Εμφάνιση απλής εγγραφής

Study of user-computer Interaction systems through chat environment.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΝτζελέπης, Δημήτριοςel
dc.creatorNtzelepis, Dimitriosen
dc.date.accessioned2022-05-31T09:21:20Z
dc.date.available2022-05-31T09:21:20Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10296
dc.description.abstractΣε αυτήν τη διπλωματική εργασία ερευνάται και αναλύεται η τεχνολογία των ψηφια-κών συστημάτων αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας (chatbots) καθώς και η ανάπτυξηενός τέτοιου συστήματος.Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, έγινε η επιλογή για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών εφαρμογών, σε δύο διαφορετικά πλαίσια δομής. Τα πλαίσια αυτά είναι το ChatterBot και το Rasa Open Source, τα οποίες αναλύονται λεπτομερώςστα αντίστοιχα κεφάλαια. Τα παραπάνω συστήματα υλοποιήθηκαν με την ανάλυση καιεφαρμογή του συστήματος κατανόησης φυσικής γλώσσας και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η γενική ενημέρωση του χρήστη για τον COVID-19 με χρήση αυτοματοποιημένων φωνητικών μηνυμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση μίας ειδικά προσαρμοσμένης βάσης δεδομένων, η οποία υλοποιήθηκε για την εργασία αυτή από εγκύρες, επίσημες πηγές, όπως η επίσημη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Επιπροσθέτως, η εργασία αυτή λειτουργεί ως οδηγός για την ανάπτυξη ενός μη εμπορικού chatbot. Για την εξέλιξη ενός εμπορικού, παραγωγικού συστήματος αναφέρονται διάφορες βελτιώσεις και χρηστικότητες στο αντίστοιχο κεφάλαιο.el
dc.description.abstractIn this thesis, the technology of chatbots is to be researched and analyzed, aswell as, the development of such a system. During this research, a choice was made for two different applications to be developed, in two different frameworks. These frameworks are ChatterBot and Rasa Open Source, which both of them are to be analyzed in detail inside the corresponding chapters. These systems were made by analyzing and applying the NLU (Natural Language Understanding) system and the programming language Python. The purpose of these systems is general update of the users on Covid-19 by using automated voice messages. This is achieved by using a custom database, built exclusively for this thesis by trustworthy and formal sources such as the formal page of the National Organization of Public Health. Furthermore, this thesis works as a guide for the development of a non-commercial chatbot. For the evolution into such a system, various improvements and uses are to be mentioned in the corresponding chapter.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Music and Optoacoustic Technologies (SMOT), Music Technology and Acoustics Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή μέσα από περιβάλλον συνομιλίας.el
dc.titleStudy of user-computer Interaction systems through chat environment.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΝτζελέπης, Δημήτριοςel
heal.creatorNameNtzelepis, Dimitriosen
heal.publicationDate2022-05-31
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10296
heal.abstractΣε αυτήν τη διπλωματική εργασία ερευνάται και αναλύεται η τεχνολογία των ψηφια-κών συστημάτων αλληλεπίδρασης μέσω συνομιλίας (chatbots) καθώς και η ανάπτυξηενός τέτοιου συστήματος.Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, έγινε η επιλογή για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών εφαρμογών, σε δύο διαφορετικά πλαίσια δομής. Τα πλαίσια αυτά είναι το ChatterBot και το Rasa Open Source, τα οποίες αναλύονται λεπτομερώςστα αντίστοιχα κεφάλαια. Τα παραπάνω συστήματα υλοποιήθηκαν με την ανάλυση καιεφαρμογή του συστήματος κατανόησης φυσικής γλώσσας και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η γενική ενημέρωση του χρήστη για τον COVID-19 με χρήση αυτοματοποιημένων φωνητικών μηνυμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση μίας ειδικά προσαρμοσμένης βάσης δεδομένων, η οποία υλοποιήθηκε για την εργασία αυτή από εγκύρες, επίσημες πηγές, όπως η επίσημη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Επιπροσθέτως, η εργασία αυτή λειτουργεί ως οδηγός για την ανάπτυξη ενός μη εμπορικού chatbot. Για την εξέλιξη ενός εμπορικού, παραγωγικού συστήματος αναφέρονται διάφορες βελτιώσεις και χρηστικότητες στο αντίστοιχο κεφάλαιο.el
heal.abstractIn this thesis, the technology of chatbots is to be researched and analyzed, aswell as, the development of such a system. During this research, a choice was made for two different applications to be developed, in two different frameworks. These frameworks are ChatterBot and Rasa Open Source, which both of them are to be analyzed in detail inside the corresponding chapters. These systems were made by analyzing and applying the NLU (Natural Language Understanding) system and the programming language Python. The purpose of these systems is general update of the users on Covid-19 by using automated voice messages. This is achieved by using a custom database, built exclusively for this thesis by trustworthy and formal sources such as the formal page of the National Organization of Public Health. Furthermore, this thesis works as a guide for the development of a non-commercial chatbot. For the evolution into such a system, various improvements and uses are to be mentioned in the corresponding chapter.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Music and Optoacoustic Technologies (SMOT), Music Technology and Acoustics Dept.en
heal.titleΜελέτη συστημάτων αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή μέσα από περιβάλλον συνομιλίας.el
heal.titleStudy of user-computer Interaction systems through chat environment.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordανθρώπινη συμπεριφορά, αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, προσομοίωση, αυτοματοποιημένο σύστημα, συνομιλίαel
heal.keywordhuman behavior, human computer interaction, simulation, automated system, chaten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΖέρβας, Παναγιώτηςel
heal.advisorNameZervas, Panagiotisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States