Show simple item record

Designing applications for e-booking systems.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜπρίνζα, Βεατσεσλάβel
dc.creatorBrinza, Veatseslaven
dc.date.accessioned2022-05-12T09:19:07Z
dc.date.available2022-05-12T09:19:07Z
dc.date.issued2022-05-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10268
dc.description.abstractΗ σύγχρονη πληροφορική είναι μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες επιστήμες στο κόσμο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στη σημερινή εποχή. Με την πάροδο των χρόνων, στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί ανθρώπινοι πόροι ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και πελατών. Όπως είναι αναμενόμενο, οι πελάτες τείνουν και έχουν την προθυμία να θέτουν συχνές ερωτήσεις σχετικά με περεταίρω πληροφορίες που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο ιστότοπο που επισκέπτονται, την αντίστοιχη υπηρεσία που πρόκειται να λάβουν ή για το προϊόν που ενδιαφέρονται. Στο σημείο αυτό, ο όγκος των ερωτήσεων από μέρους των πελατών μεγεθύνεται με γρήγορους ρυθμούς σε καθημερινή βάση, βάζοντας έτσι τις επιχειρήσεις σε μια κρίσιμη θέση και σε σημείο να μην έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν όπως θα έπρεπε στις αντίστοιχες προσδοκίες. Με την παράλληλη εξέλιξη της πληροφορικής, έκανε την εμφάνισή της και η τεχνολογία των Chatbots. Τα chatbots είναι ένα κομμάτι λογισμικού το οποίο είναι σε θέση να αλληλοεπιδράσει με ένα φυσικό πρόσωπο, και να διεξάγει μια συζήτηση μέσω ακουστικών μέσων ή με χρήση κειμένου με σκοπό την διευκόλυνση και των δύο αυτών πλευρών. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν ώστε να προσομοιώνουν πειστικά, το πως ένας άνθρωπος θα συμπεριφερόταν σε έναν άλλο, είτε γραπτώς είτε προφορικώς. Η θεμελιώδης λειτουργία αυτή βασίζεται στην σάρωση και ανάλυση του κειμένου κατά την είσοδό του. Στη συνέχεια ο ενσωματωμένος αλγόριθμος παρουσιάζει την καταλληλότερη απάντηση, αντλώντας στοιχεία από συγκεκριμένη βάση δεδομένων, στην οποία είναι συνδεδεμένο . Στη εργασία αυτή κάνουμε μία ανάλυση των chatbots, καθώς και αναφορά στο πως κατάφεραν να ενταχθούν στην διαχρονική εξέλιξη των συστημάτων κρατήσεων. Επίσης παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, έννοιες καθώς και κάποια εργαλεία χρήσης για την υλοποίησή τους.el
dc.description.abstractModern information technology as well as computer science is one of the fastest growing sciences in the world and is one of the most important factors in shaping the online products and services offered in today's age. Over the years, in businesses, a lot of human resources have been used in order to communicate between business and customers. As expected, customers are willing to ask frequent questions about further information on particular sites they are visiting, or the services they are about to receive even the product they are interested in. At this point, the volume of customer inquiries is rapidly increasing on a daily basis, putting businesses in a critical position and at a point where they are unable to cope with all that data as they should. As technology evolved, Chatbot tech emerged. In general, it’s a piece of software capable of interacting with a natural person and conducting a conversation via headphones or text, in order to facilitate both sides. This program was designed to simulate convincingly how one person would behave to another, written or spoken. This fundamental function is based on scanning the keywords upon entry and the algorithm then presents the most appropriate answer, that is being extracted from the appropriate database to which is connected. This will be followed by a further analysis of the chatbots as well as a report on how they managed to integrate into the evolution of booking systems over time. In addition to that, basic features, concepts as well as some usage tools will be presented for their implementation.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣχεδίαση εφαρμογών για συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων.el
dc.titleDesigning applications for e-booking systems.en

