Εμφάνιση απλής εγγραφής

Design and installation of a photovoltaic net-metering system in an iron and aluminum laboratory.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorSime, Ampel Asfaouen
dc.creatorΣιμέ, Αμπέλ Ασφαουel
dc.date.accessioned2022-05-26T15:07:50Z
dc.date.available2022-05-26T15:07:50Z
dc.date.issued2022-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10292
dc.description.abstractΣτην εργασία αναλύονται οι έννοιες της ενέργειας των συμβατικών καυσίμων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα αυτή της ηλιακής ενέργειας. Εξετάζεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ως παγκόσμιο πρόβλημα και αναλύονται όλες οι δράσεις αποτροπής και επιβράδυνσης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΑΠΕ στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Γίνονται αναφορές στους τύπους Φωτοβολταϊκών συστημάτων που εφαρμόζονται σε παγκόσμια κλίμακα και περιλαμβάνουν τα αυτόνομα, υβριδικά και διασυνδεδεμένα συστήματα. Αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα βήματα για μελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκoύ συστήματος συνδεδεμένο στο δίκτυο με ενεργειακό συμψηφισμό (NetMetering) για ένα εργαστήριο σιδήρου και αλουμίνιου στο νησί της Ρόδου και γίνεται οικονομική ανάλυση για την επίτευξη της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με παράλληλη μείωση του λογαριασμού του καταναλωτή προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).el
dc.description.abstractThis thesis analyzes the concepts of energy regarding conventional fuels, renewable energy sources (RES) and especially solar energy. Climate change is examined as a global problem, as well as all the role of RES in dealing with this phenomenon combined with prevention actions at global and European level. Different types of photovoltaic (PV) systems that have been implemented worldwide are mentioned, including autonomous, hybrid and interconnected systems. The necessary steps for study and installation of an interconnected PV system with Net Metering are included for an iron and aluminum laboratory in Rhodes Island, combined with a financial analysis concerning the mitigation of environmental footprint and the reduction of consumer expenses to Power Public Corporation (PPC). en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΜελέτη και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)σε εργαστήριο κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου .el
dc.titleDesign and installation of a photovoltaic net-metering system in an iron and aluminum laboratory.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameSime, Ampel Asfaouen
heal.creatorNameΣιμέ, Αμπέλ Ασφαουel
heal.publicationDate2022-05-26
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10292
heal.abstractΣτην εργασία αναλύονται οι έννοιες της ενέργειας των συμβατικών καυσίμων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα αυτή της ηλιακής ενέργειας. Εξετάζεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ως παγκόσμιο πρόβλημα και αναλύονται όλες οι δράσεις αποτροπής και επιβράδυνσης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΑΠΕ στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Γίνονται αναφορές στους τύπους Φωτοβολταϊκών συστημάτων που εφαρμόζονται σε παγκόσμια κλίμακα και περιλαμβάνουν τα αυτόνομα, υβριδικά και διασυνδεδεμένα συστήματα. Αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα βήματα για μελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκoύ συστήματος συνδεδεμένο στο δίκτυο με ενεργειακό συμψηφισμό (NetMetering) για ένα εργαστήριο σιδήρου και αλουμίνιου στο νησί της Ρόδου και γίνεται οικονομική ανάλυση για την επίτευξη της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με παράλληλη μείωση του λογαριασμού του καταναλωτή προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).el
heal.abstractThis thesis analyzes the concepts of energy regarding conventional fuels, renewable energy sources (RES) and especially solar energy. Climate change is examined as a global problem, as well as all the role of RES in dealing with this phenomenon combined with prevention actions at global and European level. Different types of photovoltaic (PV) systems that have been implemented worldwide are mentioned, including autonomous, hybrid and interconnected systems. The necessary steps for study and installation of an interconnected PV system with Net Metering are included for an iron and aluminum laboratory in Rhodes Island, combined with a financial analysis concerning the mitigation of environmental footprint and the reduction of consumer expenses to Power Public Corporation (PPC). en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΜελέτη και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)σε εργαστήριο κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου .el
heal.titleDesign and installation of a photovoltaic net-metering system in an iron and aluminum laboratory.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΕνεργειακός συμψηφισμός, ΑΠΕ, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκή μελέτη, οικονομική ανάλυσηel
heal.keywordSettlement (Net Metering), RES (Renewable Energy Systems), environmental footprint, solar energy, photovoltaic study, economic analysisen
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής