• Αναβάθμιση υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πρασανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε μια μακρόχρονη και δύσκολη πορεία εξέλιξης σε ένα κατακερματισμένο διοικητικό σύστημα εξαρτώμενο κατά τα προηγούμενα χρόνια από την κεντρική εξουσία και έχει εισπράξει αυστηρή κριτική ...
 • Διάχυση καινοτόμων προϊόντων στον κατασκευαστικό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πετεινάκης, Ισίδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-09
  Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να εξετάσει τη διαδικασία επιλογής καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, μέσα από την εμπειρία και τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, στην κατασκευή κτιρίων που δεν ...
 • Καινοτομία, συνεργασίες επιχειρήσεων και εξαγωγές σε οικονομική κρίση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ξεκαρδάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψιμάρνη-Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-22
  Σκοπός – Αυτή η εργασία εστιάζει στο ρόλο των συνεργασιών και των εξαγωγών ως προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτομικότητας των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, συμβάλλοντας στην υπάρχουσα ...
 • Παραγωγικότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γαγάνη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύνδεση των εννοιών της παραγωγικότητας της έρευνας και ανάπτυξης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών αποδόσεων στο πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. ...
 • Παραγωγικότητα, καινοτομία και εξαγωγές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσακαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-01
  Η άνοδος της οικονομικής ανάπτυξης σε νέες αναδυόμενες αγορές αλλάζει δραματικά την καθολική ρύθμιση των διεθνών σχέσεων και τη διανομή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέρος της οικονομικής ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον εντοπισμό των μεγεθών που επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της επιστήμης της στατιστικής και συγκεκριμένων οικονομετρικών μοντέλων. Έπειτα από μία σύντομη εισαγωγή στις επιχειρήσεις ...