Εμφάνιση απλής εγγραφής

Driving circles.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαραγιαννάκης, Μιλτιάδηςel
dc.creatorKaragiannakis, Miltiadisen
dc.date.accessioned2023-09-20T07:09:03Z
dc.date.available2023-09-20T07:09:03Z
dc.date.issued2023-09-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10771
dc.description.abstractΘέμα της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μελέτη των κύκλων οδήγησης στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη μέτρηση έγινε για την διαδρομή Σητεία-Ηράκλειο και είχε 3 σημεία αναφοράς όπου μετράει αρχικά το κομμάτι Σητεία-Σεληνάρι, Σεληνάρι-Άγιος Νικόλαος και Άγιος Νικόλαος-Ηράκλειο (στην αριστερή λωρίδα του οδοστρώματος) ενώ έγινε άλλη μια μέτρηση για την δεξιά λωρίδα.Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της κίνησης, όπως είναι οι ταχύτητες, ο αριθμός στάσεων και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τον τόπο στο οποίο μετακινείται το όχημα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το όχημα καθημερινά ακολουθούσε διαφορετικές διαδρομές, η σύγκριση μεγεθών αποκλειστικά με βάση το χρόνο δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα.Σε όλες τις κατηγορίες το ποσοστό κίνησης του οχήματος είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό ακινησίας. Οι μέσες ταχύτητες με στάσεις κατά αύξουσα σειρά είναι η μέση ταχύτητα της 1ης κατηγορίας, ακολουθεί της 2ης και μεγαλύτερη από όλες η 3η. Αντίθετα οι ταχύτητες χωρίς στάσεις κατά αύξουσα σειρά είναι πρώτη της 2ης, στη συνέχεια της 1ης και πάλι μεγαλύτερη από όλες της 3ης. Λόγω του μικρού ποσοστού ακινησίας της 3η κατηγορίας η διαφορά μεταξύ ταχύτητας με και χωρίς στάσεις είναι μικρή. Η μέση διάρκεια ακινησίας είναι η μεγαλύτερη στις καταγραφές που άρχισαν από την 8:00 ως την 10:59 και η μικρότερη στις καταγραφές του διαστήματος 14:00 και 18:59. Οι συγκεντρώσεις του CO2 εμφανίζουν αντίθετη κατάταξη. Συγκεκριμένα ο ρυθμός εκπομπών g/km του CO2 είναι μεγαλύτερος στις ώρες 14:00-18:59 και μικρότερος στις 8:00-10:59.el
dc.description.abstractThe subject of this work was the study of driving cycles in Crete. The specific measurement was made for the route Sitia-Heraklion and had 3 reference points where the section Sitia-Selinari, Selinari-AgiosNikolaos, and AgiosNikolaos-Heraklion (in the left lane of the road) initially counts while another measurement was made for the right lane. The characteristic sizes of the traffic, such as the speeds, the number of stops, and the other characteristics depend to a large extent on the place where the vehicle moves. Due to the fact that the vehicle followed different routes every day, the comparison of sizes solely on the basis of time can not lead to safe conclusions. In all categories the percentage of vehicle movement is greater than the percentage of immobility. The average speeds with ascending stops are the average speed of the 1st category, followed by the 2nd and higher than all the 3rd. On the contrary, the speeds without stops in ascending order are first of the 2nd, then of the 1st, and again higher than all of the 3rd. Due to the small percentage of immobility in the 3rd category, the difference between speed with and without stops is small. The average duration of immobility is the longest in the recordings that started from 8:00 to 10:59 and the shortest in the recordings between 14:00 and 18:59. CO2 concentrations show the opposite order. Specifically, the g / km emission rate of CO2 is higher at 14: 00-18: 59 and lower at 8:00-10:59.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚύκλοι οδήγησης.el
dc.titleDriving circles.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαραγιαννάκης, Μιλτιάδηςel
heal.creatorNameKaragiannakis, Miltiadisen
heal.publicationDate2023-09-19
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10771
heal.abstractΘέμα της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μελέτη των κύκλων οδήγησης στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη μέτρηση έγινε για την διαδρομή Σητεία-Ηράκλειο και είχε 3 σημεία αναφοράς όπου μετράει αρχικά το κομμάτι Σητεία-Σεληνάρι, Σεληνάρι-Άγιος Νικόλαος και Άγιος Νικόλαος-Ηράκλειο (στην αριστερή λωρίδα του οδοστρώματος) ενώ έγινε άλλη μια μέτρηση για την δεξιά λωρίδα.Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της κίνησης, όπως είναι οι ταχύτητες, ο αριθμός στάσεων και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τον τόπο στο οποίο μετακινείται το όχημα. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το όχημα καθημερινά ακολουθούσε διαφορετικές διαδρομές, η σύγκριση μεγεθών αποκλειστικά με βάση το χρόνο δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα.Σε όλες τις κατηγορίες το ποσοστό κίνησης του οχήματος είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό ακινησίας. Οι μέσες ταχύτητες με στάσεις κατά αύξουσα σειρά είναι η μέση ταχύτητα της 1ης κατηγορίας, ακολουθεί της 2ης και μεγαλύτερη από όλες η 3η. Αντίθετα οι ταχύτητες χωρίς στάσεις κατά αύξουσα σειρά είναι πρώτη της 2ης, στη συνέχεια της 1ης και πάλι μεγαλύτερη από όλες της 3ης. Λόγω του μικρού ποσοστού ακινησίας της 3η κατηγορίας η διαφορά μεταξύ ταχύτητας με και χωρίς στάσεις είναι μικρή. Η μέση διάρκεια ακινησίας είναι η μεγαλύτερη στις καταγραφές που άρχισαν από την 8:00 ως την 10:59 και η μικρότερη στις καταγραφές του διαστήματος 14:00 και 18:59. Οι συγκεντρώσεις του CO2 εμφανίζουν αντίθετη κατάταξη. Συγκεκριμένα ο ρυθμός εκπομπών g/km του CO2 είναι μεγαλύτερος στις ώρες 14:00-18:59 και μικρότερος στις 8:00-10:59.el
heal.abstractThe subject of this work was the study of driving cycles in Crete. The specific measurement was made for the route Sitia-Heraklion and had 3 reference points where the section Sitia-Selinari, Selinari-AgiosNikolaos, and AgiosNikolaos-Heraklion (in the left lane of the road) initially counts while another measurement was made for the right lane. The characteristic sizes of the traffic, such as the speeds, the number of stops, and the other characteristics depend to a large extent on the place where the vehicle moves. Due to the fact that the vehicle followed different routes every day, the comparison of sizes solely on the basis of time can not lead to safe conclusions. In all categories the percentage of vehicle movement is greater than the percentage of immobility. The average speeds with ascending stops are the average speed of the 1st category, followed by the 2nd and higher than all the 3rd. On the contrary, the speeds without stops in ascending order are first of the 2nd, then of the 1st, and again higher than all of the 3rd. Due to the small percentage of immobility in the 3rd category, the difference between speed with and without stops is small. The average duration of immobility is the longest in the recordings that started from 8:00 to 10:59 and the shortest in the recordings between 14:00 and 18:59. CO2 concentrations show the opposite order. Specifically, the g / km emission rate of CO2 is higher at 14: 00-18: 59 and lower at 8:00-10:59.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Mechanical Engineering Depten
heal.titleΚύκλοι οδήγησης.el
heal.titleDriving circles.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκύκλος οδήγησης, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση περιβάλλοντος, Κρήτηel
heal.keyworddriving cycle, atmospheric pollution, environmental pollution, Κρήτηen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤζιράκης, Ευάγγελοςel
heal.advisorNameTzirakis, Evangelosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States