healMeta

heal.creatorNameΜπρίνζα, Βεατσεσλάβel
heal.creatorNameBrinza, Veatseslaven
heal.publicationDate2022-05-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10268
heal.abstractΗ σύγχρονη πληροφορική είναι μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες επιστήμες στο κόσμο και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στη σημερινή εποχή. Με την πάροδο των χρόνων, στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί ανθρώπινοι πόροι ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και πελατών. Όπως είναι αναμενόμενο, οι πελάτες τείνουν και έχουν την προθυμία να θέτουν συχνές ερωτήσεις σχετικά με περεταίρω πληροφορίες που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο ιστότοπο που επισκέπτονται, την αντίστοιχη υπηρεσία που πρόκειται να λάβουν ή για το προϊόν που ενδιαφέρονται. Στο σημείο αυτό, ο όγκος των ερωτήσεων από μέρους των πελατών μεγεθύνεται με γρήγορους ρυθμούς σε καθημερινή βάση, βάζοντας έτσι τις επιχειρήσεις σε μια κρίσιμη θέση και σε σημείο να μην έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθουν όπως θα έπρεπε στις αντίστοιχες προσδοκίες. Με την παράλληλη εξέλιξη της πληροφορικής, έκανε την εμφάνισή της και η τεχνολογία των Chatbots. Τα chatbots είναι ένα κομμάτι λογισμικού το οποίο είναι σε θέση να αλληλοεπιδράσει με ένα φυσικό πρόσωπο, και να διεξάγει μια συζήτηση μέσω ακουστικών μέσων ή με χρήση κειμένου με σκοπό την διευκόλυνση και των δύο αυτών πλευρών. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν ώστε να προσομοιώνουν πειστικά, το πως ένας άνθρωπος θα συμπεριφερόταν σε έναν άλλο, είτε γραπτώς είτε προφορικώς. Η θεμελιώδης λειτουργία αυτή βασίζεται στην σάρωση και ανάλυση του κειμένου κατά την είσοδό του. Στη συνέχεια ο ενσωματωμένος αλγόριθμος παρουσιάζει την καταλληλότερη απάντηση, αντλώντας στοιχεία από συγκεκριμένη βάση δεδομένων, στην οποία είναι συνδεδεμένο . Στη εργασία αυτή κάνουμε μία ανάλυση των chatbots, καθώς και αναφορά στο πως κατάφεραν να ενταχθούν στην διαχρονική εξέλιξη των συστημάτων κρατήσεων. Επίσης παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, έννοιες καθώς και κάποια εργαλεία χρήσης για την υλοποίησή τους.el
heal.abstractModern information technology as well as computer science is one of the fastest growing sciences in the world and is one of the most important factors in shaping the online products and services offered in today's age. Over the years, in businesses, a lot of human resources have been used in order to communicate between business and customers. As expected, customers are willing to ask frequent questions about further information on particular sites they are visiting, or the services they are about to receive even the product they are interested in. At this point, the volume of customer inquiries is rapidly increasing on a daily basis, putting businesses in a critical position and at a point where they are unable to cope with all that data as they should. As technology evolved, Chatbot tech emerged. In general, it’s a piece of software capable of interacting with a natural person and conducting a conversation via headphones or text, in order to facilitate both sides. This program was designed to simulate convincingly how one person would behave to another, written or spoken. This fundamental function is based on scanning the keywords upon entry and the algorithm then presents the most appropriate answer, that is being extracted from the appropriate database to which is connected. This will be followed by a further analysis of the chatbots as well as a report on how they managed to integrate into the evolution of booking systems over time. In addition to that, basic features, concepts as well as some usage tools will be presented for their implementation.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΣχεδίαση εφαρμογών για συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων.el
heal.titleDesigning applications for e-booking systems.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordτεχνητή νοημοσύνη, πληροφορική, αγορά, πλατφόρμα προσομοίωσης, μηχανή αναζήτηση, μάρκετινγκel
heal.keywordartificial intelligence, data processing, marketplace, platform simulation, crm, search engine, marketingen
heal.advisorNameΒασιλειάδης, Γιώργοςel
heal.advisorNameVasileiadis, Giorgosen
heal.advisorID.emailgvasil@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States