• Σχεδιασμός ενός αποδοτικού δρομολογητή για Δίκτυα-σε-Τσιπ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Χριστοφοράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-30
  H συζήτηση για αυξημένη διάθεση εύρους ζώνης για επικοινωνία στο τσιπ η οποία έρχεται ως συνέπεια της αυξανόμενης τάσης χρησιμοποίησης συστημάτων πολλαπλών πυρήνων, κατέστησε τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων σε chip(NoCS) ...
 • Διεκπεραίωση φόρτου εργασίας με την βοήθεια υλικού σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Τομουτζόγλου, Όθων
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
  Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί υλικού και λογισμικού για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος σε επίπεδο ετερογενών αρχιτεκτονικών και όσον αφορά την επικοινωνία με επιταχυντές. ...
 • Μεθοδολογία ανάλυσης του φόρτου εργασίας και χρονοπρογραμματισμού σε ετερογενή ενσωματωμένα συστήματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Γαρεφαλάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2015
  Στις μέρες μας η στροφή προς τις πολυπύρηνες τεχνολογίες προσφέρει μεγάλες προοπτικές σε εφαρμογές μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος τόσο στον επιστημονικό όσο και σε βιομηχανικό τομέα. Παρόλο αυτά, στην ανάπτυξη λογισμικού ...
 • Σταθμισμένη δρομολόγηση για εξυπηρέτηση υπολογισμών μεταβλητού μεγέθους σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Πρατικάκης, Μενέλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-14
  Σε ένα ετερογενές σύστημα αρχιτεκτονικής συνδυάζονται διαφορετικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών, για παράδειγμα, κεντρικών μονάδων επεξεργασίας και επεξεργαστές γραφικών, οι οποίοι μπορεί να συνδέονται στον ίδιο δίαυλο, να ...