Show simple item record

Fire research in restaurant.

Dublin Core metadata

dc.creatorΤριανταφύλλου, Ειρήνηel
dc.creatorTriantafyllou, Eirinien
dc.date.accessioned2023-09-18T13:22:24Z
dc.date.available2023-09-18T13:22:24Z
dc.date.issued2023-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10759
dc.description.abstract'Όπως προκύπτει από στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας για το έτος 2000 έως το 2018 έγιναν 192.448 πυρκαγιές σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής, τον Ιούλιο του 2018, στοίχισε την ζωή σε 102 ανθρώπους καθιστώντας την, τη δεύτερη φονική πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως. Από το 2000 έως το 2018 , κατά μέσο όρο ξεσπούν 10.100 πυρκαγιές κάθε χρόνο. Το στοιχείο αυτό από μόνο του δείχνει τον πραγματικό κίνδυνο και το πόσο πιθανό είναι να βρεθεί κάποιος αντιμέτωπος με κάποιο περιστατικό πυρκαγιάς. Οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς σε αστικό περιβάλλον είναι μεγάλες και η πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Η έγκαιρη ενημέρωση για το συμβάν της πυρκαγιάς είναι καθοριστική για τον περιορισμό των ζημιών σε υλικά αλλά κυρίως σε ανθρώπινες ζωές, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για εστιατόρια όπου συναθροίζονται αρκετοί άνθρωποι. Η αναγκαιότητα ύπαρξης συστημάτων πυρανίχνευσης τα οποία λειτουργώντας τουλάχιστον στα στοιχειώδη επίπεδα θεσπισμένων προδιαγραφών είναι ολοφάνερη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι βασική υποχρέωση της Πολιτείας και θεμελιακό δικαίωμα του πολίτη. Αυτονόητη είναι λοιπόν η προστασία ενός κτιρίου από τη φωτιά. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη των εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας και Πυρόσβεσης του κτιρίου. Μέσα από την διαδικασία της μελέτης στόχος της εργασίας είναι να διαπιστώσει αν οι μηχανισμοί πρόληψης, αντίδρασης αλλά και καταπολέμησης της φωτιάς του κτιρίου, επαρκούν ώστε να εκπληρώνονται οι βασικοί στόχοι της πυροπροστασίας. Δηλαδή η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και υγείας, η παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς σε γειτονικά κτήρια ή σε άλλα σημεία του ίδιου κτιρίου και τέλος η προστασία της περιουσίας. Η εργασία αυτή έχει τρείς στόχους. Ο ένας είναι να περιγράψει την νομοθεσία περί πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης. Ο δεύτερος είναι να αποτυπώσει τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και ο τρίτος είναι να εφαρμόσει τους δύο πρώτους σε μια μελέτη πυρασφάλειας σε εστιατόριο.el
dc.description.abstractAccording to data from the Fire Service from 2000 until 2018, 192.448 fires took place throughout Greece. The fire in Mati, in the Attica region, took the lives of 102 people making it the second deadliest fire in the 21st century. From 2000 to 2018, an average of 10.100 fires broke out each year. This shows the real danger and how likely it is for someone to face a fire incident. There are many consequences of a fire in urban environments and the potential to danger human lives is grave. Being informed about what to do in the case of a fire is crucial for limiting damage to materials but mainly to human lives, especially when it comes to restaurants where several people gather. Fire detection systems operating at least at the elementary levels of established standards are obvious and vital. The protection of human life is a basic obligation of the State and fundamental right of the citizen. The protection of a building from a fire is therefore self-explanatory. The object of this dissertation is the study of Fire Safety and Firefighting facilities of the building. Through the process of this study, the object of this dissertation is to determine whether the prevention, reaction, and firefighting of the building mechanisms, are sufficient to meet the basic objectives of fire protection. That is, the safety of human life and health, preventing the spread of fire to neighboring buildings or other parts of the same building, and finally the protection of property. This project has three objectives. One is to describe the legislation on fire safety and fire detection. The second is to capture the technological opportunities that exist today. Finally, the third is to implement the aforementioned objectives in a fire safety study for a restaurant.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜελέτη πυρασφάλειας σε εστιατόριο.el
dc.titleFire research in restaurant.en

