Εμφάνιση απλής εγγραφής

Induced seismicity due to hydrocarbon extraction: A statistical approach in the case of Oklahoma (USA).

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαλαϊτζής, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorKalaitzis, Konstantinosen
dc.date.accessioned2022-09-14T14:43:06Z
dc.date.available2022-09-14T14:43:06Z
dc.date.issued2022-09-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10380
dc.description.abstractΗ παρούσα βιβλιογραφική μελέτη και στατιστική προσέγγιση διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας με θέμα «Επαγόμενη σεισμικότητα οφειλόμενη στην εξόρυξη υδρογονανθράκων: Η στατιστική προσέγγιση αφορά την περίπτωση της Οκλαχόμα (ΗΠΑ).». Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση του φαινομένου της σεισμικότητας που οφείλεται στις διαδικασίες εξόρυξης υδρογονανθράκων με την έγχυση ρευστών όπως και την ανάλυση με τη χρήση μη-εκτατικής στατιστικής φυσικής της καταγεγραμμένης σεισμικότητας που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρονιά στον ευρύτερο χώρο της Οκλαχόμα (ΗΠΑ). Μέσα στην βιβλιογραφική μελέτη, συμπεριλαμβάνονται κάποιες βασικές έννοιες, όπως η επαγόμενη σεισμικότητα, η υδραυλική ρηγμάτωση καιη διοχέτευση ρευστού υψηλής πίεσης, με σκοπό την κατανόηση του αντικειμένου και της μεθόδου αλλά και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την στατιστική προσέγγιση της σεισμικότητας στην περίπτωση της Οκλαχόμα.el
dc.description.abstractThe present bibliographic study and statistical approach was conducted in the framework of the dissertation on "Induced seismicity due to hydrocarbon extraction: A statistical approach in the case of Oklahoma (USA).", The current study includes the literature review of seismicity due to the extraction of hydrocarbons by the injection of fluids. As well as the analysis using non-extensive statistical physics of recorded seismicity that has been observed in recent years in the greater Oklahoma area (USA). In the literature study, some basic concepts are included, such as induced seismicity, hydraulic fracking, high pressure fluid flow. In order to understand the object and the method but also to evaluate conclusions from the statistical approach to seismicity in the case of Oklahoma. As part of my academic obligations to my bachelor's degree, I completed my thesis on topic:“Induced seismicity due to hydrocarbon extraction: A statistical approach in the case of Oklahoma (USA)” Abstract.The present work includes a literature review of the phenomenon of induced seismicity due to the processes of hydrocarbon extraction caused by the injection of fluids. In the literature study, some basic concepts are included, such as induced seismicity, hydraulic cracking and high pressure fluid flow, in order to understand the object and the related methods. There is a detailed report on the case of induced seismicity due to the use of hydraulic fracture in the state of Oklahoma, USA. In addition, a non-extensive statistical physics (NESP) analysis of the recorded seismicity observed in recent years in the Oklahoma area (USA) was performed. The parameter q of the Tsallis function seems to be related to the fluctuation of seismicity in the period 2009-2021 when the analysis was performed.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
dc.titleΕπαγόμενη σεισμικότητα οφειλόμενη στην εξόρυξη υδρογονανθράκων: Στατιστική προσέγγιση στην περίπτωση της Οκλαχόμα (ΗΠΑ).el
dc.titleInduced seismicity due to hydrocarbon extraction: A statistical approach in the case of Oklahoma (USA).en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαλαϊτζής, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameKalaitzis, Konstantinosen
heal.publicationDate2022-09-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10380
heal.abstractΗ παρούσα βιβλιογραφική μελέτη και στατιστική προσέγγιση διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας με θέμα «Επαγόμενη σεισμικότητα οφειλόμενη στην εξόρυξη υδρογονανθράκων: Η στατιστική προσέγγιση αφορά την περίπτωση της Οκλαχόμα (ΗΠΑ).». Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση του φαινομένου της σεισμικότητας που οφείλεται στις διαδικασίες εξόρυξης υδρογονανθράκων με την έγχυση ρευστών όπως και την ανάλυση με τη χρήση μη-εκτατικής στατιστικής φυσικής της καταγεγραμμένης σεισμικότητας που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρονιά στον ευρύτερο χώρο της Οκλαχόμα (ΗΠΑ). Μέσα στην βιβλιογραφική μελέτη, συμπεριλαμβάνονται κάποιες βασικές έννοιες, όπως η επαγόμενη σεισμικότητα, η υδραυλική ρηγμάτωση καιη διοχέτευση ρευστού υψηλής πίεσης, με σκοπό την κατανόηση του αντικειμένου και της μεθόδου αλλά και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την στατιστική προσέγγιση της σεισμικότητας στην περίπτωση της Οκλαχόμα.el
heal.abstractThe present bibliographic study and statistical approach was conducted in the framework of the dissertation on "Induced seismicity due to hydrocarbon extraction: A statistical approach in the case of Oklahoma (USA).", The current study includes the literature review of seismicity due to the extraction of hydrocarbons by the injection of fluids. As well as the analysis using non-extensive statistical physics of recorded seismicity that has been observed in recent years in the greater Oklahoma area (USA). In the literature study, some basic concepts are included, such as induced seismicity, hydraulic fracking, high pressure fluid flow. In order to understand the object and the method but also to evaluate conclusions from the statistical approach to seismicity in the case of Oklahoma. As part of my academic obligations to my bachelor's degree, I completed my thesis on topic:“Induced seismicity due to hydrocarbon extraction: A statistical approach in the case of Oklahoma (USA)” Abstract.The present work includes a literature review of the phenomenon of induced seismicity due to the processes of hydrocarbon extraction caused by the injection of fluids. In the literature study, some basic concepts are included, such as induced seismicity, hydraulic cracking and high pressure fluid flow, in order to understand the object and the related methods. There is a detailed report on the case of induced seismicity due to the use of hydraulic fracture in the state of Oklahoma, USA. In addition, a non-extensive statistical physics (NESP) analysis of the recorded seismicity observed in recent years in the Oklahoma area (USA) was performed. The parameter q of the Tsallis function seems to be related to the fluctuation of seismicity in the period 2009-2021 when the analysis was performed.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
heal.titleΕπαγόμενη σεισμικότητα οφειλόμενη στην εξόρυξη υδρογονανθράκων: Στατιστική προσέγγιση στην περίπτωση της Οκλαχόμα (ΗΠΑ).el
heal.titleInduced seismicity due to hydrocarbon extraction: A statistical approach in the case of Oklahoma (USA).en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσεισμικότητα, σεισμός, εξόρυξη ,υδρογονανθράκων, Οκλαχόμαel
heal.keywordseismicity, extraction, hydrocarbon, Oklahomaen
heal.advisorNameΣάλτας, Βασίληςel
heal.advisorNameSaltas, Vasileiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής