Εμφάνιση απλής εγγραφής

Analysis of mobile apps used by universities.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαλύβας, Πέτροςel
dc.creatorKalyvas, Petrosen
dc.creatorΛουλακάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorLoulakakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2023-09-19T14:20:23Z
dc.date.available2023-09-19T14:20:23Z
dc.date.issued2023-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10769
dc.description.abstractΤα mobile apps αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πανεπιστημίων αφού προσφέρουν μια πληθώρα πλεονεκτήματα σε φοιτητές αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό. Οι εφαρμογές αυτές είναι σχεδιασμένες με σκοπό να εμπλουτίσουν την εμπειρία και αλληλεπίδραση του φοιτητή προσφέροντας του εύκολη πρόσβαση σε ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες. Προσφέρουν επίσης ευκολία σε διάφορους τομείς όπως επικοινωνία, συνεργασία αλλά και εκμάθηση. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εφαρμογών κινητής είναι ότι παρέχουν στους φοιτητές εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες όπως το πρόγραμμα της σχολής, οι βαθμοί καθώς και ασκήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που πρέπει αν ολοκληρωθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Πλέον πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν εφαρμογές οι οποίες έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητή και ακαδημαϊκού υπευθύνου σε πραγματικό χρόνο κάνοντας το μάθημα πιο διαδραστικό. Τα mobile apps προσφέρουν επίσης ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που αφορούν πληρωμές διδάκτρων, πρόσβαση σε υπηρεσίες βιβλιοθήκης, εγγραφή σε μαθήματα. Επιπλέον δίνουν την δυνατότητα στον φοιτητή να έρθουν επαφή με ευκαιρίες καριέρας δίνοντας του την ευκαιρία να αναζητήσει μέσα από αυτές εργασία ή και πρακτική άσκηση. Σε γενικές γραμμές οι εφαρμογές αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για φοιτητές αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό στα πανεπιστήμια, προσφέροντας ευκολία, προσβασιμότητα και εμπλουτίζοντας την εμπειρία της εκμάθησης.el
dc.description.abstractMobile applications have become an integral part of universities as they provide a plethora of benefits to students and staff. These apps are designed to enhance the overall experience of students and provide them with easy access to academic and administrative services. They also offer convenience in terms of communication, collaboration and learning. One of the key benefits of mobile apps in universities is that they provide students with quick and easy access to important information such as course schedules, grades, and deadlines. Additionally many universities are now offering mobile apps that allow students to connect with professors and peers in real-time, providing a more interactive learning experience. Mobile apps also offer a wide range of administrative services, including the ability to pay fees, access library resources and even register for courses. They also provide students with access to career services, allowing them to search for jobs, internships and other opportunities. Overall mobile applications have become an essential tool for students and staff in universities, providing convenience, accessibility and enhancing the overall educational experience.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑνάλυση mobile apps που χρησιμοποιούνται στα πανεπιστήμια.el
dc.titleAnalysis of mobile apps used by universities.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαλύβας, Πέτροςel
heal.creatorNameKalyvas, Petrosen
heal.creatorNameΛουλακάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameLoulakakis, Georgiosen
heal.publicationDate2023-09-19
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10769
heal.abstractΤα mobile apps αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πανεπιστημίων αφού προσφέρουν μια πληθώρα πλεονεκτήματα σε φοιτητές αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό. Οι εφαρμογές αυτές είναι σχεδιασμένες με σκοπό να εμπλουτίσουν την εμπειρία και αλληλεπίδραση του φοιτητή προσφέροντας του εύκολη πρόσβαση σε ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες. Προσφέρουν επίσης ευκολία σε διάφορους τομείς όπως επικοινωνία, συνεργασία αλλά και εκμάθηση. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εφαρμογών κινητής είναι ότι παρέχουν στους φοιτητές εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες όπως το πρόγραμμα της σχολής, οι βαθμοί καθώς και ασκήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που πρέπει αν ολοκληρωθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Πλέον πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν εφαρμογές οι οποίες έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητή και ακαδημαϊκού υπευθύνου σε πραγματικό χρόνο κάνοντας το μάθημα πιο διαδραστικό. Τα mobile apps προσφέρουν επίσης ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που αφορούν πληρωμές διδάκτρων, πρόσβαση σε υπηρεσίες βιβλιοθήκης, εγγραφή σε μαθήματα. Επιπλέον δίνουν την δυνατότητα στον φοιτητή να έρθουν επαφή με ευκαιρίες καριέρας δίνοντας του την ευκαιρία να αναζητήσει μέσα από αυτές εργασία ή και πρακτική άσκηση. Σε γενικές γραμμές οι εφαρμογές αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για φοιτητές αλλά και ακαδημαϊκό προσωπικό στα πανεπιστήμια, προσφέροντας ευκολία, προσβασιμότητα και εμπλουτίζοντας την εμπειρία της εκμάθησης.el
heal.abstractMobile applications have become an integral part of universities as they provide a plethora of benefits to students and staff. These apps are designed to enhance the overall experience of students and provide them with easy access to academic and administrative services. They also offer convenience in terms of communication, collaboration and learning. One of the key benefits of mobile apps in universities is that they provide students with quick and easy access to important information such as course schedules, grades, and deadlines. Additionally many universities are now offering mobile apps that allow students to connect with professors and peers in real-time, providing a more interactive learning experience. Mobile apps also offer a wide range of administrative services, including the ability to pay fees, access library resources and even register for courses. They also provide students with access to career services, allowing them to search for jobs, internships and other opportunities. Overall mobile applications have become an essential tool for students and staff in universities, providing convenience, accessibility and enhancing the overall educational experience.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΑνάλυση mobile apps που χρησιμοποιούνται στα πανεπιστήμια.el
heal.titleAnalysis of mobile apps used by universities.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεφαρμογές κινητής, εφαρμογές, φοιτητές, πανεπιστήμιαel
heal.keywordmobile applications, universities, studentsen
heal.advisorNameΠαναγιωτάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.advisorNamePanagiotakis, Konstantinosen
heal.advisorID.emailcpanag@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States