Εμφάνιση απλής εγγραφής

Startup business promotion methods.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓιαμαλής, Αλέξανδροςel
dc.creatorGiamalis, Alexandrosen
dc.date.accessioned2023-10-23T09:57:54Z
dc.date.available2023-10-23T09:57:54Z
dc.date.issued2023-10-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10833
dc.description.abstractΗ εξέταση και η τεκμηρίωση της προόδου των startup επιχειρήσεων και του περιβάλλοντός τους στην Ελλάδα έχει σημαντική σημασία ως ερευνητικός τομέας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ακαδημαϊκούς και τους επιχειρηματίες. Έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες για το ελληνικό οικοσύστημα startup, δίνοντας πολύτιμες γνώσεις για τα εμπόδια και τις προοπτικές που συναντούν οι επιχειρηματίες στη χώρα. Ένα βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι startups στην Ελλάδα περιστρέφεται γύρω από την απόκτηση χρηματοδότησης. Παρά την παρουσία διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης, όπως κρατικές επιχορηγήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και πλατφόρμες crowdfunding, πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την επέκταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Κατά συνέπεια, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση χρηματοδότησης μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού επιτυχημένων startups, παρεμποδίζοντας ενδεχομένως την ποικιλομορφία και την ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος. Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι startups στην Ελλάδα είναι το ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να είναι περίπλοκο και δύσκολο στην πλοήγηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην είσοδο για νέες νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες σε κλάδους με υψηλή ρύθμιση, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η χρηματοδότηση. Παρά τις προκλήσεις αυτές, υπάρχουν και αρκετές ευκαιρίες για startups στην Ελλάδα. Η χώρα διαθέτει εργατικό δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και μια αναπτυσσόμενη κουλτούρα επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν επίσης αρκετοί διαθέσιμοι πόροι για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων θερμοκοιτίδων, επιταχυντών, χώρων συνεργασίας και εκδηλώσεων δικτύωσης. Πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι το ελληνικό οικοσύστημα startup εξελίσσεται ραγδαία, με νέες νεοφυείς επιχειρήσεις να εμφανίζονται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων και ποτών. Υπάρχει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα αποφέρει κέρδος. Συνολικά, η μελέτη και η καταγραφή της εξέλιξης των startup επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος τους στην Ελλάδα είναι ένας σημαντικός τομέας έρευνας, καθώς μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επιχειρηματίες να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του οικοσυστήματος και να αναπτύξουν στρατηγικές για την υποστήριξη της ανάπτυξης και ανάπτυξής του.el
dc.description.abstractExamining and documenting the progress of startup businesses and their environment in Greece is of significant importance as a research area for policy makers, academics and entrepreneurs. Numerous studies have been conducted on the Greek startup ecosystem, providing valuable insights into the obstacles and prospects that entrepreneurs face in the country. A key obstacle that startups in Greece face revolves around obtaining funding. Despite the presence of various funding options, such as government grants, venture capital and crowdfunding platforms, many startups face difficulties in securing the necessary funding to expand and grow their businesses. Consequently, this has resulted in a concentration of funding among a limited number of successful startups, potentially hindering the diversity and competitiveness of the ecosystem. Another challenge facing startups in Greece is the regulatory environment, which can be complex and difficult to navigate. This can create barriers to entry for new startups, particularly those in highly regulated industries such as healthcare and finance. Despite these challenges, there are also several opportunities for startups in the country. The country has a highly educated workforce, a strategic location at the crossroads of Europe, the Middle East and Africa, and a growing culture of entrepreneurship. There are also several resources available to support startups, including incubators, accelerators, co-working spaces and networking events. Recent studies have also shown that the Greek startup ecosystem is evolving rapidly, with new startups appearing in a wide range of industries, including technology, healthcare and food and beverages. There is also growing interest in social entrepreneurship, which seeks to address social and environmental challenges while making a profit. Overall, studying and documenting the evolution of startup businesses and their ecosystem in Greece is an important area of research as it can help policy makers and entrepreneurs to identify the strengths and weaknesses of the ecosystem and develop strategies to support its growth and development.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜέθοδοι προώθησης startup επιχείρησης.el
dc.titleStartup business promotion methods.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓιαμαλής, Αλέξανδροςel
heal.creatorNameGiamalis, Alexandrosen
heal.publicationDate2023-10-23
