Εμφάνιση απλής εγγραφής

Design of a hybrid autonomous system in order to meet the energy demand of a household.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤσουκαλά, Βασιλικήel
dc.creatorTsoukala, Vasilikien
dc.date.accessioned2022-12-01T16:17:07Z
dc.date.available2022-12-01T16:17:07Z
dc.date.issued2022-12-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10467
dc.description.abstractΣκοπός αυτής της εργασίας είναι η βέλτιστη σχεδίαση ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ/μπαταριών/κυψέλης καυσίμου υδρογόνου, 100% απαλλαγμένο από συμβατικά καύσιμα, καθώς και η ανάλυση των μεθόδων παραγωγής υδρογόνου και των διαφόρων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, η διερεύνηση στα είδη κυψελών καυσίμου και στις εφαρμογές τους, καθώς και η συζήτηση κατά πόσο βιώσιμα είναι τα αυτόνομα συστήματα την τρέχουσα περίοδο.el
dc.description.abstractThe purpose of this Thesis is the optimal design of a stand-alone hybrid PV/battery/fuel cell power system, 100% free of conventional fossil fuels, as well as the analysis of hydrogen production methods, energy storage systems, fuel cell types and their applications, and the discussion of how much viable are standalone systems during this period.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
dc.titleΣχεδιασμός αυτόνομου υβριδικού συστήματος για κάλυψη ενεργειακών αναγκών οικίας.el
dc.titleDesign of a hybrid autonomous system in order to meet the energy demand of a household.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤσουκαλά, Βασιλικήel
heal.creatorNameTsoukala, Vasilikien
heal.publicationDate2022-12-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10467
heal.abstractΣκοπός αυτής της εργασίας είναι η βέλτιστη σχεδίαση ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ/μπαταριών/κυψέλης καυσίμου υδρογόνου, 100% απαλλαγμένο από συμβατικά καύσιμα, καθώς και η ανάλυση των μεθόδων παραγωγής υδρογόνου και των διαφόρων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, η διερεύνηση στα είδη κυψελών καυσίμου και στις εφαρμογές τους, καθώς και η συζήτηση κατά πόσο βιώσιμα είναι τα αυτόνομα συστήματα την τρέχουσα περίοδο.el
heal.abstractThe purpose of this Thesis is the optimal design of a stand-alone hybrid PV/battery/fuel cell power system, 100% free of conventional fossil fuels, as well as the analysis of hydrogen production methods, energy storage systems, fuel cell types and their applications, and the discussion of how much viable are standalone systems during this period.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
heal.titleΣχεδιασμός αυτόνομου υβριδικού συστήματος για κάλυψη ενεργειακών αναγκών οικίας.el
heal.titleDesign of a hybrid autonomous system in order to meet the energy demand of a household.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordφωτοβολταΪκα, συμβατικά καύσιμα, ενεργειακές ανάγκεςel
heal.keywordenergy demand, hybrid autonomous system , photovoltaicsen
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής