Εμφάνιση απλής εγγραφής

Challenges and perspectives of energy accumulators.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΞαγοράρης, Εμμανουήλel
dc.creatorXagoraris, Emmanouilen
dc.date.accessioned2023-09-11T09:22:50Z
dc.date.available2023-09-11T09:22:50Z
dc.date.issued2023-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10738
dc.description.abstractΣκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να εξηγήσει τι είναι συσσωρευτές και ποιες είναι οι προκλήσεις που υπάρχουν για βελτίωση και ενίσχυση της απόδοσης τους. Να παρουσιάσει την σπουδαιότητα των ενεργειακών συσσωρευτών φορτίου σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, τις επιπτώσεις των ενεργειακών προβλημάτων στην κοινωνία και τις τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυση τους. Στο πρώτο κεφάλαιο ξεκινάμε με το τι είναι συσσωρευτές, ποιες είναι οι κατηγορίες τους και ποιες προκλήσεις υπάρχουν σε κάθε κατηγορία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε τις ανόδους, τις καθόδους, τους ηλεκτρολύτες και τους διαχωριστές που χρησιμοποιούνται επιλέγοντας την μπαταρία λιθίου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρουμε την διαδικασία που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της μπαταριάς λιθίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται περιβαλλοντικές ανησυχίες. Τέλος, στο κεφάλαιο πέντε αναφέρουμε τα τελικά συμπεράσματα που θα αφορούν τις προσεγγίσεις για την επίλυση των προκλήσεων.el
dc.description.abstractThe purpose of this work is to explain what accumulators are along with their challenges the importance of energy storage batteries in every human activity, the impact of energy problems on society and the technological developments required. In the first chapter we begin with what batteries are, their categories, and challenges exist in each category. In the second chapter, we mention the anodes, cathodes, electrolytes and separators used in selecting the lithium battery. In the third chapter we refer to the procedure to complete the lithium battery. In the fourth chapter the environmental concerns are mentioned. Finally, in chapter five we present the final conclusions on approaches to solving challenges.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠροκλήσεις και προοπτικές ενεργειακών συσσωρευτών φορτίου.el
dc.titleChallenges and perspectives of energy accumulators.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΞαγοράρης, Εμμανουήλel
heal.creatorNameXagoraris, Emmanouilen
heal.publicationDate2023-09-07
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10738
heal.abstractΣκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να εξηγήσει τι είναι συσσωρευτές και ποιες είναι οι προκλήσεις που υπάρχουν για βελτίωση και ενίσχυση της απόδοσης τους. Να παρουσιάσει την σπουδαιότητα των ενεργειακών συσσωρευτών φορτίου σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, τις επιπτώσεις των ενεργειακών προβλημάτων στην κοινωνία και τις τεχνολογικές εξελίξεις για την επίλυση τους. Στο πρώτο κεφάλαιο ξεκινάμε με το τι είναι συσσωρευτές, ποιες είναι οι κατηγορίες τους και ποιες προκλήσεις υπάρχουν σε κάθε κατηγορία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε τις ανόδους, τις καθόδους, τους ηλεκτρολύτες και τους διαχωριστές που χρησιμοποιούνται επιλέγοντας την μπαταρία λιθίου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρουμε την διαδικασία που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της μπαταριάς λιθίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται περιβαλλοντικές ανησυχίες. Τέλος, στο κεφάλαιο πέντε αναφέρουμε τα τελικά συμπεράσματα που θα αφορούν τις προσεγγίσεις για την επίλυση των προκλήσεων.el
heal.abstractThe purpose of this work is to explain what accumulators are along with their challenges the importance of energy storage batteries in every human activity, the impact of energy problems on society and the technological developments required. In the first chapter we begin with what batteries are, their categories, and challenges exist in each category. In the second chapter, we mention the anodes, cathodes, electrolytes and separators used in selecting the lithium battery. In the third chapter we refer to the procedure to complete the lithium battery. In the fourth chapter the environmental concerns are mentioned. Finally, in chapter five we present the final conclusions on approaches to solving challenges.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
heal.titleΠροκλήσεις και προοπτικές ενεργειακών συσσωρευτών φορτίου.el
heal.titleChallenges and perspectives of energy accumulators.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσυσσωρευτής, μπαταρίαel
heal.keywordaccumulator, batteryen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΒερνάρδου, Δήμητραel
heal.advisorNameVernardou, Dimitraen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States