• Ανάπτυξη role-playing action παιχνιδιού για συσκευές android σε περιβάλλον 2D με χρήση unity.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Γιαννακάκης, Πέτρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπανταϊδάκης, Γιάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-20
    Το θέμα της πτυχιακής είναι η δημιουργία ενός παιχνιδιού μονού παίχτη και υπόδησης ρόλου, για συσκευές Android σε δυσδιάστατο επίπεδο, χρησιμοποιώντας την μηχανή παιχνιδιών Unity μεταξύ άλλων. Ο κύριος σκοπός της πτυχιακής ...