• Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καραχάλιου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-22
  Υφίστανται διάφορα είδη εταιρειών, εκ των οποίων μια σημαντική κατηγορία είναι η ΑΕ. Σε ότι αφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία θα μπορούσε να πει κανείς, πως προτιμάται από τους περισσότερους επιχειρηματίες στη χώρα μας, διότι ...
 • Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρεία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καραχάλιου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-05
  Υφίστανται διάφορα είδη εταιρειών, εκ των οποίων μια σημαντική κατηγορία είναι η ΑΕ. Σε ότι αφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία θα μπορούσε να πει κανείς, πως προτιμάται από τους περισσότερους επιχειρηματίες στη χώρα μας, διότι ...