• Αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει την Π.Φ.Υ. στο Νομό Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Παρασύρη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Πατελάρου, Ευρυδίκη; Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-01
  Εισαγωγή: Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια πολύπλευρη θεματική έννοια, καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και κατ ΄επέκταση επιδρά σε πολλές διαστάσεις της προσωπικής, κοινωνικής, ψυχικής και επαγγελματικής ...
 • Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με ρευματικά νοσήματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Σταματάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-04
  Εισαγωγή: Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή με ρευματικά νοσήματα όπως η απουσία πόνου, η καλή ποιότητα ύπνου, η διατήρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας, η έλλειψη ...
 • Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών υπό αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό νεφρολογικό κέντρο της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Mπαλάση, Ρεβέκκα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος; Πατελάρου, Ευριδίκη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-16
  Εισαγωγή: Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί ένα σημαντικό τόσο σε σοβαρότητα όσο και σε συχνότητα πρόβλημα υγείας στις σύγχρονες κοινωνίες, αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες. Η αιμοκάθαρση αποτελεί την πιο κοινή μέθοδο ...
 • Αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών και ποιότητα ζωής.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Θεοδοσάκη, Ζωή
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-03
  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ικανοποίηση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών της μονάδας του τεχνητού νεφρού του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου από την θεραπευτική φροντίδα που τους προσφέρεται από τους ...
 • Διαχείριση συγκρούσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό χειρουργικών τμημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Μαυροφοράκη, Ερασμία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος; Πατελάρου, Αθηνά
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-27
  Εισαγωγή : Η λειτουργία κάθε υγειονομικής δομής απαιτεί τη διεπαγγελματική συνεργασία, η οποία αυξάνει το βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, άρα και το ενδεχόμενο να ανακύψουν συγκρούσεις. Τα νοσοκομεία ...