• Η υιοθέτηση και η χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από της μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σηφάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-09
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο να διερευνήσει τον υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των νέων τεχνολογιών από της μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται αρχικά ...
 • Οι ανάγκες δια βίου μάθησης των μηχανικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ζαχαριαδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς», του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο – Κρήτης». Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιάσει και να ...
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες και ικανοποίηση επιβατών. Μελέτη περίπτωσης Αερολιμένας Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τσιμπιμπάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα υπήρξε ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι αερομεταφορές που αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας ...
 • Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. Μελέτη περίπτωσης: Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Νικηφόρου, Κλεονίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-09
  Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει οριστεί ως η ικανότητα της αντίληψης, εκτίμησης και έκφρασης των συναισθημάτων κατά τρόπο ακριβή και προσαρμοστικό. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να κατανοεί κάποιος άνθρωπος ...
 • Υιοθέτηση συστημάτων πληροφορικής για την λειτουργία και την συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σαρρής, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-10
  Η παρούσα εργασία διερευνά την σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το Ηλεκτρονικό επιχειρείν, και συγκεκριμένα την δυνατότητα υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων συνεργασίας από τις επιχειρήσεις της αγοράς της Κρήτης, ...