• H αναγνώριση του νοσηλευτικού έργου από τους ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Δούκα, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-18
  Η αναγνώριση του νοσηλευτικού έργου από τους ασθενείς ,απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες τόσο τους εν ενεργεία νοσηλευτές, όσο και τους φοιτητές που σπουδάζουν τη νοσηλευτική επιστήμη. ΣΚΟΠΟΣ.Ο σκοπός της παρούσας ...
 • Αξιολόγηση της υπερβολικής ημερήσιας υπνηλίας ως παράγοντα κινδύνου επαγγελματικών ατυχημάτων στο νοσηλευτικό προσωπικό.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Ισσά, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-22
  Η υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας (Excessive daytime sleepiness, EDS) είναι ένα σύμπτωμα διαταραχής ύπνου, μια αδυναμία να παραμείνει κάποιος ξύπνιος και να είναι σε εγρήγορση στη διάρκεια της ημέρας. Το ...
 • Απρεπείς συμπεριφορές στους εργασιακούς χώρους της υγείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Γναφάκη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-09
  Οι απρεπείς συμπεριφορές στο χώρο εργασίας είναι ένα φαινόμενο που συναντάται πολύ συχνά στους χώρους της υγειονομικής περίθαλψης. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απρεπών συμπεριφορών με τις ...
 • Διερεύνηση της επίδρασης του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου στο βαθμό λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Κατσουλιέρη, Πιρμηκία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-21
  Eισαγωγή: Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τόσο η λειτουργική ικανότητα ή ανικανότητα (disability), όσο και η αυτονομία ή ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων διαβίωσης (Activity Daily Living, ADL), είναι σημαντικοί ...
 • Δυσφαγία μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ): παρακολούθηση της ικανότητας κατάποσης, σίτισης, ενυδάτωσης και ποιότητας ζωής επιζώντων ασθενών από ΑΕΕ μετά από την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Στρατιδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-21
  Εισαγωγή: Η δυσφαγία είναι μία από τις κυριότερες επιπλοκές από την πρόκληση Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (ΑΕΕ) σύμφωνα με την American Stroke Association η οποία ευθύνεται για υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ιδρυματοποίησης, ...
 • Έλεγχος και διαχείριση της λειτουργικής ανικανότητας (disability) στη φροντίδα της οικογένειας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δήμου, Μαργαρίτα-Μαρία; Κοκκίνη, Βαρβάρα; Μαμάη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-25
  Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν περίπου το 15% του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εν λόγω ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, εξαιτίας της αύξησης του γηράσκοντος πληθυσμού καθώς επίσης και της σταθερής αύξησης ...
 • Η επάρκεια του σχολικού νοσηλευτή και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση του.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Ραφαέλα; Χαιρέτη, Ζαχαρένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-11
  Η σχολική νοσηλευτική είναι μια εξειδικευμένη έκφραση του νοσηλευτικού κλάδου και αποτελεί αδιαμφησβήτητα λειτούργημα καθώς προάγει την υγεία, την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών αλλά και την ανάπτυξή τους σε βάθος ...
 • Η επίδραση της ευπάθειας στην μείωση γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αργέντης, Γεώργιος-Αλέξανδρος; Ομπάσουγι, Οσάσερε; Σερζετάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-16
  Η παρούσα αναφορική ανασκόπηση αποτελεί μια συλλογή πληροφοριών που έχει ως κύριο θέμα την εμφάνιση του συνδρόμου της ευπάθειας στον ηλικιωμένο πληθυσμό που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την έκπτωση της γνωστικής λειτουργείας. ...
 • Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε ηλικιωμένους και ο ρόλος του νοσηλευτή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ναναδάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-21
  Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε ηλικιωμένους και ο ρόλος του νοσηλευτή. Η εργασία έπειτα από το εισαγωγικό σημείωμα εστίασε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου τόνισε το θέμα της χρόνιας ...
 • Κατάθλιψη με έμφαση στην επιλόχεια και το ρόλο του νοσηλευτή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Τσουκαλά, Αγγελική; Χατζηγεωργίου, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-14
  Εισαγωγή: Η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί με πολλές μορφές και αποτελεί την κυριότερη διαταραχή του συναισθήματος. Η επιλόχειος κατάθλιψη ταλαιπωρεί συχνά τις νέες μητέρες και απαιτεί άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση, ...
 • Ο ρόλος της οικογένειας στην υποστήριξη των ατόμων με διπολική διαταραχή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ανδρέσσας, Βασίλειος; Λεονταράκης, Γεώργιος; Μανουκάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-14
  Η εν λόγω εργασία αφορά τη διπολική διαταραχή και ειδικότερα μελετά τη συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος στην υποστήριξη των ατόμων με διπολική διαταραχή. Η εργασία ξεκινά με την κλινική εικόνα, την αιτιοπαθογένεια, ...
 • Σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών ως παράγοντας κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Κουλιζάκη, Κρυσταλλία; Παρδαλάκη, Χρυσή; Χαρκιανάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-09
  Εισαγωγή: Το σύνδρομο των αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο αποτελεί μία διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας η ο οποία είναι συχνή στον πληθυσμό, με διάφορους παράγοντες να ενοχοποιούνται για την εμφάνισή ...
 • Φροντίδα ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και οι επιπτώσεις στους φροντιστές τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Δρακάκη, Μαριάννα; Καραφαντή, Μαρία - Νικολέττα; Drakaki, Marianna
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-03
  Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί συλλογή πληροφοριών για το θέμα “Φροντίδα ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ και οι επιπτώσεις στους φροντιστές τους”. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μία νευροεκφυλιστική ασθένεια που οφείλεται ...
 • Ψηφιακή εγγραματοσύνη στην υγεία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Κασαπάκη, Πελαγία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-19
  Ο στόχος της παρούσης διπλωματικής είναι να επισημάνει την έννοια της ψηφιακής εγγραματοσύνης και στο κατά πόσο αυτή μπορεί να βελτιώσει την ζωή ηλικιωμένων ασθενών άνω των 65 ετών. Η εργασία εστιάζει στα μέσα τα οποία ...