Show simple item record

Πλατφόρμα συγχρονισμένης ψηφιακής καταγραφής και διαχείριση της κλινικής εθνογραφικής συνέντευξης (eCENI) μέσω φορητής συσκευής: υλοποίηση χαρτών κοινωνικού δικτύου.

Dublin Core metadata

dc.creatorIatrakis, Georgiosen
dc.creatorΙατράκης, Γεώργιοςel
dc.date.accessioned2023-11-16T14:05:18Z
dc.date.available2023-11-16T14:05:18Z
dc.date.issued2023-11-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10851
dc.description.abstractGender-based violence is nowadays a rapidly growing phenomenon. Even long after the experience of violence has passed, victims still face and experience physical injuries, psychological trauma, and social and cultural stigmatization. The Clinical Ethnographic Interview (CENI) allows researchers and health and social care professionals to examine the complex interplay between pain, culture, and help-seeking. The Clinical Ethnographic Interview consists of four different sections: the Social Network Map, the Body Map, the Lifeline, and the Card Classification. Through this interview, participants can tell their stories without re-victimization, restoring personal sovereignty, empowerment, and self-understanding. The subject of this thesis is the design and development of a platform for synchronous digital recording of Clinical Ethnographic Interviews (CENI) via a handheld device. Participants will use a handheld device to record their "story" in a natural way, simulating the typical analog paper recording process, except that in this case a stylus on a digital tablet will be used where all the user's actions will be taken into account through screen recording and not only the final answers.en
dc.description.abstractΤο ψυχολογικό τραύμα είναι η ατομική εμπειρία του συγκεκριμένου ατόμου από μια κατάσταση ή διαρκείς συνθήκες στις οποίες η ικανότητα συναισθηματικής ολοκλήρωσης καταπνίγεται ή αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή τη λογική του. Ένα τέτοιου είδους τραύμα είναι η έμφυλη βία, που στις μέρες μας παρουσιάζει σαν φαινόμενο ραγδαία έξαρση και στις αστικές κοινωνίες. Ακόμα και μετά από πολύ καιρό από το πέρας του βιώματος της άσκησης της βίας, τα θύματα αντιμετωπίζουν και βιώνουν σωματικούς τραυματισμούς, ψυχολογικά τραύματα αλλά και κοινωνικό και πολιτισμικό στιγματισμό. Η Κλινική Εθνογραφική Αφηγηματική Συνέντευξη (CENI) είναι ένα ημι-δομημένο, ποιοτικό πρωτόκολλο συνέντευξης που επιτρέπει στους ερευνητές και στους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας να εξετάσουν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του πόνου, της κουλτούρας και της αναζήτησης βοήθειας. H Κλινική Εθνογραφική Αφηγηματική Συνέντευξη αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά τμήματα: τον Χάρτη κοινωνικού δικτύου, τον Χάρτη σώματος, την Γραμμή της ζωής, την Ταξινόμηση καρτών. Μέσω της συνέντευξης αυτής, οι συμμετέχοντες μπορούν να πουν την ιστορία τους χωρίς εκ νέου θυματοποίηση, αποκαθιστώντας την προσωπική τους κυριαρχία, την ενδυνάμωση και την αυτοκατανόηση. Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας για την σύγχρονη (synchronous) ψηφιακή καταγραφή Κλινικών Εθνογραφικών Αφηγηματικών Συνεντεύξεων (CENI) μέσω φορητής συσκευής. Χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή, οι “κλινικοί” μπορούν να καταγράφουν την “ιστορία” των συμμετεχόντων με φυσικό τρόπο, προσομοιώνοντας την τυπική αναλογική διαδικασία καταγραφής σε χαρτί, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιείται μια γραφίδα επί μιας ψηφιακής ταμπλέτας, όπου όλες οι ενέργειες του χρήστη θα λαμβάνονται υπόψη μέσω της καταγραφής της οθόνης και όχι μόνο οι τελικές απαντήσεις. Το σύστημα “eCENI” αποσκοπεί στην υποστήριξη των κλινικών επαγγελματιών προσφέροντας ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την ψηφιακή καταγραφή της απόκρισης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο, των σχεδίων κ.λπ. Η δυνατότητα καταγραφής ήχου και οθόνης, επιτρέπει στους κλινικούς να συλλέγουν τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων. Το σύστημα προσφέρει επίσης εργαλεία για στατιστική ανάλυση που βοηθούν στην ανακάλυψη των γνώσεων από τα δεδομένα των συνεδριών CENI. Μία βάση δεδομένων στο νέφος προσφέρει ασφαλή αποθήκευση για τις καταγραφές των συνεντεύξεων και διευκολύνει τη συνεργασία των επαγγελματιών κλινικών και των ερευνητών. Για την ανάπτυξη του “eCENI” χρησιμοποιήθηκε το Flutter, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία του σε πολλαπλές πλατφόρμες.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titlePlatform for economical digital recording and management of the clinical ethnographic interview (eCENI) via mobile device: implementation of body and social network map.en
dc.titleΠλατφόρμα συγχρονισμένης ψηφιακής καταγραφής και διαχείριση της κλινικής εθνογραφικής συνέντευξης (eCENI) μέσω φορητής συσκευής: υλοποίηση χαρτών κοινωνικού δικτύου.el

