Εμφάνιση απλής εγγραφής

Psychological factors affecting the food choice (eating).

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαζάκου, Ευαγγελίαel
dc.creatorKazakou, Evangeliaen
dc.date.accessioned2023-01-12T09:59:22Z
dc.date.available2023-01-12T09:59:22Z
dc.date.issued2023-01-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10486
dc.description.abstractΣκοπός της εργασίας η ανάδειξη της σημαντικότητας των ψυχολογικών παραγόντων που επιδρούν στην επιλογή τροφής (φαγητού). Βιβλιογραφική και αρθρογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε σε βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εξεύρεση ελληνικών και ξενόγλωσσων πηγών με κορυφαίες τις pub med, science direct και google scholar. Συγκεντρώθηκαν δεδομένων από πολλούς ερευνητές χρήσιμα για την αναδίπλωση του υπό εξέταση θέματος . Η επιλογή τροφής καθορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι γενετικές καταβολές, οι διατροφικές προτιμήσεις / συνήθειες και ο μηχανισμός της όρεξης. Επιπλέον, ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν στην επιλογή τροφής όπως η συναισθηματική κατάσταση, οι διατροφικές συνήθειες, η συγκρατημένη κατανάλωση τροφής, η συναισθηματική κατανάλωση τροφής, οι διατροφικές επιλογές, η επιλογή τροφής λιπαρών και υδατανθράκων, το άγχος, το φύλο και η παχυσαρκία. Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του διαιτολόγου ώστε να βοηθήσουν το κάθε άτομο να ξεπεράσει την διασύνδεση της ψυχολογίας του με το φαγητό. Έτσι, οι διαιτολόγοι μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές που στοχεύουν στην εκπαίδευση του ατόμου στην επιλογή τροφών υψηλής διατροφικής ποιότητας διαμορφώνοντας και την διατροφική τους συμπεριφορά.el
dc.description.abstractThe purpose of this work is to highlight the importance of psychological factors that influence the choice of food. Bibliographic and article reviews were conducted in libraries and academic electronic platforms to find Greek and foreign language sources with top pub med, science direct and google scholar. Data were collected by many researchers useful for refining the subject under consideration. Food choice is determined by many factors such as genetic backgrounds, dietary preferences / habits and appetite mechanism. In addition, psychological factors influence food choices such as emotional state, eating habits, temperate eating, emotional eating, dietary choices, fat and carbohydrate choices, stress, gender and obesity. The role of the dietitian is important to help each individual overcome his or her psychology's connection with food. Thus, dietitians can develop strategies aimed at educating the individual on the choice of high quality nutritional foods by modifying their eating behavior.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΟι ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή τροφής (φαγητού).el
dc.titlePsychological factors affecting the food choice (eating).en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαζάκου, Ευαγγελίαel
heal.creatorNameKazakou, Evangeliaen
heal.publicationDate2023-01-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10486
heal.abstractΣκοπός της εργασίας η ανάδειξη της σημαντικότητας των ψυχολογικών παραγόντων που επιδρούν στην επιλογή τροφής (φαγητού). Βιβλιογραφική και αρθρογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε σε βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εξεύρεση ελληνικών και ξενόγλωσσων πηγών με κορυφαίες τις pub med, science direct και google scholar. Συγκεντρώθηκαν δεδομένων από πολλούς ερευνητές χρήσιμα για την αναδίπλωση του υπό εξέταση θέματος . Η επιλογή τροφής καθορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι γενετικές καταβολές, οι διατροφικές προτιμήσεις / συνήθειες και ο μηχανισμός της όρεξης. Επιπλέον, ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν στην επιλογή τροφής όπως η συναισθηματική κατάσταση, οι διατροφικές συνήθειες, η συγκρατημένη κατανάλωση τροφής, η συναισθηματική κατανάλωση τροφής, οι διατροφικές επιλογές, η επιλογή τροφής λιπαρών και υδατανθράκων, το άγχος, το φύλο και η παχυσαρκία. Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του διαιτολόγου ώστε να βοηθήσουν το κάθε άτομο να ξεπεράσει την διασύνδεση της ψυχολογίας του με το φαγητό. Έτσι, οι διαιτολόγοι μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές που στοχεύουν στην εκπαίδευση του ατόμου στην επιλογή τροφών υψηλής διατροφικής ποιότητας διαμορφώνοντας και την διατροφική τους συμπεριφορά.el
heal.abstractThe purpose of this work is to highlight the importance of psychological factors that influence the choice of food. Bibliographic and article reviews were conducted in libraries and academic electronic platforms to find Greek and foreign language sources with top pub med, science direct and google scholar. Data were collected by many researchers useful for refining the subject under consideration. Food choice is determined by many factors such as genetic backgrounds, dietary preferences / habits and appetite mechanism. In addition, psychological factors influence food choices such as emotional state, eating habits, temperate eating, emotional eating, dietary choices, fat and carbohydrate choices, stress, gender and obesity. The role of the dietitian is important to help each individual overcome his or her psychology's connection with food. Thus, dietitians can develop strategies aimed at educating the individual on the choice of high quality nutritional foods by modifying their eating behavior.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΟι ψυχολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή τροφής (φαγητού).el
heal.titlePsychological factors affecting the food choice (eating).en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεπιλογή τροφής, ψυχολογικοί παράγοντες, διαιτολόγος.el
heal.keywordfood selection, psychological factors, dietitian.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣφακιανάκη, Ειρήνηel
heal.advisorNameSfakianaki, Eirinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής