• Ολοκληρωμένη διαχείριση έργου σχεδιασμού και κατασκευής νέου εστιατορίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί πόσο αναγκαία κρίνεται και είναι η χρησιμότητα ενός ελεύθερου πληροφοριακού συστήματος στην διαχείριση έργων. Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια του ...
 • Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τεχνολογία: Η περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Πιέτρη, Μεριντιάνα; Χρυσοχού, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά και εξάγει το βαθμό συμμετοχής της ελληνικής οικονομίας στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, τη σύγκριση του βαθμού συμμετοχής της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...
 • Παραγωγική διαφοροποίηση, τεχνολογία και ανάπτυξη: η ελληνική οικονομία στην ευρωπαϊκή ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σταμούλου, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-24
  Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάλυση της διάρθρωσης των εξαγωγών των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς το τεχνολογικό τους επίπεδο και τους κλάδους από τους οποίους αυτά προέρχονται. Παράλληλα, διερευνάται ...
 • Πράσινη διαχείριση έργων στον κατασκευαστικό κλάδο: ηλεκτρολογικές, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμοί.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πέρος, Χρύσανθος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-01
  Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης στην φύση μέσω της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, της περιβαλλοντικής μόλυνσης και του φαινομένου του ...
 • Προγραμματισμός βιομηχανοποίησης και κοστολόγησης αμυντικού προϊόντος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πρίφτης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-15
  Ο Σχεδιασμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP) παίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των πολύπλοκων λειτουργιών και διαδικασιών της αμυντικής βιομηχανίας. Οι κύριοι στόχοι του MRP περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της έγκαιρης διαθεσιμότητας ...
 • Το αποτύπωμα άνθρακα της ελληνικής οικονομίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Χρυσοστομάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-09
  Σκοπός της εργασίας είναι η εννοιολογική προσέγγιση του αποτυπώματος άνθρακα και η εκτίμηση του μεγέθους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για την Ελληνική Οικονομία. Ο προσδιορισμός και η καταγραφή του αποτυπώματος ...
 • Υγεία και ασφάλεια εργασίας στην κατασκευή αιολικών πάρκων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τσαντεκίδης, Ρολλάνδος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-21
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε µε σκοπό να παρουσιάσουμε τους κινδύνους εργασίας, την πρόληψη για την αποφυγή τους και την διαχείριση κινδύνου στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε την οι µμεθοδολογίες ...
 • Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός προμελέτης εγκατάστασης αιολικού πάρκου με χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα Project Libre.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Χάμψας, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-10
  Στην εργασία αυτή γίνεται ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός προμελέτης εγκατάστασης αιολικού πάρκου με χρήση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ProjectLibre, έχοντας στόχο να γίνει μια αναλυτική παρουσίασή του. ...