Εμφάνιση απλής εγγραφής

The phenomenon of homeless : the case of structure of Agrinio.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΨυλιάς, Παναγιώτηςel
dc.creatorPsylias, Panagiotisen
dc.date.accessioned2024-01-22T09:11:34Z
dc.date.available2024-01-22T09:11:34Z
dc.date.issued2024-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10882
dc.description.abstractΕν μέσω μιας πρωτοφανούς κοινωνικό – οικονομικής συγκυρίας, οι αλλαγές των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού τείνουν να εκτυλιχτούν στην οξύτερη μορφή τους. Η αστεγία όπως έχει χαρακτηριστεί αποτελεί το πιο ακραίο φαινόμενο περιθωριοποίησης και εύλογα συνιστά τον βασικό πύρινα της ερευνάς μου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία σε πρώτη φάση βασίζεται στην κατανόηση του φαινομένου της αστεγίας και την συμβολή της κοινωνικής εργασίας σε αυτό το φαινόμενο. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται δομές που βοηθάνε στην καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη του Αγρίνιου. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την έρευνα που διεξάγει σε δομή αστέγων του Δήμου Αγρινίου. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποίησα μαζί με κάποιες προτεινόμενες λύσεις.el
dc.description.abstractIn the midst of an unprecedented socio-economic situation, changes in the phenomena of social exclusion tend to unfold in their most acute form. Homelessness as it has been characterized is the most extreme phenomenon of marginalization and rightly constitutes the main focus of my research. This thesis is initially based on the understanding of the phenomenon of homelessness and the contribution of social work to this phenomenon. In the following, structures are presented that help to combat the phenomenon of homelessness in Greece and in the city of Agrinio. In addition, the results of the research conducted in the homeless structure of the Municipality of Agrinio are presented. Finally, the conclusions from the research I carried out along with some proposed solutions are mentioned.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΤο φαινόμενο της αστεγίας : η περίπτωση της δομής του δήμου Αγρινίου.el
dc.titleThe phenomenon of homeless : the case of structure of Agrinio.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΨυλιάς, Παναγιώτηςel
heal.creatorNamePsylias, Panagiotisen
heal.publicationDate2024-01-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10882
heal.abstractΕν μέσω μιας πρωτοφανούς κοινωνικό – οικονομικής συγκυρίας, οι αλλαγές των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού τείνουν να εκτυλιχτούν στην οξύτερη μορφή τους. Η αστεγία όπως έχει χαρακτηριστεί αποτελεί το πιο ακραίο φαινόμενο περιθωριοποίησης και εύλογα συνιστά τον βασικό πύρινα της ερευνάς μου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία σε πρώτη φάση βασίζεται στην κατανόηση του φαινομένου της αστεγίας και την συμβολή της κοινωνικής εργασίας σε αυτό το φαινόμενο. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται δομές που βοηθάνε στην καταπολέμηση του φαινομένου της αστεγίας στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη του Αγρίνιου. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την έρευνα που διεξάγει σε δομή αστέγων του Δήμου Αγρινίου. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποίησα μαζί με κάποιες προτεινόμενες λύσεις.el
heal.abstractIn the midst of an unprecedented socio-economic situation, changes in the phenomena of social exclusion tend to unfold in their most acute form. Homelessness as it has been characterized is the most extreme phenomenon of marginalization and rightly constitutes the main focus of my research. This thesis is initially based on the understanding of the phenomenon of homelessness and the contribution of social work to this phenomenon. In the following, structures are presented that help to combat the phenomenon of homelessness in Greece and in the city of Agrinio. In addition, the results of the research conducted in the homeless structure of the Municipality of Agrinio are presented. Finally, the conclusions from the research I carried out along with some proposed solutions are mentioned.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΤο φαινόμενο της αστεγίας : η περίπτωση της δομής του δήμου Αγρινίου.el
heal.titleThe phenomenon of homeless : the case of structure of Agrinio.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordάστεγος, κοινωνική πολιτικήel
heal.keywordhomeless, social policyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡάτσικα, Νικολέταel
heal.advisorNameRatsika, Nikoletaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States