• Αποθήκες δεδομένων στην ανώτατη εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σμυρνάκη, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-24
  Τα πληροφοριακά συστήματα (ERP, CRM, MIS κ.ά.) των επιχειρήσεων εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες όπως είναι η διοίκηση, η οικονομική διαχείριση, οι πελατειακές σχέσεις, η εφοδιαστική αλυσίδα, η παρακολούθηση της παραγωγής κλπ. ...
 • Εφαρμογή ευέλικτων (agile) μεθοδολογιών ανάπτυξης έργων λογισμικού σε πλαίσιο τηλεργασίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Καραμιχάλης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-23
  Στις αρχές του 2020, ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε επρόκειτο να αλλάξει. Η εμφάνιση του COVID-19 και ο αντίκτυπός του σε όλους τους τομείς της ζωής ήταν ραγδαίος και ανάγκασε ολόκληρο τον κόσμο να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα ...
 • STEAM – Εκπαιδευτική ρομποτική: μετάβαση από SCRATCH σε PYTHON προγραμματισμό για προχωρημένους μαθητές.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Αναστασάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
  Η διατριβή μελετά την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα πλαίσια STEAM και διερευνά την περίπτωση της ομαλής μετάβασης από το Scratch στην Python για εκμάθηση ρομποτικής STEAM σε προχωρημένες τάξεις. Αρχικά, ...
 • Παρακολούθηση της μάθησης με Experience API.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Αρβανίτη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-15
  Η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχει αλλάξει τον τρόπο που ζουν και μαθαίνουν οι άνθρωποι. Στην εκπαίδευση, η αυξανόμενη ανάγκη χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει καταστήσει ...
 • Διαχείριση έργου με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την παρακολούθηση έργου ανακαίνισης ξενοδοχειακής μονάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Λαμπρινουδάκης, Θεόδωρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-05
  Η παρούσα εργασία ,όπως μας πληροφορεί ο τίτλος της, αφορά την διαχείριση ενός πραγματικού έργου με την βοήθεια του λογισμικού (Project Libre). Το έργο είναι η ανακαίνιση μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Με βάση τις θεωρητικές ...
 • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος εταιρίας ανελκυστήρων, με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα PHP (Magento).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σκαλιδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-21
  Η παρούσα πτυχιακή αποσκοπεί στην μελέτη, ανάλυση και παρουσίαση της λειτουργίας ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με είδη ανελκυστήρων, βασισμένο στην πλατφόρμα Magento. Η εμπειρία μου με τα ηλεκτρονικά καταστήματα ...
 • Μάθηση βασισμένη σε ικανότητες σύμφωνα με το CEDEFOP.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μπελενιώτη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-07
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει εάν η εφαρμογή των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να βοηθήσει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση μικροδιαπιστευτηρίων. Για το ...
 • Προσομοιωτής βιομηχανικής εγκατάστασης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με την χρήση της Unity 3D.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ασπράκης, Ελευθέριος-Τσαμπίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη τρισδιάστατου προσομοιωτή βιομηχανικής εγκατάστασης για ηλεκτρονικό υπολογιστή με την βοήθεια της μηχανής Unity 3D. Για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης χρησιμοποιηθήκαν ...
 • Συστήματα για εκπαίδευση από απόσταση: περίπτωση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Αντωνάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος; Κουδουμάς, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-13
  Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, περιγράφει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα τις ευκαιρίες και γενικότερα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ...