Εμφάνιση απλής εγγραφής

Methods of display and use of innovative advertisements in online stores of commercial interest.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤζότζη, Σωτήρel
dc.creatorTzotzi, Sotiren
dc.creatorΦοβάκης, Νίκοςel
dc.creatorFovakis, Nikosen
dc.date.accessioned2022-12-11T10:13:22Z
dc.date.available2022-12-11T10:13:22Z
dc.date.issued2022-12-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10476
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία εξετάζει τις μεθόδους προβολής και χρήσης καινοτόμων διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο στους τρόπους στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογίας/διαδικτύου. Εν συνεχεία στο δεύτερο τμήμα της εργασίας κάνει αναφορά στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και στην Διαφήμιση μέσου αυτού, συνεχίζοντας με καταγραφή των μορφών ηλεκτρονικού marketing. Επίσης τονίζονται τα Social Media και τα σχετικά εργαλεία Marketing αυτών. Τέλος στην μεθοδολογία γίνεται εκτίμηση των δυνατοτήτων των τριών ιστοτόπων και δια μέσου αυτής της εκτίμησης να γνωστοποιούνται τα υπέρ και τα κατά της διαδικτυακής εμφάνισης των συγκεκριμένων εταιρειών, όπου αναφέρονται στα αποτελέσματα από την έρευνα.el
dc.description.abstractThis thesis examines the methods of displaying and using innovative advertisements in online stores of commercial interest. Specifically, it refers in the first chapter to the ways of supporting small and medium-sized enterprises with the use of technology/internet. Then, in the second part of the work, we make reference to Digital Marketing and Advertising through it, continuing with a record of the forms of electronic marketing. Social Media and their related Marketing tools are also highlighted. At the end of the methodology an assessment of the capabilities of the three websites is made and through this assessment the pros and cons of the online presence of the specific companies are communicated, where they refer to the results from the research.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜέθοδοι προβολής και χρήσης καινοτόμων διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος.el
dc.titleMethods of display and use of innovative advertisements in online stores of commercial interest.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤζότζη, Σωτήρel
heal.creatorNameTzotzi, Sotiren
heal.creatorNameΦοβάκης, Νίκοςel
heal.creatorNameFovakis, Nikosen
heal.publicationDate2022-12-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10476
heal.abstractΗ παρούσα εργασία εξετάζει τις μεθόδους προβολής και χρήσης καινοτόμων διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο στους τρόπους στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογίας/διαδικτύου. Εν συνεχεία στο δεύτερο τμήμα της εργασίας κάνει αναφορά στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και στην Διαφήμιση μέσου αυτού, συνεχίζοντας με καταγραφή των μορφών ηλεκτρονικού marketing. Επίσης τονίζονται τα Social Media και τα σχετικά εργαλεία Marketing αυτών. Τέλος στην μεθοδολογία γίνεται εκτίμηση των δυνατοτήτων των τριών ιστοτόπων και δια μέσου αυτής της εκτίμησης να γνωστοποιούνται τα υπέρ και τα κατά της διαδικτυακής εμφάνισης των συγκεκριμένων εταιρειών, όπου αναφέρονται στα αποτελέσματα από την έρευνα.el
heal.abstractThis thesis examines the methods of displaying and using innovative advertisements in online stores of commercial interest. Specifically, it refers in the first chapter to the ways of supporting small and medium-sized enterprises with the use of technology/internet. Then, in the second part of the work, we make reference to Digital Marketing and Advertising through it, continuing with a record of the forms of electronic marketing. Social Media and their related Marketing tools are also highlighted. At the end of the methodology an assessment of the capabilities of the three websites is made and through this assessment the pros and cons of the online presence of the specific companies are communicated, where they refer to the results from the research.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΜέθοδοι προβολής και χρήσης καινοτόμων διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος.el
heal.titleMethods of display and use of innovative advertisements in online stores of commercial interest.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκοινωνικά δίκτυα, ψηφιακό μάρκετινγκ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά καταστήματαel
heal.keywordsocial networks, digital marketing, small and medium businesses, online storesen
heal.advisorNameΜαστοράκης, Γιώργοςel
heal.advisorNameMastorakis, Giorgosen
heal.advisorID.emailgmastorakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States