• Internet of things (IoT), στην υπηρεσία των logistics, η αναγκαιότητα της καινοτομίας, για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κενανάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-07
  Στην σημερινή, ταχύτατα αναπτυσσόμενη και παγκόσμια αγορά, οι επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν την πρόκληση, να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Το ΙοΤ, και γενικότερα η κάθε είδους καινοτομία που υιοθετείται, αποτελούν ...
 • Ανάλυση σύγχρονης δομής κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Νικολαΐδης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-29
  Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σύγχρονης δομής της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το διαδίκτυο όπου κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν ...
 • Αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στο Νομό Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Ντέντης, Λουκάς; Τσαμπουράκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-09
  Το θέμα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών στον νομό Ηρακλείου . Η εργασία συνίσταται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται ...
 • Διαχείριση αποβλήτων αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βαβαδάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-19
  Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τελικό στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής και ...
 • Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ως εργαλείο οργάνωσης και λειτουργίας της Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σγουρώ, Μαργέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-03
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ο σκοπός της είναι ...
 • Καινοτομία, έρευνα και βιώσιμη ανάπτυξη: διερεύνηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών του Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκη, Ευπραξία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-23
  Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά την περιβαλλοντική ευαισθησία των πολιτών της πόλης του Ηρακλείου. Η μελέτη πραγματοποιείται με τη διεξαγωγή έρευνας με τη μορφή ερωτηματολογίου προκειμένου να συλλεχθούν πραγματικά ...
 • Ο βαθμός επίδρασης του οικολογικού χαρακτήρα των προϊόντων (πράσινα προϊόντα) στην καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των καταναλωτών στο Ηράκλειο Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Στραταντωνάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
  Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν για την επιδείνωση της κατάστασης που βρίσκεται το περιβάλλον και προσπαθούν να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες και πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, ...
 • Οι πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων. Η περίπτωση του Ηρακλείου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κεφάλας, Θεμιστοκλής
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-16
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από όλους τους εργαζομένους στον ξενοδοχειακό ...
 • Σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαύρου, Γαρυφαλιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-03
  Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που προκύπτουν όταν κάποιος αναφέρεται στο μέλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης τις τελευταίες δεκαετίες ...
 • Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και διοίκηση δημόσιων οργανισμών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σμαργιανάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-11
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας που επηρεάζουν την εφαρμογή και τη βέλτιστη αξιοποίηση ενός συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας (ΕΕ). Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται σε ...
 • Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και διοίκηση επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κωνσταντάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-26
  Η επιχειρηματική ευφυΐα αποτελεί ένα κλάδο των νέων τεχνολογιών, ο οποίος καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ως άμεση συνάρτηση της εξέλιξης των υπηρεσιών πληροφορικής, η οποία ...
 • Σχεδιασμός διαδικασιών παραγωγικού συστήματος εργοστασίου επεξεργασίας βιομάζας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κορναράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-10
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διεξάγεται μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την πραγματοποίηση μιας επένδυσης σε μονάδα παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αρχικά, γίνεται μια ...
 • Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων για δημόσιους οργανισμούς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μπαρτολότσι, Τζούλια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πρότυπου συστήματος εξειδικευμένου στη διαχείριση έργων σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων της Περιφέρειας ...
 • Χαρτογράφηση της διαδικασίας της ανακύκλωσης στο νομό Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κουρλετάκη, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-26
  Λίγες δεκαετίες παλαιότερα, η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων ήταν αρκετά μικρή ώστε να θεωρείται ότι αποσπάται από το περιβάλλον. Όσο περνούσαν τα χρόνια και οι ανάγκες των νοικοκυριών έπαιρναν μεγαλύτερες διαστάσεις, ...