Εμφάνιση απλής εγγραφής

Guitar audio augmentation system with the use of wavetable synthesis technique.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣτέλλας, Ζαχαρίαςel
dc.creatorStellas, Zachariasen
dc.date.accessioned2023-03-23T14:04:16Z
dc.date.available2023-03-23T14:04:16Z
dc.date.issued2023-03-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10510
dc.description.abstractΣε αυτή την πτυχιακή εργασία, δημιουργήθηκε ένα σύστημα για την επαύξηση του ήχου της κιθάρας μέσω ενός Η.Υ. Η επαύξηση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός παράλληλου ηχητικού στρώματος από συνθετικό ήχο, παραγόμενο με την χρήση της τεχνικής wavetable synthesis. Η διεργασία βασίζεται στην μονοφωνική μεταγραφή του παιξίματος της κιθάρας σε πραγματικό χρόνο. Η προσέγγιση παρουσιάζεται θεωρητικά, ενώ παράλληλα επεξηγείται και η υλοποίηση του συστήματος, με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Για τον έλεγχο της εφαρμογής δημιουργήθηκε και γραφική διεπαφή χρήστη. Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής, με βάση την ακρίβεια της μουσικής μεταγραφής ενώ δίνονται κατευθύνσεις για την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής.el
dc.description.abstractIn this Thesis, we present a system for augmenting the sound of a guitar by producing a synthetic sound layer using wavetable synthesis techniques. Core to the process is a real-time transcription mechanism that operates in a monophonic manner and accepts the guitar sound as input. The theory associated with the process is presented alongside with the approach that was followed for implementing the system using Python. A graphical user interface was also designed for assisting the final user. The transcription performance is evaluated using accuracy criteria and we present directions for further improvement.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Music and Optoacoustic Technologies (SMOT), Music Technology and Acoustics Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣύστημα επαύξησης του ήχου της κιθάρας με χρήση της τεχνικής wavetable synthesis.el
dc.titleGuitar audio augmentation system with the use of wavetable synthesis technique.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣτέλλας, Ζαχαρίαςel
heal.creatorNameStellas, Zachariasen
heal.publicationDate2023-03-23
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10510
heal.abstractΣε αυτή την πτυχιακή εργασία, δημιουργήθηκε ένα σύστημα για την επαύξηση του ήχου της κιθάρας μέσω ενός Η.Υ. Η επαύξηση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός παράλληλου ηχητικού στρώματος από συνθετικό ήχο, παραγόμενο με την χρήση της τεχνικής wavetable synthesis. Η διεργασία βασίζεται στην μονοφωνική μεταγραφή του παιξίματος της κιθάρας σε πραγματικό χρόνο. Η προσέγγιση παρουσιάζεται θεωρητικά, ενώ παράλληλα επεξηγείται και η υλοποίηση του συστήματος, με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Για τον έλεγχο της εφαρμογής δημιουργήθηκε και γραφική διεπαφή χρήστη. Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής, με βάση την ακρίβεια της μουσικής μεταγραφής ενώ δίνονται κατευθύνσεις για την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής.el
heal.abstractIn this Thesis, we present a system for augmenting the sound of a guitar by producing a synthetic sound layer using wavetable synthesis techniques. Core to the process is a real-time transcription mechanism that operates in a monophonic manner and accepts the guitar sound as input. The theory associated with the process is presented alongside with the approach that was followed for implementing the system using Python. A graphical user interface was also designed for assisting the final user. The transcription performance is evaluated using accuracy criteria and we present directions for further improvement.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΜΟΤ), Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Music and Optoacoustic Technologies (SMOT), Music Technology and Acoustics Dept.en
heal.titleΣύστημα επαύξησης του ήχου της κιθάρας με χρήση της τεχνικής wavetable synthesis.el
heal.titleGuitar audio augmentation system with the use of wavetable synthesis technique.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεπεξεργασία σήματος, επαύξηση δεδομένων, ήχος, κιθάρα, Pythonel
heal.keywordsignal processing, data augmentation, sound, guitar, Pythonen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣτεφανάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameStefanakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States