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10833
heal.abstractΗ εξέταση και η τεκμηρίωση της προόδου των startup επιχειρήσεων και του περιβάλλοντός τους στην Ελλάδα έχει σημαντική σημασία ως ερευνητικός τομέας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ακαδημαϊκούς και τους επιχειρηματίες. Έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες μελέτες για το ελληνικό οικοσύστημα startup, δίνοντας πολύτιμες γνώσεις για τα εμπόδια και τις προοπτικές που συναντούν οι επιχειρηματίες στη χώρα. Ένα βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι startups στην Ελλάδα περιστρέφεται γύρω από την απόκτηση χρηματοδότησης. Παρά την παρουσία διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης, όπως κρατικές επιχορηγήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και πλατφόρμες crowdfunding, πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την επέκταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Κατά συνέπεια, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση χρηματοδότησης μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού επιτυχημένων startups, παρεμποδίζοντας ενδεχομένως την ποικιλομορφία και την ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος. Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι startups στην Ελλάδα είναι το ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να είναι περίπλοκο και δύσκολο στην πλοήγηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην είσοδο για νέες νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες σε κλάδους με υψηλή ρύθμιση, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η χρηματοδότηση. Παρά τις προκλήσεις αυτές, υπάρχουν και αρκετές ευκαιρίες για startups στην Ελλάδα. Η χώρα διαθέτει εργατικό δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης, στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και μια αναπτυσσόμενη κουλτούρα επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν επίσης αρκετοί διαθέσιμοι πόροι για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων θερμοκοιτίδων, επιταχυντών, χώρων συνεργασίας και εκδηλώσεων δικτύωσης. Πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι το ελληνικό οικοσύστημα startup εξελίσσεται ραγδαία, με νέες νεοφυείς επιχειρήσεις να εμφανίζονται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων και ποτών. Υπάρχει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενώ παράλληλα αποφέρει κέρδος. Συνολικά, η μελέτη και η καταγραφή της εξέλιξης των startup επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος τους στην Ελλάδα είναι ένας σημαντικός τομέας έρευνας, καθώς μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επιχειρηματίες να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του οικοσυστήματος και να αναπτύξουν στρατηγικές για την υποστήριξη της ανάπτυξης και ανάπτυξής του.el
heal.abstractExamining and documenting the progress of startup businesses and their environment in Greece is of significant importance as a research area for policy makers, academics and entrepreneurs. Numerous studies have been conducted on the Greek startup ecosystem, providing valuable insights into the obstacles and prospects that entrepreneurs face in the country. A key obstacle that startups in Greece face revolves around obtaining funding. Despite the presence of various funding options, such as government grants, venture capital and crowdfunding platforms, many startups face difficulties in securing the necessary funding to expand and grow their businesses. Consequently, this has resulted in a concentration of funding among a limited number of successful startups, potentially hindering the diversity and competitiveness of the ecosystem. Another challenge facing startups in Greece is the regulatory environment, which can be complex and difficult to navigate. This can create barriers to entry for new startups, particularly those in highly regulated industries such as healthcare and finance. Despite these challenges, there are also several opportunities for startups in the country. The country has a highly educated workforce, a strategic location at the crossroads of Europe, the Middle East and Africa, and a growing culture of entrepreneurship. There are also several resources available to support startups, including incubators, accelerators, co-working spaces and networking events. Recent studies have also shown that the Greek startup ecosystem is evolving rapidly, with new startups appearing in a wide range of industries, including technology, healthcare and food and beverages. There is also growing interest in social entrepreneurship, which seeks to address social and environmental challenges while making a profit. Overall, studying and documenting the evolution of startup businesses and their ecosystem in Greece is an important area of research as it can help policy makers and entrepreneurs to identify the strengths and weaknesses of the ecosystem and develop strategies to support its growth and development.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΜέθοδοι προώθησης startup επιχείρησης.el
heal.titleStartup business promotion methods.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordνεοφυείς επιχειρήσεις, μάρκετινγκ, Ελλάδα, επιχειρηματικότηταel
heal.keywordstartup businesses, marketing, Greece, entrepreneurshipen
heal.advisorNameΜαστοράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameMastorakis, Georgiosen
heal.advisorID.emailgmastorakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States