healMeta

heal.creatorNameIatrakis, Georgiosen
heal.creatorNameΙατράκης, Γεώργιοςel
heal.publicationDate2023-11-15
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10851
heal.abstractGender-based violence is nowadays a rapidly growing phenomenon. Even long after the experience of violence has passed, victims still face and experience physical injuries, psychological trauma, and social and cultural stigmatization. The Clinical Ethnographic Interview (CENI) allows researchers and health and social care professionals to examine the complex interplay between pain, culture, and help-seeking. The Clinical Ethnographic Interview consists of four different sections: the Social Network Map, the Body Map, the Lifeline, and the Card Classification. Through this interview, participants can tell their stories without re-victimization, restoring personal sovereignty, empowerment, and self-understanding. The subject of this thesis is the design and development of a platform for synchronous digital recording of Clinical Ethnographic Interviews (CENI) via a handheld device. Participants will use a handheld device to record their "story" in a natural way, simulating the typical analog paper recording process, except that in this case a stylus on a digital tablet will be used where all the user's actions will be taken into account through screen recording and not only the final answers.en
heal.abstractΤο ψυχολογικό τραύμα είναι η ατομική εμπειρία του συγκεκριμένου ατόμου από μια κατάσταση ή διαρκείς συνθήκες στις οποίες η ικανότητα συναισθηματικής ολοκλήρωσης καταπνίγεται ή αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή τη λογική του. Ένα τέτοιου είδους τραύμα είναι η έμφυλη βία, που στις μέρες μας παρουσιάζει σαν φαινόμενο ραγδαία έξαρση και στις αστικές κοινωνίες. Ακόμα και μετά από πολύ καιρό από το πέρας του βιώματος της άσκησης της βίας, τα θύματα αντιμετωπίζουν και βιώνουν σωματικούς τραυματισμούς, ψυχολογικά τραύματα αλλά και κοινωνικό και πολιτισμικό στιγματισμό. Η Κλινική Εθνογραφική Αφηγηματική Συνέντευξη (CENI) είναι ένα ημι-δομημένο, ποιοτικό πρωτόκολλο συνέντευξης που επιτρέπει στους ερευνητές και στους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας να εξετάσουν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του πόνου, της κουλτούρας και της αναζήτησης βοήθειας. H Κλινική Εθνογραφική Αφηγηματική Συνέντευξη αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά τμήματα: τον Χάρτη κοινωνικού δικτύου, τον Χάρτη σώματος, την Γραμμή της ζωής, την Ταξινόμηση καρτών. Μέσω της συνέντευξης αυτής, οι συμμετέχοντες μπορούν να πουν την ιστορία τους χωρίς εκ νέου θυματοποίηση, αποκαθιστώντας την προσωπική τους κυριαρχία, την ενδυνάμωση και την αυτοκατανόηση. Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας για την σύγχρονη (synchronous) ψηφιακή καταγραφή Κλινικών Εθνογραφικών Αφηγηματικών Συνεντεύξεων (CENI) μέσω φορητής συσκευής. Χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή, οι “κλινικοί” μπορούν να καταγράφουν την “ιστορία” των συμμετεχόντων με φυσικό τρόπο, προσομοιώνοντας την τυπική αναλογική διαδικασία καταγραφής σε χαρτί, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιείται μια γραφίδα επί μιας ψηφιακής ταμπλέτας, όπου όλες οι ενέργειες του χρήστη θα λαμβάνονται υπόψη μέσω της καταγραφής της οθόνης και όχι μόνο οι τελικές απαντήσεις. Το σύστημα “eCENI” αποσκοπεί στην υποστήριξη των κλινικών επαγγελματιών προσφέροντας ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και την ψηφιακή καταγραφή της απόκρισης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο, των σχεδίων κ.λπ. Η δυνατότητα καταγραφής ήχου και οθόνης, επιτρέπει στους κλινικούς να συλλέγουν τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων. Το σύστημα προσφέρει επίσης εργαλεία για στατιστική ανάλυση που βοηθούν στην ανακάλυψη των γνώσεων από τα δεδομένα των συνεδριών CENI. Μία βάση δεδομένων στο νέφος προσφέρει ασφαλή αποθήκευση για τις καταγραφές των συνεντεύξεων και διευκολύνει τη συνεργασία των επαγγελματιών κλινικών και των ερευνητών. Για την ανάπτυξη του “eCENI” χρησιμοποιήθηκε το Flutter, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία του σε πολλαπλές πλατφόρμες.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
heal.titlePlatform for economical digital recording and management of the clinical ethnographic interview (eCENI) via mobile device: implementation of body and social network map.en
heal.titleΠλατφόρμα συγχρονισμένης ψηφιακής καταγραφής και διαχείριση της κλινικής εθνογραφικής συνέντευξης (eCENI) μέσω φορητής συσκευής: υλοποίηση χαρτών κοινωνικού δικτύου.el
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordgender-based violence, interview, platform, mobile deviceen
heal.keywordέμφυλη βία, συνέντευξη, πλατφόρμα, κινητή συσκευήel
heal.accessfreeel
heal.advisorNameTsiknakis, Emmanouilen
heal.advisorNameΤσικνάκης, Εμμανουήλel
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States