• Διαδικασίες προμηθειών στο δημόσιο: διαχρονική εξέλιξη και σημερινή κατάσταση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ρινακάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-26
  Η διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τους Νόμους που αφορούσαν διαχρονικά τις προμήθειες στο ελληνικό δημόσιο και να εστιάσειστον νόμο 4412/2016 που αναφέρεται στις διαδικασίες έργων, υπηρεσιών και προμηθειών ...
 • Συστήματα για εκπαίδευση από απόσταση: περίπτωση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Αντωνάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος; Κουδουμάς, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-13
  Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, περιγράφει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα τις ευκαιρίες και γενικότερα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ...