Εμφάνιση απλής εγγραφής

Conditions of hygiene and safety work - Professional risk assessment in packing and offices at fish farms.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤυράκης, Δημήτριοςel
dc.creatorTyrakis, Dimitriosen
dc.date.accessioned2023-06-23T07:06:42Z
dc.date.available2023-06-23T07:06:42Z
dc.date.issued2020-04-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10596
dc.description.abstractΠοιες είναι αυτές οι συνθήκες που κάνουν την εργασία στο συσκευαστήριο και στα γραφεία ενός ιχθυοτροφείου ασφαλή! Ποιος το καθορίζει! Πως δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες εάν δεν υπάρχουν! Πως βρίσκουμε τι χρειάζεται να αλλάξει και πως αυτό ολοκληρώνεται! Για όλα αυτά καθοριστικός ρόλος είναι αυτός του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, που σε συνεργασία με τους εργοδότες και τις αρχές δημιουργούν τις ασφαλέστερες συνθήκες για το περιβάλλον εργασίας αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους στο συσκευαστήριο και στα γραφεία ενός ιχθυοτροφείου.el
dc.description.abstractWhat are the conditions that make work in the packing room and in a aquaculture (fish farm) safe! Who defines it! How these conditions are created if they do not exist! How do we find what needs to change and how this is done! For all of this, it is the role of the Security Technician and Doctor of Labor, who, in cooperation with employers and authorities, create the safest conditions for the working environment, but mainly for workers in the packing room of aquaculture.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣυνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας - Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε συσκευαστήριο και γραφεία ιχθυοτροφείου.el
dc.titleConditions of hygiene and safety work - Professional risk assessment in packing and offices at fish farms.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤυράκης, Δημήτριοςel
heal.creatorNameTyrakis, Dimitriosen
heal.publicationDate2020-04-28
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10596
heal.abstractΠοιες είναι αυτές οι συνθήκες που κάνουν την εργασία στο συσκευαστήριο και στα γραφεία ενός ιχθυοτροφείου ασφαλή! Ποιος το καθορίζει! Πως δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες εάν δεν υπάρχουν! Πως βρίσκουμε τι χρειάζεται να αλλάξει και πως αυτό ολοκληρώνεται! Για όλα αυτά καθοριστικός ρόλος είναι αυτός του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, που σε συνεργασία με τους εργοδότες και τις αρχές δημιουργούν τις ασφαλέστερες συνθήκες για το περιβάλλον εργασίας αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους στο συσκευαστήριο και στα γραφεία ενός ιχθυοτροφείου.el
heal.abstractWhat are the conditions that make work in the packing room and in a aquaculture (fish farm) safe! Who defines it! How these conditions are created if they do not exist! How do we find what needs to change and how this is done! For all of this, it is the role of the Security Technician and Doctor of Labor, who, in cooperation with employers and authorities, create the safest conditions for the working environment, but mainly for workers in the packing room of aquaculture.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
heal.titleΣυνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας - Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε συσκευαστήριο και γραφεία ιχθυοτροφείου.el
heal.titleConditions of hygiene and safety work - Professional risk assessment in packing and offices at fish farms.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεργατικό ατύχημα, επαγγελματικός κίνδυνος, ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλονel
heal.keywordoccupational accident, occupational hazard, work environment safetyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜονιάκης, Μύρωνel
heal.advisorNameMoniakis, Myronen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States