Εμφάνιση απλής εγγραφής

Mediberry - automatic medication dispenser using Raspberry Pi.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΖερβουδάκης, Αντώνιοςel
dc.creatorZervoudakis, Antoniosen
dc.date.accessioned2023-09-29T08:24:10Z
dc.date.available2023-09-29T08:24:10Z
dc.date.issued2023-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10797
dc.description.abstractΣε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με στόχο την δυνατότητα παράδοσης φαρμάκων σε ασθενείς χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IoT. Η τεχνολογία IoT είναι σήμερα ένας τρόπος για να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Έχει διεισδύσει σε όλες τις δυνατές πτυχές και διαστάσεις και τρόπους της καθημερινότητας στον εργασιακό και ιδιωτικό χώρο και όχι μόνο. Μία από αυτές τις καινοτομίες είναι η χρήση ενός αυτόνομου οχήματος ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδρομή χρησιμοποιώντας τον Αλγόριθμο παρακολούθησης γραμμής. Αυτή η αυτοματοποίηση φαίνεται να χρησιμοποιείται και με άλλους πιθανούς τρόπους και συνδυασμούς. Η διαφορά μας είναι ότι χρησιμοποιούμε την ίδια εφαρμογή που ελέγχεται από έναν μικροϋπολογιστή Raspberry PI για την ειδική παράδοση φαρμάκων πάνω σε αυτόνομο όχημα ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδρομή. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος περιλαμβάνει ένα ασύρματο δίκτυο, διάφορες συσκευές και αισθητήρες που αλληλοεπιδρούν κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας. O προγραμματισμός σε αυτό το δίκτυο επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Ο σκοπός αυτού του δικτύου είναι η επίβλεψη του αυτόνομου οχήματος, η εισαγωγή των διαφορετικών μεταβλητών απελευθέρωσης (της αντίστοιχης θυρίδας φαρμάκων που ισχύει για τον ασθενή και που σχεδιάστηκε από το μηδέν). Ονομάζουμε αυτό το Project προερχόμενο από τα αρχικά Αυτόματος Διανομέας Φαρμάκων με χρήση Raspberry Pi.el
dc.description.abstractIn this Thesis we are dealing with the Objective for another possibility to deliver the per scripted medication to the patient by using IoT Technology. The terminology IoT Technology is in the present day a way to make things easier and better. It has penetrated in all possible dimensions and ways into everyday work and flows. One of these innovations is an autonomous vehicle following a designated route using the following the Line Algorithm and Technology. This automation seems to be used also in other possible ways. Our difference is that we use the same implementation supervised by a microcomputer Raspberry PI for the specific and special deliverance of Medication on an autonomous vehicle following a designated route. The implementation of this system consisted of a wireless network, devices and sensors which have been deployed in a way to fulfill the requirements. The program in this network is achieved by using Python as a programming language. The purpose of this network is supervising the autonomous vehicle, input of the different deliverance variables (which medication box port applies to which patient) designed from Scratch. We call this Project . Automatic Medication Dispenser using Raspberry Pi.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
dc.titleMediberry - αυτόματος διανομέας φαρμάκων με χρήση Raspberry Pi.el
dc.titleMediberry - automatic medication dispenser using Raspberry Pi.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΖερβουδάκης, Αντώνιοςel
heal.creatorNameZervoudakis, Antoniosen
heal.publicationDate2023-09-29
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10797
heal.abstractΣε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με στόχο την δυνατότητα παράδοσης φαρμάκων σε ασθενείς χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IoT. Η τεχνολογία IoT είναι σήμερα ένας τρόπος για να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Έχει διεισδύσει σε όλες τις δυνατές πτυχές και διαστάσεις και τρόπους της καθημερινότητας στον εργασιακό και ιδιωτικό χώρο και όχι μόνο. Μία από αυτές τις καινοτομίες είναι η χρήση ενός αυτόνομου οχήματος ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδρομή χρησιμοποιώντας τον Αλγόριθμο παρακολούθησης γραμμής. Αυτή η αυτοματοποίηση φαίνεται να χρησιμοποιείται και με άλλους πιθανούς τρόπους και συνδυασμούς. Η διαφορά μας είναι ότι χρησιμοποιούμε την ίδια εφαρμογή που ελέγχεται από έναν μικροϋπολογιστή Raspberry PI για την ειδική παράδοση φαρμάκων πάνω σε αυτόνομο όχημα ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδρομή. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος περιλαμβάνει ένα ασύρματο δίκτυο, διάφορες συσκευές και αισθητήρες που αλληλοεπιδρούν κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας. O προγραμματισμός σε αυτό το δίκτυο επιτυγχάνεται με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Ο σκοπός αυτού του δικτύου είναι η επίβλεψη του αυτόνομου οχήματος, η εισαγωγή των διαφορετικών μεταβλητών απελευθέρωσης (της αντίστοιχης θυρίδας φαρμάκων που ισχύει για τον ασθενή και που σχεδιάστηκε από το μηδέν). Ονομάζουμε αυτό το Project προερχόμενο από τα αρχικά Αυτόματος Διανομέας Φαρμάκων με χρήση Raspberry Pi.el
heal.abstractIn this Thesis we are dealing with the Objective for another possibility to deliver the per scripted medication to the patient by using IoT Technology. The terminology IoT Technology is in the present day a way to make things easier and better. It has penetrated in all possible dimensions and ways into everyday work and flows. One of these innovations is an autonomous vehicle following a designated route using the following the Line Algorithm and Technology. This automation seems to be used also in other possible ways. Our difference is that we use the same implementation supervised by a microcomputer Raspberry PI for the specific and special deliverance of Medication on an autonomous vehicle following a designated route. The implementation of this system consisted of a wireless network, devices and sensors which have been deployed in a way to fulfill the requirements. The program in this network is achieved by using Python as a programming language. The purpose of this network is supervising the autonomous vehicle, input of the different deliverance variables (which medication box port applies to which patient) designed from Scratch. We call this Project . Automatic Medication Dispenser using Raspberry Pi.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
heal.titleMediberry - αυτόματος διανομέας φαρμάκων με χρήση Raspberry Pi.el
heal.titleMediberry - automatic medication dispenser using Raspberry Pi.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordδιανομέας φαρμάκων, mediberry, rasberry pi, τεχνολογία ιοτel
heal.keywordmediberry, rasberry pi, medication dispencer, rasberry pi, iot technologyen
heal.advisorNameΚωνσταντάρας, Αντώνιοςel
heal.advisorNameKonstantaras, Antoniosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής