητό, ταμπλέτα, υπολογιστή), χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη του ανθρώπου, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη συμβατής εγκατάστασης. Αυτό ονομάζεται έξυπνο σπίτι. Στόχος, είναι η μελέτη - σχεδίαση και υλοποίηση ενός ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της εγκατάστασης από οποιοδήποτε σημείο και να βρίσκεται της εγκατάστασης (εντός ή εκτός οικίας). Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί ένα έξυπνο σπίτι και να κατανοήσουμε τον τρόπο ελέγχου από οποιοδήποτε σημείο και να βρισκόμαστε. Επίσης, θα αναλύσουμε ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του ελέγχου είτε την δυσλειτουργία στην ανταπόκριση του συστήματος ελέγχου. Ποιες παραμέτρους πρέπει να συμπεριληφθούν όπως και το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε.el
heal.abstractThe object of the work is to create a system that will be able to manage either wirelessly or manually an entire house (lighting, sockets, shutters, water heater) from various points (mobile, tablet, computer), without the need for the existence of man, even without the existence of a compatible installation. This is called a smart home. The aim is the study - design and implementation of an electrical automation panel aiming at the continuous control of the installation from any point and to be located of the installation (inside or outside the house). The purpose of this thesis is to get to know better how a smart home works and to understand how to control from wherever we are. We will also analyze what are the problems that may occur during the audit or the malfunction in the response of the control system. What parameters should be included as well as the material.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
heal.titleΈλεγχος οικιακών ηλεκτρικών πινάκων μέσω κινητού τηλεφώνου. Υλοποίηση σε εργαστηριακή διάταξη.el
heal.titleRemote control of house switchboards using mobile phone.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordέξυπνο σπίτι, απομακρυσμένος έλεγχος, αυτοματισμόςel
heal.keywordsmart home, remote control, automationen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαραπιδάκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameKarapidakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States