Εμφάνιση απλής εγγραφής

The homeless in Heraklion, Crete: opinions of students of the Department of Social Work.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚανάκη, Άρτεμηel
dc.creatorΠαπαδάκη, Ειρήνηel
dc.creatorKanaki, Artemien
dc.creatorPapadaki, Eirinien
dc.date.accessioned2022-09-20T09:49:38Z
dc.date.available2022-09-20T09:49:38Z
dc.date.issued2022-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10385
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των φοιτητών κοινωνικής εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει ωστόσο διερευνηθεί σε βάθος με βάση τη παράμετρο των απόψεων των φοιτητών κοινωνικών σπουδών. Εξαιρετικά ενδιαφέρον θα ήταν οι ίδιοι οι φοιτητές να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα μέριμνας, να κάνουν επιτόπια έρευνα και δράσεις, να μιλήσουμε με τους αστέγους και να καταγράψουν τις ανάγκες τους προκειμένου να μελετηθούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις στις απόψεις τους πριν και μετά την εμπειρική παρέμβαση.el
dc.description.abstractThis research aims to investigate the opinions and attitudes of ELMEPA social work students regarding the living conditions of the homeless in the municipality of Heraklion, Crete. This is a very important issue, which however has not been explored in depth based on the parameter of the views of social studies students. It would be extremely interesting for the students themselves to design a program of care, do field research and actions, talk to the homeless and record their needs in order to study any differences in their views before and after the empirical intervention.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι άστεγοι στο Ηράκλειο Κρήτης : απόψεις φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.el
dc.titleThe homeless in Heraklion, Crete: opinions of students of the Department of Social Work.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚανάκη, Άρτεμηel
heal.creatorNameΠαπαδάκη, Ειρήνηel
heal.creatorNameKanaki, Artemien
heal.creatorNamePapadaki, Eirinien
heal.publicationDate2022-09-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10385
heal.abstractΗ παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των φοιτητών κοινωνικής εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει ωστόσο διερευνηθεί σε βάθος με βάση τη παράμετρο των απόψεων των φοιτητών κοινωνικών σπουδών. Εξαιρετικά ενδιαφέρον θα ήταν οι ίδιοι οι φοιτητές να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα μέριμνας, να κάνουν επιτόπια έρευνα και δράσεις, να μιλήσουμε με τους αστέγους και να καταγράψουν τις ανάγκες τους προκειμένου να μελετηθούν οι τυχόν διαφοροποιήσεις στις απόψεις τους πριν και μετά την εμπειρική παρέμβαση.el
heal.abstractThis research aims to investigate the opinions and attitudes of ELMEPA social work students regarding the living conditions of the homeless in the municipality of Heraklion, Crete. This is a very important issue, which however has not been explored in depth based on the parameter of the views of social studies students. It would be extremely interesting for the students themselves to design a program of care, do field research and actions, talk to the homeless and record their needs in order to study any differences in their views before and after the empirical intervention.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΟι άστεγοι στο Ηράκλειο Κρήτης : απόψεις φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.el
heal.titleThe homeless in Heraklion, Crete: opinions of students of the Department of Social Work.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordάστεγος, φοιτητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, άποψηel
heal.keywordhomeless, university student, Social Work Department, opinionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜαρκάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameMarkakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States