• Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και το πράσινο μάρκετινγκ στα πλαίσια της εταιρείας Α.Ε.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Σκλαβουνάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Αστρουλάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-19
    Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται η έννοια του πράσινου Marketing, και θα ήταν ορθό να συνδυάσουμε την έννοια αυτή με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς οι εταιρείες είναι απαραίτητο να εφαρμόζουν ...