• Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και ICC Incoterms στο διεθνές εμπόριο).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Αυγέρης, Ελευθέριος; Γιαννούλης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλαμπόκη, Εύα-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-05
  H παρούσα πτυχιακή εργασία, πραγματεύεται το θέμα των διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων στα πλαίσια της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών και των Incoterms στο διεθνές εμπόριο. Από τη σκοπιά του ιδιωτικού δικαίου, μία από τις ...
 • Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και ICC Incoterms στο διεθνές εμπόριο).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Αυγέρης, Ελευθέριος; Γιαννούλης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλαμπόκη, Εύα-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-18
  H παρούσα πτυχιακή εργασία, πραγματεύεται το θέμα των διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων στα πλαίσια της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών και των Incoterms στο διεθνές εμπόριο. Από τη σκοπιά του ιδιωτικού δικαίου, μία από τις ...