• Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην γεωργία για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Σούλος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουλακάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-09
  Η γεωργία χαρακτηρίζεται από την συνεισφορά της στην αύξηση της έντασης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, εξαιτίας των υψηλών εκπομπών ΑΘ που σχετίζονται με διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και πρακτικές ή με αλλαγές ...
 • Διαχείριση αστικού πράσινου με φυτοεξυγίανση στο δήμο Άργους-Μυκηνών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Σταμάτης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουλακάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-23
  Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού οι οποίοι διαμένουν σε πόλεις ή κωμοπόλεις Ένα σύνολο ανθρώπινων ενεργειών συμβάλλουν στη ρύπανση των επιφανειών της γης σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ...
 • Μεταβολική και φωτοσυνθετική μελέτη της επίδρασης της αυξημένης αλατότητας στην κρητική ποικιλία p. Vulgaris Var. Ασπροκόλι.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
  Συγγραφείς: Γαλανάκη, Ελπίδα-Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουλακάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Tα φυτά εκτίθενται συχνά σε μια πληθώρα δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια του βιολογικού τους κύκλου και ως εκ τούτου αποτελούν σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα της απόδοσης των ...