healMeta

heal.creatorNameΤριανταφύλλου, Ειρήνηel
heal.creatorNameTriantafyllou, Eirinien
heal.publicationDate2023-09-18
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10759
heal.abstract'Όπως προκύπτει από στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας για το έτος 2000 έως το 2018 έγιναν 192.448 πυρκαγιές σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Η πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής, τον Ιούλιο του 2018, στοίχισε την ζωή σε 102 ανθρώπους καθιστώντας την, τη δεύτερη φονική πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως. Από το 2000 έως το 2018 , κατά μέσο όρο ξεσπούν 10.100 πυρκαγιές κάθε χρόνο. Το στοιχείο αυτό από μόνο του δείχνει τον πραγματικό κίνδυνο και το πόσο πιθανό είναι να βρεθεί κάποιος αντιμέτωπος με κάποιο περιστατικό πυρκαγιάς. Οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς σε αστικό περιβάλλον είναι μεγάλες και η πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Η έγκαιρη ενημέρωση για το συμβάν της πυρκαγιάς είναι καθοριστική για τον περιορισμό των ζημιών σε υλικά αλλά κυρίως σε ανθρώπινες ζωές, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για εστιατόρια όπου συναθροίζονται αρκετοί άνθρωποι. Η αναγκαιότητα ύπαρξης συστημάτων πυρανίχνευσης τα οποία λειτουργώντας τουλάχιστον στα στοιχειώδη επίπεδα θεσπισμένων προδιαγραφών είναι ολοφάνερη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι βασική υποχρέωση της Πολιτείας και θεμελιακό δικαίωμα του πολίτη. Αυτονόητη είναι λοιπόν η προστασία ενός κτιρίου από τη φωτιά. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη των εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας και Πυρόσβεσης του κτιρίου. Μέσα από την διαδικασία της μελέτης στόχος της εργασίας είναι να διαπιστώσει αν οι μηχανισμοί πρόληψης, αντίδρασης αλλά και καταπολέμησης της φωτιάς του κτιρίου, επαρκούν ώστε να εκπληρώνονται οι βασικοί στόχοι της πυροπροστασίας. Δηλαδή η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και υγείας, η παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς σε γειτονικά κτήρια ή σε άλλα σημεία του ίδιου κτιρίου και τέλος η προστασία της περιουσίας. Η εργασία αυτή έχει τρείς στόχους. Ο ένας είναι να περιγράψει την νομοθεσία περί πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης. Ο δεύτερος είναι να αποτυπώσει τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και ο τρίτος είναι να εφαρμόσει τους δύο πρώτους σε μια μελέτη πυρασφάλειας σε εστιατόριο.el
heal.abstractAccording to data from the Fire Service from 2000 until 2018, 192.448 fires took place throughout Greece. The fire in Mati, in the Attica region, took the lives of 102 people making it the second deadliest fire in the 21st century. From 2000 to 2018, an average of 10.100 fires broke out each year. This shows the real danger and how likely it is for someone to face a fire incident. There are many consequences of a fire in urban environments and the potential to danger human lives is grave. Being informed about what to do in the case of a fire is crucial for limiting damage to materials but mainly to human lives, especially when it comes to restaurants where several people gather. Fire detection systems operating at least at the elementary levels of established standards are obvious and vital. The protection of human life is a basic obligation of the State and fundamental right of the citizen. The protection of a building from a fire is therefore self-explanatory. The object of this dissertation is the study of Fire Safety and Firefighting facilities of the building. Through the process of this study, the object of this dissertation is to determine whether the prevention, reaction, and firefighting of the building mechanisms, are sufficient to meet the basic objectives of fire protection. That is, the safety of human life and health, preventing the spread of fire to neighboring buildings or other parts of the same building, and finally the protection of property. This project has three objectives. One is to describe the legislation on fire safety and fire detection. The second is to capture the technological opportunities that exist today. Finally, the third is to implement the aforementioned objectives in a fire safety study for a restaurant.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
heal.titleΜελέτη πυρασφάλειας σε εστιατόριο.el
heal.titleFire research in restaurant.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεστιατόριο, πυρανιχνευτής, πυροπροστασία, πυρασφάλειαel
heal.keywordrestaurant, fire detector, fire prevention, fire safetyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣακκάς, Νικόλαοςel
heal.advisorNameSakkas, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States